Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Encyclopédie de la Pléiade - Ιστορία της φιλοσοφίας. Τέσσερις τόμοι. ΜΙΕΤ. Άκοπα αντίτυπα. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
Α΄τόμος: Η Καντιανή Επανάσταση
Β΄τόμος: 19ος αιώνας: Ρομαντικοί - Κοινωνιολόγοι
Γ΄τόμος: 19ος-20ός αιώνας: Η Εξελικτική Φιλοσοφία. Εθνικές Φιλοσοφικές Σχολές
Δ΄τόμος: 20ός αιώνας: Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα
- Βάλτερ Μπένγιαμιν: Εικόνες και μύθοι της νεωτερικότητας. Επιμέλεια: Αγγελική Σπυροπούλου. Αλεξάνδρεια, 2007, σελ. 348. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Η Φαινομενολογία του πνεύματος του Γκ. Β. Φ. Χέγκελ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Επιμέλεια: Κων/νος Καβουλάκος. Αλεξάνδρεια, 2009, σελ. 391. [11,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Η χρήση παραδειγμάτων στη φιλοσοφία. Επιμέλεια: Κατερίνα Ιεροδιακόνου. Εκκρεμές, 2005, σελ. 274. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΛΤΟΥΣΕΡ ΛΟΥΙ, Στοιχεία αυτοκριτικής. Μτφρ.: Τάκης Καφετζής. Πολύτυπο, 1983, σελ. 94. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΛΤΟΥΣΕΡ ΛΟΥΙ, Το μέλλον διαρκεί πολύ - Τα γεγονότα. Μτφρ.: Άγγελος Ελεφάντης, Ρούλα Κυλιντηρέα. "Ο Πολίτης", 1992, σελ. 431. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΛΤΟΥΣΕΡ Λ., ΛΙΟΥΙΣ ΤΖ., Απάντηση στον Τζων Λιούις - Κριτική του έργου του Λουί Αλτουσέρ. Μτφρ.: Γ. Κρητικός, Κλαίρη Μητσοτάκη. Θεμέλιο, 1977, σελ. 142. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΩΞΑΝΗ, Νεοελληνικός ηθικός και πολιτικός στοχασμός. Από τον Διαφωτισμό στον Ρομαντισμό. Βάνιας, 2003, σελ. 312. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
Εκ των περιεχομένων: Φιλοσοφία του Διαφωτισμού και ανάπτυξη της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης - Η απήχηση του Ρουσσώ - Η αριστοτελική πολιτική και ηθική θεωρία και ο Κοραής - Η Ηθική του Κ.Μ. Κούμα και το Σύστημα της πρακτικής φιλοσοφίας του W.T. Krug - Το πρότυπο του Αγάθωνα στη διανόηση του Κ.Μ. Κούμα - Η πορεία της θεοσέβειας από τον Κ.Μ. Κούμα στον Θ. Καΐρη - Ο Γεώργιος Κοζάκης-Τυπάλδος ανάμεσα στον Διαφωτισμό και στον Ρομαντισμό - Οι πηγές της Κατήχησης του Μιχαήλ Χρησταρή - Πολιτικοί στοχασμοί του Γ. Σερούιου, κ.ά.
- ΒΑΛ ΖΑΝ, Εισαγωγή στις φιλοσοφίες του υπαρξισμού (Κίρκεγκωρ, Χάιντεγκερ, Γιάσπερς, Μαρσέλ, Σαρτρ). Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Χρ. Μαλεβίτση. Δωδώνη, 1970, σελ. 260. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ιστορία της Ινδικής φιλοσοφίας. Β΄ έκδοση. Δωδώνη, 1981, σελ. 473. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το περί ψυχής πρόβλημα κατά τον Αυγουστίνον και η επίδρασις του Πλάτωνος επ' αυτού. Αθήναι, 1961, σελ. 100. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα στον Ι. Θεοδωρακόπουλο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σχεδίασμα εισαγωγής στη φιλοσοφία. Δόμος, 1988, σελ. 395. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΟΥΓΚΕΝΕΜ ΣΥΛΒΑΙΝ, Ο Αριστοτέλης στο Μον-Σαιν-Μισέλ. Οι ελληνικές ρίζες της χριστιανικής Ευρώπης. Ολκός, 2009, σελ. 300. [12 Ευρώ]
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο Πλάτων και η γερμανική φιλοσοφία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1994, σελ. 11. [1 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Περί ψυχής στο έργο του Πλάτωνος "Πολιτεία". Ανάτυπο. Αθήναι, 1996, σελ. 14. [1 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Το πρόβλημα του χρόνου εις τον Αριστοτέλη. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 15. [2 Ευρώ]
- ΖΙΓΚΟΝ ΟΛΟΦ, Βασικά προβλήματα της αρχαίας φιλοσοφίας. "Γνώση", 1991, σελ. 356. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εισαγωγή στη φιλοσοφία. Τόμος Β΄: Φιλοσοφική ανθρωπολογία, ψυχολογία, λογική. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2006, σελ. 599. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εισαγωγή στη φιλοσοφία. Τόμος Γ΄: Γνωσιολογία, ηθική φιλοσοφία, αισθητική. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2006, σελ. 648. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εισαγωγή στη φιλοσοφία. Τόμος Δ΄: Φιλοσοφία της θρησκείας, μεταφυσική, φιλοσοφία της ιστορίας. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2006, σελ. 505. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πλάτων - Πλωτίνος - Ωριγένης. Αθήναι, 1959, σελ. 79. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΝ ΤΣΑΡΛΣ, Η τέχνη και η σκέψη του Ηράκλειτου. Ενάλιος, 2011, σελ. 525. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μεταφυσικής προλεγόμενα (Ο άνθρωπος - Ο κόσμος - Ο θεός). Αθήναι, 1956, σελ. ια΄+338. Πανόδετο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΣΣΙΣΕΡ ΕΡΝΣΤ , Καντ και Ρουσσώ. Μτφρ.: Γερ. Λυκιαρδόπουλου. Έρασμος, 1991, σελ. 78. [4 Ευρώ]
- ΚΑΣΣΙΣΕΡ ΕΡΝΣΤ, Ο μύθος του κράτους. "Γνώση", 1991, σελ. 408. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΙΝΤΗ ΒΑΣΩ, Kuhn και Wittgenstein. Φιλοσοφική έρευνα της δομής των επιστημονικών επαναστάσεων. Σμίλη, 1995, σελ. 293. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ Σ., Η έννοια της αγωνίας. Μτφρ.: Γ. Τζαβάρα. Δωδώνη, 1971, σελ. 228. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ Σ., Η έννοια της ειρωνίας. Με σταθερή αναφορά στον Σωκράτη. Μτφρ.: Γεώργιος Καραγιάννης. Εκδ. Αναγνωστίδης, χ.χ., σελ. 302. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε 
ΚΙΡΚΕΓΚΩΡ Σ., Ημερολόγιο ενός διαφθορέα. Μτφρ.: Δημ. Μπέσκος. Εκδόσεις Γαλαξία, 1964, σελ. 156. [7 Ευρώ]
- ΚΛΙΜΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Συστηματική εισαγωγή στον Γερμανικό ιδεαλισμό (Καντ, Φίχτε, Σέλλινγκ, Χέγκελ). Ροές, 2010, σελ. 293. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Δύο τόμοι. Θεμέλιο, 1993, σελ. 435+438. [21 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η έννοια του φωτός εις την αισθητικήν του Πλωτίνου (Διατριβή επί διδακτορία).  Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών - Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 2. Αθήναι, 1968, σελ. 115. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΡΑΦΤ ΒΙΚΤΩΡ, Ο Κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισμού (Σλικ, Βιτγκενστάιν, Κάρναπ, Πόππερ). "Γνώση", 1986, σελ. 214. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΡΥΜΠΕΛΛΙΕ Μ., ΠΕΛΛΕΓΚΡΕΝ Π., Αριστοτέλης. Ο φιλόσοφος και οι επιστήμες. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2011, σελ. 453. [17,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο Μενέδημος και η Ερετρική Σχολή (Ανασύσταση και Μαρτυρίες). Συμβολή στην ιστορία της ελληνιστικής φιλοσοφίας. Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών. Αθήνα, 1980, σελ. 227. Άκοπο αντίτυπο. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΡΗΓ., Η διαλεκτική του Κίρκεγκωρ ως επανάληψις της Σωκρατικής μαιευτικής. Διατριβή. Δημοσιεύματα Βιβλιοθήκης Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 17. Αθήναι, 1971, σελ. 230. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΑΛΙΚΗ, Γνώση και Πράξη. Για τη σχέση θεωρητικού και πρακτικού Λόγου στον Ιμμάνουελ Καντ. Πόλις, 2010, σελ. 323. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, Ηράκλειτος Βλόσωνος Εφέσιος. Φιλοσοφική ερμηνεία των αποσπασμάτων. Βιβλιοπωλείον "Κλειώ". Πάτρα, 1991, σελ. 463. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΕΒΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ελευθερία και εντολή. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2007, σελ. 101. [5 Ευρώ]
ΛΕΒΙΤ ΚΑΡΛ, Το νόημα της ιστορίας. Η φιλοσοφία της ιστορίας από τις βιβλικές της απαρχές ως τους Μαρξ και Μπούρκχαρντ. Γνώση, 1985, σελ. 340. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ, Στις πηγές της φιλοσοφίας και των πολιτισμών. Αθήναι, 1965, σελ. 180. Μερικώς άκοπο. [15 Ευρώ]
ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΠΕΗΣ, Η περί ελευθερίας θεωρία του Αριστοτέλους. Αθήναι, 1986, σελ. 191. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΙΠΟΒΑΤΣ ΘΑΝΟΣ, Η απατηλή σαγήνη και η διαβρωτική βία του κακού. Πόλις, 2012, σελ. 492. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΙΠΟΒΑΤΣ Θ., ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν., Δοκίμιο για την ιδεολογία. Ένας διάλογος της κοινωνικής θεωρίας με την ψυχανάλυση. Οδυσσέας, 1994, σελ. 189. [5,50 Ευρώ]
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η ηθική φιλοσοφία του Πλάτωνος (εν σχέσει προς τους προδρόμους και την επί τα μετέπειτα ηθικά φιλοσοφήματα επίδρασιν αυτής). Πραγματεία βραβευθείσα εν τω Σουτσείω φιλοσοφικώ διαγωνισμώ. Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1913, σελ. 313. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η μετά Κάντιον ιδεοκρατική φιλοσοφία. ΟΕΣΒ, 1958, σελ.  κδ΄+915. [70 Ευρώ]
- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η φιλοσοφία της Αναγεννήσεως και η θεμελίωσις της νεωτέρας φυσικής. ΟΕΣΒ. Αθήναι, 1955, σελ. κβ΄+705. Άκοπο αντίτυπο. [50 Ευρώ]
ΛΟΥΒΑΡΙΣ Ν., Ιστορία της φιλοσοφίας. Τόμοι Α-Β. Ελευθερουδάκης, σελ. 228+276. [22 Ευρώ]
ΜΑΚΙΑΒΕΛΗ Ν., Ο Ηγεμόνας. Μτφρ.: Λεωνίδας Παυλίδης. "Ο Κεραμεύς". Αθήναι, χ.χ., σελ. 128. [12 Ευρώ]
- ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Εμμένεια και υπέρβαση στη φιλοσοφία του Kierkegaard. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1983, σελ. 378. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΜΑΛΑΚΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων. Αθήνα, 1939, σελ. 269. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ-ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ ΕΛΕΝΗ, Η διαμόρφωση του νεώτερου εκλεκτικισμού και το πνεύμα του εγκυκλοπαιδισμού κατά τον 19ο αι. (V. Cousin, A. Rosmini, Π. Βράιλας-Αρμένης). Ίδρυμα Ερεύνης και Εκδόσεων Νεοελληνικής Φιλοσοφίας. Σειρά: "Έρευναι", αρ. 5. Αθήνα, 2004, σελ. 236. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΡΚΟΥΖΕ ΧΕΡΜΠΕΡΤ, Δοκίμιο για την απελευθέρωση. Μτφρ.: Νικηφόρος Αιγινήτης. Διογένης, 1971, σελ. 133. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΚΟΥΖΕ ΧΕΡΜΠΕΡΤ, Το τέλος της ουτοπίας. Ύψιλον, 1985, σελ. 134. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΡΞ ΚΑΡΛ, Διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας (Διδακτορική διατριβή). Εισαγ. - μτφρ. - υπομνηματισμός: Π. Κονδύλης. "Γνώση", 1983, σελ. 295. Άκοπο αντίτυπο. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΕΣΑΡΟΣ Ι., Η θεωρία του Μαρξ για την αλλοτρίωση. Μτφρ.: Ελένη Κωνσταντέλου. Ράππα, 1974, σελ. 365. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Πολιτικός σκεπτικισμός. Ο μύθος του θεμελίου. Οδυσσέας, 1991, σελ. 303. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ, Το πνεύμα των νόμων. Εισαγ.: Π. Κονδύλης. Μτφρ.: Κ. Παπαγιώργης, Π. Κονδύλης. Δύο τόμοι. Γνώση, 1994, σελ. 509+514. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΟΥΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εισαγωγή σε μια φαινομενολογία του δυνατού. Νεφέλη, σελ. 1994, σελ. 117. Άκοπο αντίτυπο. [5 Ευρώ] 
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ., Η κριτική της πλατωνικής φιλοσοφίας παρά Bergson. Ανάτυπο. Αθήναι, 1962, σελ. 96. [14 Ευρώ]
- ΜΠΑΓΚΙΝΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝ, ΦΟΣΛ ΠΗΤΕΡ, Τα εργαλεία του φιλοσόφου. Φιλοσοφικές έννοιες και μέθοδοι. Καστανιώτη, 2005, σελ. 394. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Για την επιστημολογία του Λουί Αλτουσέρ. Νήσος, 2002, σελ. 228. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΕΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Θρησκεία, Επιστήμη, Φιλοσοφία. Πόλις, 2010, σελ. 511. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΕΝΙΕ ΖΑΝ-ΜΙΣΕΛ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας. Φυσιογνωμίες και έργα. Μτφρ.: Κ. Παπαγιώργης. Καστανιώτη, 1999, σελ. 894. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ, Καρλ Μαρξ, ο θεωρητικός του προλεταριάτου. Gutenberg, 1983, σελ. 209. [15 Ευρώ]
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ, Το Είναι και το Γίγνεσθαι. Προβλήματα διαλεκτικής της φύσης. Β΄έκδοση. Δωδώνη, 1975, σελ. 456. [9 Ευρώ]
ΜΠΩΦΡΕ ΖΑΝ, Εισαγωγή στις φιλοσοφίες της ύπαρξης. Από τον Κίρκεγκωρ στον Χάιντεγκερ. Μτφρ.: Ιουλία Τσακίρη. Εκδ. Αναγνωστίδη, χ.χ., σελ. 168. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΕΣΤΛΕ ΒΙΛΧΕΛΜ, Από τον μύθο στον λόγο. Η εξέλιξη της ελληνικής σκέψης από τον Όμηρο ως τη σοφιστική και τον Σωκράτη. Μτφρ.: Άννα Γεωργίου. Δύο τόμοι. Γνώση, 1999, σελ. 812. [23,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΕΧΑΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μόνο μια υπόσχεση ευτυχίας: η θέση του Ωραίου στην τέχνη και στη ζωή. Νεφέλη, 2010, σελ. 159. [16 Ευρώ]
- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ, Είδωλα του Μακιαβέλλι: Η πολεμική γύρω από τον "μακιαβελλισμό" στην Γαλλία μεταξύ 1572 και 1643. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2003, σελ. 264. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔ., Ο Ζωροάστρης εις το φιλοσοφικόν σύστημα του Γ. Γεμιστού - Πλήθωνος [σσ. 45] PDF
- ΝΙΤΣΕ ΦΡΗΝΤΡΙΧ, Περί αληθείας και ψεύδους υπό εξωηθική έννοια. Εκκρεμές, 2009, σελ. 136. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΝΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Τα όρια της διακινδύνευσης. Ελληνικά Γράμματα, 2005, σελ. 539. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η φυσική θεολογία και το φυσικό δίκαιο στη φιλοσοφία των σοφιστών του 5ου π.Χ. αιώνα. Ελληνικά Γράμματα, 2006, σελ. 268. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΗΣ, Η γνωσιολογία του Christian Thomasius (1655-1728). Μελέτη των πηγών της φιλοσοφίας του γερμανικού διαφωτισμού. Gutenberg, 1983, σελ. 351. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Οι φιλοσοφικές και κοινωνικοπολιτικές αντιλήψεις του Βενιαμίν Λέσβιου. Κέδρος, 1983, σελ. 287. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, Winckelmann και Πλάτων. Πλατωνικαί συνιστώσαι της περί της τέχνης και ωραιότητος θεωρίας του Winckelmann. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1977, σελ. 245. [20 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Το θρησκευτικό βίωμα στον Πλάτωνα. Δωδώνη, 1971, σελ. 163. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αρχή και γένεσις της φιλοσοφίας. Αθήναι, 1969, σελ. 254. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φίλιππος Ιωάννου, ο από καθέδρας Έλλην φιλόσοφος του 19ου αιώνος. Αθήναι, 1936, σελ. 232. [30 Ευρώ]
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Η γνώση στη διαλεκτική της κοινωνικής εξέλιξης. Επίκεντρο, 2012, σελ. 305. [9 Ευρώ]
- ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, Ηθική φιλοσοφία. Ελληνικά Γράμματα, 2009, σελ. 189. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, Λεξικό της Φιλοσοφίας. Οι έννοιες, οι θεωρίες, οι σχολές, τα ρεύματα και τα πρόσωπα. Εξάγλωσση ορολογία. Νέα εμπλουτισμένη έκδοση. Ελληνικά Γράμματα, 2009, σελ. 1616. [33 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ ΤΕΡΕΖΑ, Η έννοια του υπερβατικού στη φαινομενολογία του Husserl. Διατριβή. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 143. [17 Ευρώ]
ΠΛΑΤΩΝ, Συμπόσιον. Κείμενο, μετάφραση και ερμηνεία: Ι. Συκουτρή. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1998, σελ. 244. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΟΠΠΕΡ ΚΑΡΛ, Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της. Δύο τόμοι. Δωδώνη, 1980, 1982, σελ. 577+622. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΟΠΠΕΡ ΚΑΡΛ, Τι είναι η διαλεκτική; Γνωσιοθεωρία χωρίς γνωστικό υποκείμενο. Βάνιας, 1990, σελ. 160. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ο σχηματισμός του υποκειμένου στη νεότερη φιλοσοφία. Από τον Καρτέσιο στον Hegel. Ελληνικά Γράμματα, 2004, σελ. 247. [10 Ευρώ]
ΡΑΘΙΟΝΕΡΟ ΛΟΥΙΣ, Οι φιλοσοφίες του underground. Οδυσσέας, 1983, σελ. 183. [7 Ευρώ]
- ΡΗΓΟΥ ΜΥΡΤΩ, Ο θάνατος στη νεωτερικότητα. Μια επικοινωνιακή και ηθική προβληματική. Πλέθρον, 1993, σελ. 270. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΖΕΝΤΑΛ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, Στους λαβύρινθους της συνείδησης. Σύγχρονη Εποχή, 1984, σελ. 237. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΖΕΝΤΑΛ Μ., ΓΙΟΥΝΤΙΝ Π., Μικρό φιλοσοφικό λεξικό. Πρόλογος: Γ. Ζιούτου. "Τα Νέα Βιβλία", 1945, σελ. 239. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο Κύκλος της Βιέννης. Η επιστημονική κοσμοαντίληψη. Εκδ. Οκτώ, 2010, σελ. 152. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΑΡΤΡ ΖΑΝ ΠΩΛ, Πολιτικά και αυτοβιογραφικά κείμενα. Μτφρ.: Δ. Δημητριάδης. Εξάντας, 1974, σελ. 358. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
- ΣΑΡΤΡ ΖΑΝ ΠΩΛ, Το πρόβλημα της μεθόδου. Μτφρ.: Λουκάς Θεοδωρακόπουλος. Εξάντας, 1988, σελ. 220. [17 Ευρώ]
ΣΑΡΤΡ ΖΑΝ ΠΩΛ, Υπέρ διανοουμένων συνηγορία. Μτφρ.: Άγγ. Ελεφάντης. Ο Πολίτης, 1994, 93. Άκοπο αντίτυπο. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Το νόημα του καλού. Εργαλειακή σημασία και ηθική αναφορά. Παπαζήση, 2011, σελ. 702. [18,50 Ευρώ]
ΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εισαγωγή στην πολιτική φιλοσοφία και θεωρία. Ρεύματα σκέψης και στοχαστές της νεωτερικότητας. Gutenberg, 2011, σελ. 410. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΟΛΟΜΟΝ Ρ., ΧΙΓΚΙΝΣ Κ., Τι είπε στ' αλήθεια ο Νίτσε. Μεταίχμιο, 2012, σελ. 315. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΣΑΒΒΑΣ, Γ. Γεμιστός-Πλήθων, ο φιλόσοφος του Μυστρά. Οι οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές του απόψεις. Καρδαμίτσα, 1996, σελ. 188. [6,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οντολογία και φιλοσοφία της υπάρξεως. Τύποις Νικ. Σάκκουλα. Αθήναι, 1956, σελ. vii+176. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τα είδη της γνώσεως. Εκδοτικός οίκος Ν. ΖΛΑΤΑΝΟΥ. Θεσσαλονίκη, 1949, σελ. viii+206. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η Αριστοτελική ηθική και οι επιδράσεις της. Α΄Διεθνές Συνέδριο Αριστοτελικής Φιλοσοφίας. Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών "Το Λύκειον". Αθήνα, 1996, σελ. 356. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η Διαλεκτική [Πρακτικά του Γ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Φιλοσοφίας που οργάνωσε η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία το Σεπτ. του 1986]. Αθήνα, 1988, σελ. 437. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η έννοια του πολίτη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ακαδημία Αθηνών, 2009, σελ. Χ+306. [11,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η φιλοσοφική ερμηνευτική [Πρακτικά της Α΄ Φιλοσοφικής Ημερίδας Θεσσαλονίκης που οργάνωσε η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και ο Τομέας Φιλοσοφίας του Παν/μίου Θεσσαλονίκης τον Οκτ. του 1985]. Αθήνα, 1986, σελ. 154. [12 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Θεωρία, αξίες και κριτική. Αφιέρωμα στον Κοσμά Ψυχοπαίδη. Πόλις, 2008, σελ. 745. [18 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ιδεολογίες: Η μεγάλη σύγχυση. Συλλογικό έργο Γάλλων πανεπιστημιακών. Μτφρ.: Η.Π. Νικολούδης. Ροές, 1990, σελ. 264. [6 Ευρώ]
- ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΗΣ, Θεωρίες του κοινωνικού συμβολαίου. Από τον Γκρότιους στον Ρουσσώ. Πόλις, 2006, σελ. 231. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΑΙΗΛΟΡ ΤΣΑΡΛΣ, Οι δυσανεξίες της νεωτερικότητας. Εκκρεμές, 2006, σελ. 252. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΑΤΑΚΗΣ Β., Μελέτες ιστορίας της φιλοσοφίας. Αρχαία Ελλάδα και Βυζάντιο. Οι Εκδοσεις των Φίλων, 1980, σελ. 213. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Πολιτεία. Γαβριηλίδης, 2010, σελ. 506. [26,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΕΛΛΕΡ-ΝΕΣΤΛΕ, Ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας. Μετάφραση: Χαρ. Θεοδωρίδης. Έκδοση Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αθήνα, 1942, σελ. xvi+411. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΙΟΡΙ ΤΖΟΥΖΕΠΕ, Αντόνιο Γκράμσι: η ζωή ενός επαναστάτη. Μτφρ.: Λία Αλεξιάδου, Μαρία Μουργιάννη. Οδυσσέας, 1977, σελ. 330. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΡΟΜ ΕΡΙΧ, Η εικόνα του ανθρώπου στον Μαρξ. Με τα κυριότερα αποσπάσματα από τα "Οικονομικά - Φιλοσοφικά Χειρόγραφα" και άλλα πρώιμα γραφτά του Καρλ Μαρξ. Μπουκουμάνη, 1975, σελ. 307. [7,50 Ευρώ]
ΧΙΟΥΜ ΝΤΕΪΒΙΝΤ, Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση. Βιβλίο πρώτο: Για τη νόηση. Πατάκη, 2005, σελ. 516. [14,50 Ευρώ]
ΧΟΥΣΕΡΛ ΕΝΤΜΟΥΝΤ, Η κρίση της ευρωπαϊκής ανθρωπότητας και η φιλοσοφία. Εκκρεμές, 2011, σελ. 164. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Παρμενίδης: ένας φιλόσοφος του είναι και του γίγνεσθαι. Εξάντας, 2012, σελ. 385. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ο Ηπειρώτης φιλόσοφος Πρίσκος (305-396 μ.Χ.) [σσ. 13] PDF
ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ο Επίκουρος και η εποχή μας. Ιστορική τοποθέτηση. Επικαιρότητα, 1984, σελ. 211. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, Το πρόβλημα της θεμελίωσης μιας κριτικής του θεσμικού λόγου και η Καντιανή διαλεκτική. Έρασμος, 1976, σελ. 80. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ADORNO THEODOR, Minima Moralia. Στοχασμοί από τη φθαρμένη ζωή. Μτφρ.: Βασίλης Τομανάς. Εκδοτική Ομάδα. Θεσσαλονίκη, χ.χ., σελ. 277. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ARENDT HANNAH, Η ανθρώπινη κατάσταση. Μτφρ.: Στ. Ροζάνη, Γ. Λυκιαρδόπουλου. "Γνώση", 1986, σελ. 439. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ARENDT HANNAH, Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Μτφρ.: Γ. Μερτίκας. RICOEUR PAUL, Επιλεγόμενα στην Hannah Arendt. Μτφρ.: Φ. Σιατίτσας. "Λεβιάθαν", 1996, σελ. 277. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ARNOLD MATTHEW, Κουλτούρα και αναρχία. Δοκίμιο πολιτικής και κοινωνικής κριτικής. Πάπυρος, 2011, σελ. 72+321. [9 Ευρώ]
ASMOUS VALENTIN, Αριστοτέλης. Μτφρ.: Αννίκα Χαραλαμπίδου. Κέδρος, 1978, σελ. 220. [15 Ευρώ]
AUSTIN J.-L., Πως να κάνουμε πράγματα με τις λέξεις. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2003, σελ. 259. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
BELLESSORT ANDRÉ, Essai sur Voltaire. Ouvrage orné de onze gravures. Perrin. Paris, 1925, p. 386. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [20 ΕυρώΠωλήθηκε
BERLIN ISAIAH, Τρεις κριτικοί του Διαφωτισμού: Vico, Hamann, Herder. Κριτική, 2002, σελ. 529. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- BOURDIEU PIERRE, Πρακτικοί Λόγοι για τη θεωρία της δράσης. Πλέθρον, 2000, σελ. 220. [9 Ευρώ]
BLOCH ERNST, Tübinger Einleitung in die Philosophie I-II. Suhrkamp. Germany, 1963-64, s. 203+179. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
BUCI-GLUCKSMANN CHRISTINE, Ο Γκράμσι και το κράτος. Για μια υλιστική θεωρία της φιλοσοφίας. Θεμέλιο, 1984, σελ. 497. [12 Ευρώ]
BURTT EDWIN (ed.), The english philosophers from Bacon to Mill. The Modern Library. New York, 1939, p. xxiv+1041. Hardcover. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
COLEMAN JANET, Ιστορία της πολιτικής σκέψης. Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Κριτική, 2005, σελ. 674. [18,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
COMTE-SPONVILLE A., Είναι ηθικός ο καπιταλισμός; Κέδρος, 2005, σελ. 239. [8 Ευρώ]
- COMTE-SPONVILLE A., Μικρή πραγματεία περί μεγάλων αρετών. Εξάντας, 2002, σελ. 410. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
- CONDORCET, Esquisse d’ un tableau historique des progrès de l’ esprit humain. Suivie de réflexions sur l'esclavage des nègres par Schwartz, pasteur du Saint-Évangile à Brienne. Éd. Chez Masson et Fils. Paris, 1822, p. viii+440. [100 Ευρώ] Πωλήθηκε
CRAIB IAN, Σύγχρονη κοινωνική θεωρία. Από τον Πάρσονς στον Χάμπερμας. Τόπος, 2011, σελ. iv+405. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- DERRIDA JACQUES, Κριοί - Διάλογος ατέρμων: Μεταξύ δυο απείρων, το ποίημα. Ίνδικτος, 2008, σελ. 85. [6 Ευρώ]
- DERRIDA JACQUES, Πλάτωνος Φαρμακεία. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις: Χ. Γ. Λάζος. Άγρα, 1990, σελ. 266. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Κρατημένο
- DERRIDA JACQUES, Συνομιλίες. Πλέθρον, 1995, σελ. 143. Άκοπο αντίτυπο. [7,50 Ευρώ]
- DILTHEY W., Η γένεση της ερμηνευτικής. Ροές, 2010, σελ. 171. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- DRIVER JULIA, Ηθική φιλοσοφία: Οι βασικές της αρχές. University Studio Press, 2010, σελ. 248. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ECO UMBERTO, Ζητήματα αισθητικής στον Θωμά Ακινάτη. Μτρφ.: Τούλα Σιετή. Δελφίνι, 1993, σελ. 377. [26 Ευρώ]
FEYERABEND PAUL, Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους. Μτφρ.: Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα. Θεσσαλονίκη, 1986, σελ. 264. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- FEYERABEND PAUL, Ενάντια στη μέθοδο. Για μια αναρχική θεωρία της γνώσης. Μτφρ.: Γρ. Καυκαλάς, Γ. Γκουνταρούλης. Εισαγωγή, επιμέλεια: Γ. Γκουνταρούλης. Εκδόσεις "Σύγχρονα Θέματα". Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 377. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- FINKIELKRAUT ALAIN, Η αχαριστία. Συζήτηση για την εποχή μας. Scripta, 2005, σελ. 194. [7 Ευρώ]
FOUCAULT MICHEL, Ιστορία της σεξουαλικότητας. Τρεις τόμοι. Ράππας, 1989-1992, σελ. 195+292+268. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- FOUCAULT MICHEL, Τι είναι διαφωτισμός; Μτφρ.: Στ. Ροζάνη. Έρασμος, 1988, σελ. 30. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
GILLISPIE-COULSTON CHARLES, Στην κόψη της αλήθειας. Η εξέλιξη των επιστημονικών ιδεών από τον Γαλιλαίο ως τον Einstein. ΜΙΕΤ, 1986, σελ. 510. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- GOLDMANN LUCIEN, Εισαγωγή στον Λούκατς και στον Χάιντεγγερ. Μτφρ.: Μ. Λαμπρίδη. Έρασμος, 1990, σελ. 30. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
GUTHRIE W., Οι σοφιστές. ΜΙΕΤ, 1991, σελ. 542. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- HADOT PIERRE, Σωκράτους εγκώμιον. Εξάντας, 2002, σελ. 93. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- HEIDEGGER MARTIN, Η έννοια του χρόνου. Ροές, 2009, σελ. 353. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
HEIDEGGER MARTIN, Περί πολιτικής, περί αληθείας, περί τεχνικής. Ηριδανός, 2011, σελ. 257. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- HONDERICH TED, Μετά τον πόλεμο - Η πολιτική βία με πρόσχημα τον ανθρωπισμό. Ιωλκός, 2007, σελ. 281. [9 Ευρώ]
- HONDERICH TED, Οι πόλεμοι της τρομοκρατίας - Οι αμφιλεγόμενες πολιτικές των δυτικών δημοκρατιών. Ιωλκός, 2007, σελ. 316. [10 Ευρώ]
HORKHEIMER MAX, Το πρόβλημα της αλήθειας. Μτφρ.: Στ. Ροζάνη. Έρασμος, 1989, σελ. 60. [7 Ευρώ]
HÜGLI ANTON, LÜBCKE POUL (Hg.), Philosophielexikon: Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart. Rowohlt. Germany, 2000, s. 703. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
JASPERS KARL, Plato, Augustin, Kant [Drei Gründer des Philosophierens]. Piper. Germany, 1967, s. 405. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
JAY MARTIN, Η έννοια της ολότητας στον Λούκατς και τον Αντόρνο. Μτφρ.: Γερ. Λυκιαρδόπουλου. Έρασμος, 1992, σελ. 46. [3 Ευρώ]
KIRK G.S., RAVEN J.E., SCHOFIELD M., Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι. Μτφρ.: Δ. Κούρτοβικ. ΜΙΕΤ, 1990, σελ. 561. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- LOCKE JOHN, Δεύτερη Πραγματεία περί Κυβερνήσεως. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Πασχάλης Κιτρομηλίδης. Πόλις, 2010, σελ. 311. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
LONG A., Η ελληνιστική φιλοσοφία. ΜΙΕΤ, 1987, σελ. 442. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- LÖWITH KARL, Οι πολιτικές συνέπειες του υπαρξισμού του Χάιντεγγερ. Μτφρ.: Στ. Ροζάνη. Έρασμος, 1991, σελ. 31. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
LYOTARD J.-FR., Η μεταμοντέρνα κατάσταση. Γνώση, 1993, σελ. 156. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
MARION JEAN-LUC, Επιπροσθέτως: Φαινομενολογία και Θεολογία. Πόλις, 2011, σελ. 328. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
MARX K., ENGELS FR., Die Deutsche Ideologie - Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten. Dietz Verlag Berlin, 1960, s. 695. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- MICHEA JEAN-CLAUDE, Η αυτοκρατορία του μικρότερου κακού. Δοκίμιο για τον φιλελεύθερο πολιτισμό. Μτφρ.: Άγγ. Ελεφάντης. Πόλις, 2008, σελ. 260. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
MONTAIGNE, Οχτώ Δοκίμια. Γαλλικό κείμενο με πρόλογο, μετάφραση και σημειώσεις του Κλ. Παράσχου. Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, 1957, σελ. 265. [30 Ευρώ]
- NAGEL THOMAS, Ισότητα και μεροληψία. Εκκρεμές, 2011, σελ. 302. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- RAWLS JOHN, Η δίκαιη κοινωνία. Η δικαιοσύνη ως ακριβοδικία. Μια αναδιατύπωση. Πόλις, 2006, σελ. 423. [12,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- RENAUT ALAIN, Τι είναι ένας ελεύθερος λαός; Φιλελευθερισμός ή Ρεπουμπλικανισμός; Μτφρ.: Γιάννης Παπαδημητρίου. Πόλις, 2007, σελ. 259. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- RENAUT ALAIN, Το τέλος της αυθεντίας. Πόλις, 2007, σελ. 300. [9 Ευρώ]
- RICOEUR PAUL, Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος. Πόλις, 2008, σελ. 514. [15 Ευρώ]
- ROWLANDS MARK, Ο Φιλόσοφος και ο Λύκος. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2010, σελ. 281. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
SAYRE R., LÖWY M., Μορφές ρομαντικού αντικαπιταλισμού. Εισαγ. - μτφρ.: Στ. Ροζάνη. Έρασμος, 1991, σελ. 95. [10 Ευρώ]
- SCHMITT CARL, Ο Λεβιάθαν στην πολιτειολογία του Τόμας Χομπς. Σαββάλας, 2009, σελ. 185. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
STAROBINSKI JEAN, Ζαν-Ζακ Ρουσώ. Η διαφάνεια και το εμπόδιο. Μτφρ.: Κ. Παπαγιώργης. Ελληνικά Γράμματα, 2005, σελ. 399. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
THOREAU HENRY-DAVID, Περπατώντας - Πολιτική ανυπακοή - Ζωή χωρίς αρχές. Μτφρ.: Σύλβια. Διεθνής Βιβλιοθήκη, 1996, σελ. 174. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
TRONTO JOAN, Για μια πολιτική της μέριμνας (care) σ' έναν ευάλωτο κόσμο. Πόλις, 2011, σελ. 458. [10,50 Ευρώ]
UNAMUNO MIGUEL de, Το τραγικό αίσθημα της ζωής. Printa, 2013, σελ. 434. [10,50 Ευρώ]
VANEIGEM R., Η επανάσταση της καθημερινής ζωής. Άκμων, 1977, σελ. 343. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
WILLIAMS BERNARD, Η ηθική και τα όρια της φιλοσοφίας. Αρσενίδη, 2009, σελ. 362. [12,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
WILSON EMILYΟ θάνατος του ΣωκράτηΠατάκη, 2011, σελ. 359. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε