Το χαρέμι

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

ΚΥΠΡΟΣ

- Επετηρίς Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου 1970 – 1971: Έτος Παλιγγενεσίας, σελ. 205. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
Κυπριακή ζωή και κοινωνία (Λίγο πριν την ανεξαρτησία και μέχρι το 1984). Διαλέξεις Λαϊκού Πανεπιστημίου, αρ. 3. Έκδοση Δήμου Λευκωσίας, 1993, σελ. xx+367. [15 Ευρώ]
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά Συνεδρίου (Λευκωσία, 15-16 Απριλίου 2005). Καστανιώτη, 2008, σελ. 227. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Προσωπικόν αρχείον Νικολάου Ι. Σαριπόλου. Ταξινομηθέν και σχολιασθέν υπό Μιχ. Στασινοπούλου. Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Αθήναι, 1963, σελ. 304. [60 Ευρώ]
- BACKGROUND NOTES ON CYPRUS, PREPARED AND ISSUED BY «JUS CYPRI». NICOSIA, MARCH 1976, σελ. 65. [7 Ευρώ]
- PRESIDENT MAKARIOS OF CYPRUS. TEXT: PANOS MYRTIOTIS, TRANSLATION: R. KNIGHT, D. MARKIDES, D. BAILEY, COVER AND ART WORK: ANTIS IOANNIDES. ISSUED BY «NICOCLES» PUBLICATIONS, NICOSIA, CYPRUS, σελ. 72+23 φωτ/φίες του Μακαρίου. [18 Ευρώ]
GYALISTRAS SERGE, Hellas and Cyprus. Athens, 1955, p. 107+ 6 maps (5 folding)+ folding chronological chart. [20 Ευρώ]
KIZILYÜREK NİYAZİ, Οι Τουρκοκύπριοι, η Τουρκία και το Κυπριακό. Παπαζήση, 2009, σελ. 253. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- MALLINSON WILLIAM, Κύπρος: Μια ιστορική προοπτική ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρώπη: Πόλεμος ή ειρήνη. Παπαζήση, 2005, σελ. 575. [17 Ευρώ]
MARCILHACY P., Υπερασπισθήτε την Κύπρο! (Ελληνικά – Γαλλικά – Αγγλικά – Γερμανικά). Επιτροπή Ενημερώσεως για τα Εθνικά Θέματα, αρ. 8, σελ. 24. [5 Ευρώ]
MARKIDES DIANA, Κύπρος 1957-1963. Μεσόγειος, 2009, σελ. 560. [11 Ευρώ]
- MINISTÈRE ROYAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, La Question de Chypre. Réponse aux arguments avancés par la Délégation Britannique au cours de la neuvième session de l’ Assemblée Générale des Nations Unies (23-24 Septembre 1954). Athènes, Nov. 1954, p. 48. [15 Ευρώ]
PALLEY CLAIRE, Μια παταγώδης αποτυχία των διεθνών σχέσεων. Η Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, 1999-2004. Α.Α. Λιβάνη, 2006, σελ. 678+φωτογραφίες. [14 Ευρώ]
- SOPHIANOS CHRYS., Basic issues of educational policy, p. 47. [4 Ευρώ]
ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Σύντομος ιστορία της Κύπρου. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1956, σελ. 187. [5 Ευρώ]
ΑΝΘΙΑΣ ΤΕΥΚΡΟΣ, Τα Σφυρίγματα του Αλήτη. Εισαγωγή: Γιάννη Φαλελάκη. Μορφωτική Υπηρεσία Υπουργείου Παιδείας. Λευκωσία, 1989, σελ. 79. [15 Ευρώ]
ΑΡΕΣΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Αγώνων συνέχεια ... Προλεγόμενα: Μίκης Τεμβριώτης, Άντρος Παυλίδης. Λευκωσία, 2013, σελ. 264. [21 Ευρώ]
ΑΤΤΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Κύπρος: κράτος, κοινωνία και διεθνές περιβάλλον. Παπαζήση, 2009, σελ. 287. [8 Ευρώ] 
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Κύπρος - Ευρωπαϊκή Ένωση. Καστανιώτη, 2004, σελ. 468. [13 Ευρώ]
- ΒΡΑΧΑΣ ΦΡΙΞΟΣ, Ελληνιστική Κύπρος. Επικαιρότητα, 1984, σελ. 109. [12 Ευρώ]
- ΒΡΑΧΙΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ανατολή - Κύπρος - Δύση. Λευκωσία, 1980, σελ. 350. [15 Ευρώ]
ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Απομνημονεύματα αγώνος Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959. Αθήναι, 1961, σελ. ΧΧΙ+410+72+1 χάρτης. Άκοπο αντίτυπο. [60 Ευρώ] 
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η Κυπριακή φιλολογία κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 110. Αθήναι, 1976, σελ. 32. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ]
- ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σύμμεικτα Δραγομανικά της Κύπρου. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1986, σελ. 111. [11 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΣΟΣ, Κύπρος: Το Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου 1600 - 500 π.Χ. Εκδ. Καπόν, 2002, σελ. 227. [32 Ευρώ]
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑ, Η εφημερίδα "Πάφος" της Κύπρου (1921-1950). ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2005, σελ. 530. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Οδοιπορικό ενός πρέσβη στην Άγκυρα, 1974-1976. Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1988, σελ. 360. [20 Ευρώ]
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Δύσκολα χρόνια: Κύπρος 1950-1960. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1981, σελ. 558. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [35 Ευρώ]
- ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ο εθνικός χαρακτήρ της Κυπριακής λογοτεχνίας. Αθήναι, 1958, σελ. 37. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΡΗ, Το θέατρο στην Κύπρο (1960-1974). Καστανιώτη, 2006, σελ. 612+φωτογραφίες εκτός κειμένου. [15 Ευρώ]
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η Κύπρος, γενέτειρα του Ομήρου και άλλες έξι μικρές μελέτες. Επιφανίου, 2008, σελ. 163. [5 Ευρώ]
ΜΟΥΣΚΟΣ Α.Γ., Απόβαση. Εικονογραφημένο έργο παρμένο από την Τουρκική εισβολή εις την Κύπρο. Αθήναι, 1975, σελ. 159. [8 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΕΛΗΣ, Κυπριανός ο μάγος (Ιστορικό αφήγημα). Εξώφυλλο και σχέδια: Δ. Ζ. Πουλιανού. Εκδόσεις Κ. Κακουλίδη, 1958, σελ. 175. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΕΛΗΣ, Λουκάς ο αγαπητός (Ιστορικό αφήγημα), μαζί με δεκατέσσερα διηγήματα. Λευκωσία, 1972, σελ. 55. [10 Ευρώ]
- ΞΥΔΗΣ Α., ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ Σ., ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ Κ., Ο Μακάριος και οι σύμμαχοί του. Gutenberg, 1974, σελ. 362. [25 Ευρώ] 
- ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Αντιπροσωπευτική έρευνα ανάμεσα στις 200.000 πρόσφυγες της Κύπρου. Κύπρος, 1976, σελ. 216. [12 Ευρώ]
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Κυπριακό Ημερολόγιο. Αστρολάβος/Ευθύνη, 1986, σελ. 57. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣΚύπρος Χρυσάνθης: Βιβλιογραφία Ι (1932-1980). Λευκωσία, 1980, σελ. 99. Βιβλιογραφία ΙΙ: Οι Μεταφράσεις (1932-1980). Λευκωσία, 1981, σελ. 36. Βιβλιογραφία ΙΙΙ: Παιδική λογοτεχνία (1949-1981). Λευκωσία, 1982, σελ. 40. Βιβλιογραφία IV: Τα ιατρικά (1940-1982). Λευκωσία, 1983,  σελ. 21. [20 ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, Μακάριος: πορεία δια πυρός και σιδήρου. Ποιοι και γιατί θέλησαν να σκοτώσουν τον Κύπριο Πρόεδρο. Β΄έκδοσις. Γ. Λαδιάς, 1976, σελ. 317+φωτογραφίες. [25 Ευρώ] 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η ηχώ της Νεκρής Ζώνης. Οδοιπορικό στη διαιρεμένη Κύπρο. Μτφρ.: Έφη Γαβριήλ. Scripta, 2009, σελ. 373. [10 Ευρώ]
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Η Μονή Κύκκου, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός και ο τυπογράφος Μιχαήλ Γλυκής. Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου. Λευκωσία, 1989, σελ. 152. [15 Ευρώ]
ΠΕΤΣΑΛΗΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ Θ., Έξαρσις της γλυκειάς χώρας Κύπρου. Χρονικό του ΙΒ΄αι. Αθήναι, 1956, σελ. 48. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΠΙΚΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ο Βενιζέλος και το Κυπριακό. Φιλιππότη, 1980. Σελ. 143. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κανονισμοί της νήσου Κύπρου (1507-1522). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1987, σελ. 103. [8 Ευρώ]
ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Κυπριανού και Κυπριακό. Η Συνάντηση Κορυφής της Νέας Υόρκης το 1985. Καστανιώτη, 2010, σελ. 237. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Μακάριος: τα τρία λάθη. Καστανιώτη, 2009, σελ. 118. [5,50 Ευρώ]
ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, Κύπρος: Το νησί με την ανοιχτή πληγή. "Το Ελληνικό Βιβλίο". Αθήνα, 1983, σελ. 99. Με ιδιόχειρη αφιέρωση της συγγραφέως. [5 Ευρώ]
ΣΑΚΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η Ελλάδα, το κυπριακό και ο αραβικός κόσμος, 1947-1974. Διπλωματία και στρατηγική στη Μεσόγειο την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Πατάκη, 2012, σελ. 236. [9 Ευρώ]
ΣΑΜΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ, Κερύνεια ώρα μηδέν. Ο χαμένος πόλεμος του 1974. Πατάκη, 2013, σελ. 356. [7 Ευρώ]
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, "ΛΕΥΚΩΣΙΑ": Το παλαιότερο εν ζωή τυπογραφείο της Κύπρου. Εκδόσεις ΝΙΚΟΚΡΕΩΝ ΛΤΔ. Λευκωσία, 2003, σελ. 87. [9 Ευρώ]
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, Το Κίνημα του Οκτώβρη του 1931 στην Κύπρο. Διατριβή. Λευκωσία, 1984, σελ. 282+έγγραφα. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάν. Ύψιλον, 2004, σελ. 105. [5 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Το Κυπριακό με το βλέμμα των ξένων. Ροές, 2006, σελ. 398. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
Σωτήρης Ριζάς: Πρόλογος
Ανδρέας Στεργίου: Εισαγωγή
Heinz Richter: Το ιστορικό υπόβαθρο του κυπριακού προβλήματος
Joseph S. Joseph: Η επιρροή των εθνοτικών διασυνδέσεων στις συνθήκες συγκρούσεων: Το τρίγωνο Ελλάδος – Τουρκίας – Κύπρου
Heinz Richter: Η διαπραγμάτευση για τα Βαρώσια και το αεροδρόμιο της Λευκωσίας
Heinz Richter: Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης χωρίς εμπιστοσύνη
Ahmet Çavit: Η «τουρκική αντιστασιακή οργάνωση» (ΤΜΤ) και το κυπριακό πρόβλημα
Hubert Faustmann: Οι πελατειακές σχέσεις στην ελληνοκυπριακή κοινότητα κατά τη διάρκεια της βρετανικής αποικιοκρατίας
Hubert Faustmann: Η πολιτική κουλτούρα της Κύπρου
Kurdet Akay: Οι αντιπολιτευτικές φωνές στην «ΤΔΒΚ»: Μία νέα επιστημονική συζήτηση
Hugues Jean de Dianoux de la Perrotine: Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου
Emanuel Alexius Turczynski: Η κυπριακή διένεξη ως αντικείμενο έρευνας του εθνικισμού και της επίλυσης κρίσεων στα γερμανικά πανεπιστήμια
Ανδρέας Στεργίου, Heinz Richter: Η Κύπρος κατά τα κρίσιμα έτη 1963-1964
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣΟ κυπριακός ελληνισμός της διασποράς και οι σχέσεις Κύπρου – Βατικανού (1571-1878). Αντ. Σταμούλη, 2006, σελ. 485. [19 Ευρώ]
ΤΣΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ενθυμήματα και τεκμήρια πληροφοριών της ΚΥΠ (1950-2010) για Κύπρο και Εγγύς Ανατολή. Δούρειος Ίππος, 2011, σελ. 351. [13 Ευρώ]
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ-ΚΑΤΣΕΛΛΗ ΡΗΝΑ, Ο Ραγιάς (Γεώργιος Σταυρίδης) - Ο άνθρωπος και το Φύλλο. Ίδρυμα Αναστασίου Γ. Λεβέντη. Κερύνια, 1989, σελ. 269. [30 Ευρώ]
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΙΑ, Ιστορία της Κύπρου. Λευκωσία, 1979, σελ. 206. [15 Ευρώ]
- ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΚΗΣ, Το Δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004 και η λύση του Κυπριακού. Παπαζήση, 2006, σελ. 260. [8,50 Ευρώ]
- ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΚΥΠΡΟΣ, Αλέξιος Α΄ κι οι Σταυροφόροι (Πεντάπρακτο δράμα). Λευκωσία, 1970, σελ. 60. [12 Ευρώ]
- ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΚΥΠΡΟΣ, Στο τέλος της αρχής. Πολιτικές παρεμβάσεις στην τροχιά του Κυπριακού. Καστανιώτη, 1997, σελ. 263. [4 Ευρώ]
- ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΚΥΠΡΟΣ, Υπεράσπιση της πολιτικής του αύριο. Κυπριακές πολιτικές συνέχειες. Καστανιώτη, 2001, σελ. 263. [6 Ευρώ]
ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Το Κυπριακό δράμα (1958-1986): Άρθρα, μελετήματα. Επικαιρότητα, 1987, σελ. 287. [12 Ευρώ]
 Σελ. 556. [17 Ευρώ]


    Σελ. 19. [5 Ευρώ] ΠωλήθηκεLibrairie Arth. Fayard. Paris, 1959, p. 180. [10 Ευρώ]

  Σελ. 46. [8 Ευρώ]