Το χαρέμι

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

ΝΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μελέτες αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Πρακτικά του ΙΙ διεθνούς συμποσίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου (Gargnano sul Garda, 5-8 giugno 1974). Πρυτανεία Γ. Τενεκίδη. Επιμ.: Π. Δημάκη. Γλώσσα: ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά. Δημοσιεύματα Παντείου. Αθήνα, 1978, σελ. XVI+418. [25 Ευρώ]
Κείμενα των: Biscardi, Maffi, Cantarella, Nespor, Talamanca, Behrend, Thur, Gofas, Kupiszewski, Karabelias, Dimakis, Bianchini, Meyer-Laurin, Klingenberg, Amelotti, Houlou, Sorge, Modrzejewski.
- Νοταριακαί πράξεις Χίου των ετών 1724-1780 και Έγγραφα Ρόδου και Καστελλορίζου των ετών 1847-1874, εκδιδόμεναι υπό Γεωργίου Α. Πετροπούλου. Αθήναι, 1962, σελ. 573. Άκοπο αντίτυπο. [50 Ευρώ]
[Σειρά: Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου, αρ. 5. Παράρτημα της Επιστημονικής Επετηρίδος της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών]
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου. Συνέδριο στα Χανιά (7-9 Ιουλίου 2001) υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Επιμέλεια: Ν. Κλαμαρής, Ν. Παπαδάκης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 296. Σκληρόδετο. [17 Ευρώ]
Ο Κώδιξ του νοταρίου Αθηνών Παναγή Πούλου 1822-1833, εκδιδόμενος υπό Γεωργίου Α. Πετροπούλου. Αθήναι, 1957, σελ. στ΄+786. Άκοπο αντίτυπο. [50 Ευρώ]
[Σειρά: Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου, αρ. 1. Παράρτημα της Επιστημονικής Επετηρίδος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών]
- Προσωπικόν αρχείον Νικολάου Ι. Σαριπόλου. Ταξινομηθέν και σχολιασθέν υπό Μιχ. Στασινοπούλου. Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Αθήναι, 1963, σελ. 304. [60 Ευρώ]
Συλλογή νόμων ψηφισθέντων και κυρωθέντων κατά την λήξασαν Α΄ Σύνοδον της Ζ΄ Βουλευτικής περιόδου μετά των προς εκτέλεσιν αυτών Β. Διαταγμάτων και Υπουργικών Οδηγιών, υπό Ε. Σταυροπούλου, εργοστασιάρχου του Βασιλικού Τυπογραφείου και Λιθογραφείου. Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, Αθήναι, 1861, σελ. 392. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ]
- Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και Καταστατικόν του Διεθνούς Δικαστηρίου. Επιμέλεια: Π. Βάλληνδα. Αθήναι, 1952, σελ. vi+72. [15 Ευρώ]
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης στη θαλάσσια ασφάλιση. Θεωρητική προσέγγιση σε σχέση με την έννοια της καλής πίστης στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 2010, σελ. XVIII+314. [20 Ευρώ]
ΑΛΑΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ, Η Προανάκριση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 192. [10 Ευρώ]
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Δικαστική ψυχιατρική. Παρισιάνος, 1998, σελ. xvii+360. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ]
ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κατάχρηση εμπράγματου δικαιώματος. Νομολογιακές εξελίξεις στην κατάχρηση κατά την κτήση και την άσκηση εμπράγματου δικαιώματος. Εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. XVI+196. [12 Ευρώ]
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Στοιχεία διοικητικού δικαίου. Αθήναι, 1956, σελ. 491. [30 Ευρώ] 
ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΑΧ., Ο θεσμός των ομοτίμων καθηγητών και η νομική θέσις αυτών εις τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, Γερμανίας και Γαλλίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 15. [5 Ευρώ]
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η δικαιοσύνη στη μυκηναϊκή εποχή. Λειτουργία και απονομή. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990, σελ. XV+230. [15 Ευρώ]
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, Απάτη: Η πλάνη, ως αποτέλεσμα πράξης εξαπάτησης, και η περιουσιακή διάθεση στο έγκλημα της απάτης (Άρθρο 386 ΠΚ). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. 754. [25 Ευρώ]
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ, Η κατ'ουσίαν έρευνα της διαφοράς μετά την εξαφάνιση της πρωτόδικης αποφάσεως κατά τον ΚΠολΔ. Σάκκουλα, 2001, σελ. 260. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλος. Δωδώνη, 1971, σελ. 429. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η δασική ιδιοκτησία κατά τον νέον δασικόν κώδικα. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 18. [2 Ευρώ]
ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον εις τον ελληνικόν κώδικα ιδιωτικού ναυτικού δικαίου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1959, σελ. 23. [3 Ευρώ]
ΒΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η γνωστοποίησις εν τω δημοσίω διεθνεί δικαίω. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1967, σελ. 170. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Η δυσεύρετη αναλογική αντιπροσώπευση του δικηγορικού κώδικα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1984, σελ. 50. [6 Ευρώ]
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το ποινικόν δίκαιον των ειδικών ποινικών νόμων. Τόμος Β΄: Το περί Τύπου ουσιαστικόν και δικονομικόν ποινικόν δίκαιον. Τεύχος Α΄. Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 212. [17 Ευρώ]
ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η κατασκοπεία ως νόμιμον στρατήγημα πολέμου και ως αξιόποινον στρατηγικόν μέσον κατά της εθνικής αμύνης της πολιτείας. Αθήναι, 1960, σελ. ΧΙΙ+304. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Η αποκατάστασις του καταδίκου. Αθήναι, 1969, σελ. 94. [10 Ευρώ]
ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικος υπό του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. "Το Νομικόν", (1969;), σελ. VII+69. [7 Ευρώ] 
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η αποκατάστασις του καταδίκου (Ανατύπωσις εκ του Αρχείου Ποινικών Επιστημών). Τύποις "ΕΛΛΑΣ", χ.χ., σελ. 98+ζ΄. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
- ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ ΧΑΡΟΥΛΑ, ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ, Η νέα διαδικασία του ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, μετά τους Ν. 2915/2001 και 3043/2002. Σάκκουλα, 2004, σελ. 213. [11 Ευρώ]
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Το δίκαιον των διαρκών ενοχών. Αθήναι, 1979, σελ. XV+230. [20 Ευρώ]
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΜΙΧ., Περί αναλογικής αντιπροσωπεύσεως μειονοψηφιών. Έκδοσις Δευτέρα αναθεωρημένη και επηυξημένη. Αθήναι, 1928, σελ. ια΄+137. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ζητήματα αστικής ευθύνης. Ανατύπωσις 1977, σελ. XVI+157. [15 Ευρώ] 
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έμπρακτος μετάνοια. Μελέτη συγκριτική κατά το ελληνικόν, γερμανικόν και γαλλικόν δίκαιον. Αθήναι, 1939, σελ. 89. [13 Ευρώ] 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Φιλοσοφικοί προσανατολισμοί. Βιβλιοκριτικές εφαρμογές της κριτικής θεωρίας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σελ. 270. [14 Ευρώ]
ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. XVI+288. [17 Ευρώ]
ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Η πρακτική εις την εκούσιαν δικαιοδοσίαν. Αθήνα, 1975, σελ. 200. Δακτυλογραφημένο. [10 Ευρώ]
ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ασφαλιστήρια του 16ου αιώνος εκ του Αρχείου του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου. Ανάτυπο. Βενετία, 1979, σελ. 37. [6 Ευρώ]
- ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ Ν., Παρατηρήσεις επί των άρθρων 372, 171 παράγρ. 1 και 368 παράγρ. 2 Ποινικού Νόμου και περί της εννοίας της εξυβρίσεως του Βασιλέως, ως πολιτικού αδικήματος. Εκ του τυπογραφείου Π.Α. Πετράκου. Αθήναι, 1911, σελ. 27. [13 Ευρώ]
ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Γενικό διοικητικό δίκαιο. Τόμοι Α-Β. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1977-1978, σελ. 292+213. [30 Ευρώ]
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, Υπομίσθωση πράγματος. Π. Σάκκουλα, 1994, σελ. 198. [7 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ., Ελληνική συνταγματική ιστορία 1821-1935 (Προς χρήσιν των φοιτητών). Αθήναι, 1952, σελ. 142. [10 Ευρώ]
ΔΕΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Η κατά απόντων και φυγοδίκων διαδικασία. Ερμηνεία άρθρων 428-431 ΚΠΔ. Αθήναι, 1968, σελ. 78. [7 Ευρώ]
ΔΕΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Προβλήματα των πηγών του ποινικού δικαίου. Ανάτυπο. Αθήνα, 1973, σελ. 17. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ναυτικόν δίκαιον. Αφοί Π. Σάκκουλα, χ.χ., σελ. 374. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Διοικητικόν δίκαιον. Τόμος Α΄. Έκδοσις πέμπτη, μετά προσθηκών και βελτιώσεων. "Το Νομικόν", 1964, σελ. 511. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] 
ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Διοικητικόν δίκαιον. Τόμος Γ΄: Διοικητική δικαιοσύνη. Αθήναι, 1950, σελ. 580. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] 
- ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων. Σύμφωνα με τις νεώτερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Σάκκουλα, 2006, σελ. XVII+184. [10 Ευρώ]
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η συμβολή των Ελλήνων νομικών στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού δικαίου. Ανάτυπο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. 46. [8 Ευρώ]
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο θεσμός της προικός κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. Αθήναι, 1959, σελ. ι΄+324. [25 Ευρώ]
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικαί ενασχολήσεις. Τόμος Α΄: Μικραί παρατηρήσεις επί του εν Ελλάδι ισχύοντος αστικού δικαίου - Γνωμοδοτήσεις εκ του αστικού και εμπορικού δικαίου. Επιμ.: Κ. Μπαλλής. Εκδοτικός οίκος Δ. και Π. Δημητράκου, 1923, σελ. η΄+487. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ] 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Το Σύνταγμα ως βάση της έννομης τάξης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2002, σελ. 290. [15 Ευρώ]
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Νομικά έγγραφα Κεφαλληνίας. Αρχείον Ραυτοπούλου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1955, σελ. 19. [3 Ευρώ]
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΡΕΤΗ, Γυναίκα και Ισλάμ. Το Διαζύγιο και οι Μεικτοί Γάμοι. Έρευνα Νομική - Θρησκειολογική. Ακρίτας, 2005, σελ. 456. [15 Ευρώ]
ΔΟΥΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, Ο.Η.Ε. Διεθνής ευθύνη και ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Σάκκουλα, 2008, σελ. ΧΧ+317. [15 Ευρώ]
ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τα αποτελέσματα των ανακωχών. Μελέτη Διεθνούς Δικαίου. Αθήναι, 1927, σελ. 127. [25 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Δημοτική Νομοθεσία. Γ. Φέξης, 1903, σελ. 172. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Διοικητική Εκτέλεσις, Ταμεία, Εφορείαι. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 367. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Διπλωματική και Προξενική Νομοθεσία. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 747. [70 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Ελεγκτικόν Συνέδριον, Δημόσιον Λογιστικόν, Συντάξεις. Γ. Φέξης, 1904, σελ. 532. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Ελληνική Εκκλησία, Στρατιωτική και Ναυτική Ποινική Νομοθεσία, Γενικόν Ευρετήριον χρονολογικόν και αλφαβητικόν των Ελληνικών Κωδίκων. Γ. Φέξης, 1901 και 1904, σελ. 304+388+235. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Εμπορικός Νόμος. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 1152. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Οδοποιΐα. Γ. Φέξης, 1904, σελ. 380. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Ποινική Δικονομία. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 909. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Πολιτική Δικονομία. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 1661. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Τελωνειακή Νομοθεσία. Γ. Φέξης, 1904, σελ. 294. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Χαρτόσημον, Δικαστικός Οργανισμός, Ποινική Διατίμησις. Γ. Φέξης, 1901-1902, σελ. 784. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σύστημα του ελληνικού Πτωχευτικού Δικαίου. Τόμοι Α΄-Β΄. Π. Δημητράκος, 1934-1935, σελ. 824. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [45 Ευρώ]
ΔΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Αναδασμός και εμπράγματες σχέσεις. Ανάτυπο. Αθήνα, 1977, σελ. 83. [10 Ευρώ]
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μάτι, 1999, σελ. 282. [8,50 Ευρώ]
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα. Η ανάγκη για ένα νέο στρατηγικό πλάνο και η διεύρυνση των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Σάκκουλα, 2008, σελ. ΧΧ+376. [18 Ευρώ]
ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζητήματα εκ της εκτελέσεως και αναγνωρίσεως αλλοδαπών αποφάσεων. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1958, σελ. 36. Άκοπο αντίτυπο. [5 Ευρώ]
- ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Δικονομία διοικητικής εκτελέσεως. Νόμος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Εν Αθήναις, 1931, σελ. 385. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ]
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η παράδοσις δι' εγγράφου εν τω βυζαντινώ και το μεταβυζαντινώ δικαίω. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 44. [7 Ευρώ]
ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο νέο πολίτευμα. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1978, σελ. 211. [13 Ευρώ]
ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο πρωθυπουργός εις το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα. Τεύχος Α΄: Ο πρωθυπουργός εις τα πλαίσια της εκτελεστικής εξουσίας. Αθήναι, 1970, σελ. 135. [15 Ευρώ]
ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Σύνταγμα πηγή του διοικητικού δικαίου εν Ελλάδι. Αθήναι, 1970, σελ. 77.  Άκοπο αντίτυπο. [16 Ευρώ]
ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η εκ πλαγίου παράβαση του ποινικού νόμου ως λόγος αναιρέσεως των βουλευμάτων και των αποφάσεων (Θεωρητική ανάλυση). Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1986, σελ. 87. [10 Ευρώ]
ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η ψυχολογική θεώρηση της ποινικής δίκης. Δ΄έκδοση. Σάκκουλα, 2006, σελ. 236. [13 Ευρώ]
ΖΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η κατάργηση του σταυρού προτίμησης - Νομική και πολιτική διάσταση του προβλήματος. Ανάτυπο. Αθήναι, 1982, σελ. 9. [2 Ευρώ]
ΖΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο θεσμός των βουλευτών Επικρατείας. Ανάτυπο. Αθήνα, 1981, σελ. 23. [4 Ευρώ]
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Le problème d’ interprétation de l’ Article 20 du Statut du Conseil de l’ Europe: avis juridique. Αθήνα, 1970, σελ. 23. [3 Ευρώ]
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, The international criminal prosecution of persons charged with an unlawful seizure of aircraft. Ανάτυπο. Αθήνα, 1971, σελ. 26. [4 Ευρώ]
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ ΤΖΟΥΛΙΑ, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Κριτική θεώρηση των σχέσεων πριν και μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ. 158. [7 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗ-ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Η δίωξις της πειρατείας και το Θαλάσσιον Δικαστήριον κατά την πρώτην Καποδιστριακήν περίοδον (1828-1829). Μέρος Β΄: Το Θαλάσσιον Δικαστήριον. Διδακτορική Διατριβή. Δημοσιεύματα Βιβλιοθήκης Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 23. Αθήναι, 1973, σελ. 170. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] 
Υποθέσεις που εκδικάστηκαν:
Αγωγαί κατά του καταδρομέως Δημητρίου Καραγκίκα
Αγωγαί κατά των Μαυρομιχαλαίων
Αγωγαί κατά του Παναγιώτου Καπετανάκη
Αγωγαί κατά του Μήτρου Λιακοπούλου
Αγωγαί κατά του Γεωργίου Ζορμπά
Αγωγαί κατά των αδελφών Κωνσταντίνου και Βασιλείου Δουμπιώτου, Αναγνώστου Παπαδοπούλου, Καλής Αγγελίνας και Χρυσάφως Παπουτσίνας
Αγωγαί κατά του Κωνσταντίνου Δουμπιώτου
Αγωγαί κατά του Γεωργίου Ξεκουκούλωτου
Αγωγαί κατά των Νικολάου Χωριάτη, Δημητρίου Καραγεώργη, κ.ά.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Τα Εθνικά Κληροδοτήματα (Από κοινωνικής, εθνικής και νομικής απόψεως). Ανάτυπο. Αθήναι, 1970, σελ. 19. [6 Ευρώ]
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου: Ενοχικόν Δίκαιον. Γ. Φέξη, 1899, σελ. 428+δ΄. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ]
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Περί του αρνητικού της συμβάσεως διαφέροντος. Γ. Φέξη, 1931, σελ. XIV+148. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [20 Ευρώ]
ΙΑΚΩΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η πολιτική αγωγή εις την ποινικήν δίκην. Β΄έκδοσις (αναθεωρημένη και βελτιωμένη). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 179. [7 Ευρώ]
ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειές της. Εκδ. Σάκκουλα, 2003, σελ. ΧΧ+358. [20 Ευρώ]
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΑΤΕΡΟΣ, Η απέλαση υπηκόου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, αρ. 6. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 307. [25 Ευρώ] 
- ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ, Η αναλογική αντιπροσωπεία και οι εξ αυτής κίνδυνοι. Εταιρεία ο "Ελληνισμός". Αθήναι, 1926, σελ. 29. [15 Ευρώ]
ΚΑΪΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων. Δογματική θεμελίωση των λόγων ακυρώσεως που αφορούν στη συμφωνία περί διαιτησίας και στο διαιτητικό δικαστήριο. Β΄έκδοση. Σάκκουλα, 1989, σελ. 289. [12 Ευρώ]
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η προτιμωμένη υποθήκη επί πλοίου και το εν Ελλάδι ισχύον δίκαιον (Διατριβή). Αθήναι, 1981, σελ. 273. [14 Ευρώ]
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων (Α.Κ. 739). Συμβολή στη θεωρία της εξωδικαιοπρακτικής ευθύνης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, σελ. ιε΄+230. [20 Ευρώ] 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ Σ., Jus ad bellum. Το δικαίωμα προσφυγής εις τον πόλεμον. Δόγμα και θετικόν δίκαιον. Αθήναι, 1950, σελ. 160. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση. Η παραβίασή του στην Κύπρο. Πρόλογος: R. Cassin. Παπαζήση, 1977, σελ. 493. [15 Ευρώ]
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ποινική και η αστική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης και η αστική ευθύνη του Δημοσίου στην Ελλάδα. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ. 262. [17 Ευρώ]
ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, Το κοινοβουλευτικό σύστημα: δημοκρατική αρχή και κυβερνητική ευθύνη. Σαββάλας, 2011, σελ. 309. [10 Ευρώ]
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Η μεταβολή και αναθεώρηση της ποινικής κατηγορίας. Β΄έκδοση. Π.Ν. Σάκκουλας, 2000, σελ. XIV+142. [20 Ευρώ]
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Consilium Principis - Consistorium Principis. Το συμβούλιο του αυτοκράτορα από τον Αύγουστο έως τον Ιουστινιανό. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών. Αθήνα, 2004, σελ. 77. [12 Ευρώ]
ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σολώνειοι επιτροπικαί διατάξεις, κατά την εποχήν των αττικών ρητόρων και το Συγκλητικόν δόγμα (Digesta 23,2,59). Συμβολαί εις την ερμηνείαν των αττικών ρητόρων και εις την συγκριτικήν μελέτην του ιδιωτικού βίου Αθηνών και Ρώμης. Διατριβή. Αθήναι, 1976, σελ. 144. [17 Ευρώ]
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΡΗΓ., Η σύμβασις υπέρ τρίτου και εις βάρος τρίτου (κατά το ρωμαϊκόν, το ισχύον και το συγκριτικόν δίκαιον). Μελέτη αστικού δικαίου. Ι. Ζαχαρόπουλος, 1935, σελ. 203. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ]
ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η εν Ελλάδι σωφρονιστική πολιτική και η μεταχείρισις των κρατουμένων κατά τας υποδείξεις της Διεθνούς Ποινικής Επιτροπείας. Θεσσαλονίκη, 1938, σελ. 95+φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Το ποινικόν δίκαιον των βαλκανικών κρατών: μελέτη περί του εν τοις βαλκανικοίς κράτεσιν ισχύοντος ποινικού δικαίου και της ιστορικής αυτού εξελίξεως. Αθήναι, 1915, σελ. 76. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον, κατά τας εστενογραφημένας παραδόσεις του καθηγητού του Πανεπιστημίου Γ. Μαριδάκη και επί τη βάσει των ημετέρων και ξένων συγγραφέων και της νομολογίας. Γ΄έκδοσις, επηυξημένη και βελτιωμένη. Δ.Ν. Τζάκα - Σ. Δελαγραμμάτικα, 1940, σελ. 236. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [18 Ευρώ]
ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δικονομική ενοποίηση: αναγκαιότητα και αναστολές. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1992, σελ. 30. [4 Ευρώ]
- ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Προστασία πολεμιστών αναπήρων και θυμάτων πολέμου (Νομοθεσία - Ερμηνεία - Νομολογία). Αθήναι, σελ. 147. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας (Από του 9ου μέχρι του 12ου αιώνος). Διατριβή. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1979, σελ. XXVI+291. [35 Ευρώ] 
- ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, Ο εκ πεποιθήσεως εγκληματίας. Νομική Βιβλιοθήκη, 2001, σελ. 280. [14 Ευρώ]
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ, Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων. Οι κληρονομικές και περιουσιακές σχέσεις του επιζώντος συζύγου με τους λοιπούς κληρονόμους. Εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. XXV+341. [20 Ευρώ]
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Το διεθνές δίκαιον της υφαλοκρηπίδος και αι τάσεις του δικαίου της θαλάσσης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1976, σελ. 258. [22 Ευρώ]
- ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Καινοτομίαι της νέας ποινικής δικονομίας (Τι ίσχυεν και τι ισχύει). Αθήναι, 1951, σελ. 79. [7 Ευρώ]
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δικαιοθεσία και πολιτική ως «Αι τέχναι του δυνατού» και ο συμβιβασμός εν τη δομή των θετών δικαίων και τη ηθική. Αθήναι, 1963, σελ. 120. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Η δέσμευση τρίτων από το δεδικασμένο. Σάκκουλα, 2007, σελ. XIV+145. Σκληρόδετο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη. Σάκκουλα, 2003, σελ. XII+233. Σκληρόδετο. [15 Ευρώ]
ΚΟΥΤΟΥΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η προσωπική κράτησις κατά τον Κώδκα Πολιτικής Δικονομίας. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1978, σελ. 209. [10 Ευρώ]
ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Πρακτικός οδηγός διοίκησης Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων (Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 3463/2006). Εκδ. Σάκκουλα, 2008, σελ. ΧΙΙ+218. [15 Ευρώ]
ΚΡΕΜΕΖΗΣ ΙΑΣΩΝ, Στοιχεία αγγλικού ναυτικού δικαίου. Αθήναι, 1973, σελ. 247. [20 Ευρώ]
ΚΡΙΤΣΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, Η προκαταρκτική εξέταση. Σύγχρονη προσέγγιση του θεσμού. Νομική Βιβλιοθήκη, 2004, σελ. 144. [13 Ευρώ]
ΚΩΝΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων κατά το κοινοτικό δίκαιο. Πρόλ.: Αργύρη Φατούρου. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, αρ. 2. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 203. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
- ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εγχειρίδιον της ποινικής δικονομίας. Έκδοσις δευτέρα, μετά προσθηκών και βελτιώσεων. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Ν.Γ. Πάσσαρη, 1883, σελ. κ΄+715. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
- ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εγχειρίδιον της ποινικής δικονομίας. Έκδοσις τρίτη μετά προσθηκών και βελτιώσεων. Εκ των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. Αθήναι, 1897, σελ. κδ΄+807. [40 Ευρώ]
ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Περί αδικήματος και ποινής εν τη αρχαία ελληνική τραγωδία. Λόγος εκφωνηθείς τη 16 Δεκεμβρίου 1884 υπό Κωνσταντίνου Ν. Κωστή, αναλαμβάνοντος επισήμως της Πρυτανείαν. Αθήνησι, τυπογραφείον «Παλιγγενεσία» Ιω. Αγγελοπούλου, 1885, σελ. 39. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [20 Ευρώ]
- ΛΑΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Πληροφορική και έγκλημα. Νομική Βιβλιοθήκη, 2001, σελ. 288. [18 Ευρώ]
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης. Γ΄έκδοσις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, σελ. 243. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [18 Ευρώ]
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Περί μετατροπής και συγχωνεύσεως επιχειρήσεων. Αντ. Σάκκουλα, 1972(;), σελ. 124. [8 Ευρώ] 
- ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η κοινωνική πολιτική των Ελλήνων από των αρχαιοτάτων χρόνων. Ιστορία του δικαίου των κοινωνικών ασφαλίσεων. Αθήναι, 1971, σελ. 62. [11 Ευρώ]
ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Η διεθνής κίνησις προς μεταρρύθμισιν του ποινικού δικαίου και το Σχέδιον Ελληνικού Ποινικού Κώδικος. Αθήναι, 1933, σελ. 125. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Θέματα εγκληματολογικά και ποινικού δικαίου. Νομική Βιβλιοθήκη, 2004, σελ. XVI+472. [16 Ευρώ]
ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η νομική θέσις του Λόϋδ'ς εν τω αγγλικώ δικαίω και παρ' ημίν. Πρόλογος: Γ. Ν. Κοφινάς. Αθήναι, 1939, σελ. 164. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [25 Ευρώ]
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η αναίρεση στην ποινική δικονομία. Αθήνα, 2002, σελ. 53. [4 Ευρώ]
ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (Άρθρα 167-182 ΠΚ). Β΄έκδοση. Σάκκουλα, 1994, σελ. ΧΙ+414. [10 Ευρώ]
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Φόνος: Τα Αττικά φονικά δικαστήρια και ιδίως το εν Φρεαττοί του Πειραιώς δικαστήριο. Επιστημονικές Μονογραφίες "Πειραϊκής Νομολογίας", αρ. 1. Έκδοση Δ.Σ.Π. Πειραιάς, 1998, σελ. 109. [17 Ευρώ] 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ο νόμος 1608/1950 και οι καταχραστές δημόσιου και (παρα)τραπεζικού χρήματος. Σάκκουλα, 2000, σελ. VIII+148. [6 Ευρώ]
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟ Δημοσθένης θεωρητικός του δικαίου. Δ. Τζάκα - Σ. Δελαγραμμάτικα, 1951, σελ. 32. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικά ζητήματα εκ των έργων του Δημητρίου Χωματιανού. Διατριβή. Αθήναι, 1961, σελ. 83. [17 Ευρώ]
ΜΑΥΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Συνταγματικά κείμενα, ελληνικά και ξένα [Το Σύνταγμα του 1975 και εκτελεστικοί νόμοι/Τα προϊσχύσαντα ελληνικά συντάγματα/ Συντάγματα δυτικών δημοκρατιών/Συντάγματα σοσιαλιστικών δημοκρατιών/Διεθνή κείμενα και Διακηρύξεις δικαιωμάτων]. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 623. [30 Ευρώ]
- ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η σύμβαση ασφαλίσεως κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Θετικό δίκαιο και σύγκριση συγχρόνων προσεγγίσεων. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. xvi+404. [11 Ευρώ]
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Θέματα γενικής θεωρίας και λογικής του δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. 211. [13 Ευρώ]
ΜΙΡΑΣΓΕΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εισηγήσεις αστικού δικαίου. Επί τη βάσει των εστενογραφημένων παραδόσεων του Κ. Τσάτσου και των σχετικών συγγραφών. "Πανεπιστημιακόν Βιβλιοπωλείον". Αθήναι, 1932-33, σελ. 264. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [24 Ευρώ]
ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Το δίκαιον της Γόρτυνος. Τύποις Παναγ. Α. Πετράκου. Αθήναι, 1922, σελ. 62. [10 Ευρώ]
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ζητήματα εκτελέσεως ποινικών αποφάσεων. Π.Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. ΙΧ+133. [13 Ευρώ]
- ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Συνταγματικόν Δικαστήριον. Αθήναι, 1972, σελ. 61. [6 Ευρώ]
ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η διαγραφή του σήματος [ Διατριβή]. Αθήναι, 1967, σελ. 326. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΜΟΥΣΤΑΪΡΑ ΕΛΙΝΑ, Η εξέλιξη του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Παράδοση - Επανάσταση - Αντεπανάσταση). Αθήνα, 1996, σελ. XIV+126. [8 Ευρώ]
ΜΠΑΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Η Διαθήκη κατά τον Κώδικα. Ικανότης – Τύπος – Περιεχόμενον (Μετά νομολογίας και υποδειγμάτων). Αθήναι, 1954, σελ. 132. [7 Ευρώ]
ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Εισαγωγή εις την κοινωνικήν ψυχολογίαν και παθολογίαν. Μετά στοιχείων κοινωνιολογίας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1976, σελ. ιδ΄+357. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Η αισχροκέρδεια εν τω Αττικώ δικαίω. Συμβολή εις την ιστορίαν του ποινικού δικαίου. Αθήναι, 1948, σελ. 60. [15 Ευρώ]
- ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κληρονομικόν δίκαιον (Κατά τον κώδικα). Ε΄έκδοσις. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1965, σελ. 640. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ]
- ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικογενειακόν δίκαιον. Δ. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα, 1956, σελ. 478. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ ΣΙΜΟΣ, Το Δίκαιο των Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 534. [25 Ευρώ]
ΜΠΕΝΤΕΡΜΑΧΕΡ-ΓΕΡΟΥΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Ελληνικόν δίκαιον ιθαγένειας. Γ΄έκδοσις. Σάκκουλα, 1975, σελ. 200. [12 Ευρώ]
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Το καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας στο ασφαλιστικό δίκαιο. Με ιδιαίτερη αναφορά στη θαλάσσια ασφάλιση. Εκδ. Σάκκουλα, 2008, σελ. ΧΧ+188. [15 Ευρώ]
- ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Η ελληνική δικαιοσύνη βορά της μεταπολιτευτικής υστερίας και μυθοπλασίας. Αθήναι, 1978, σελ. 722. [20 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1932, σελ. 32. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Η έννοια της δικαιοδοτικής λειτουργίας. Συμβολή εις την οριοθεσίαν των εκδηλώσεων της πολιτειακής δράσεως. "Το Νομικόν", 1951, σελ. 205. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] 
ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Οι μάρτυρες στην πολιτική δίκη. Β΄έκδοση, αυξημένη και αναθεωρημένη. Π. Σάκκουλα, 1992, σελ. ΧΙΙ+331. [9 Ευρώ]
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Η σύναψη των διεθνών συμφωνιών από τη σκοπιά του διεθνούς και συνταγματικού δικαίου. Η περίπτωση των συμφωνιών Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις (1953/1983/1990). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ. 226. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Το Δίκαιο της Αποδείξεως. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. ΧΙΧ+353. Σκληρόδετο. [20 Ευρώ]
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δολία απόσπασις εργατικού δυναμικού. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 16. [2 Ευρώ]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πόλεμος και ειρήνη στο Ισλάμ. Το Δίκαιο των Εθνών στο κλασικό Ισλάμ σε σύγκριση με την πρακτική των σύγχρονων Ισλαμικών κρατών. Επιστημονικά Δημοσιεύματα Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης, 1980, σελ. 157. [20 Ευρώ]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Δικαιοσύνη - Κοινωνία. Προβληματισμοί και οράματα. Π.Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. IV+129. [7 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας. Έκδοσις εβδόμη. Ιδιωτική βιβλιοδεσία.
Α΄ τόμος: μετά πλείστων προσθηκών και βελτιώσεων υπό Μιχαήλ Γ. Λιβαδά. Ν. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα, 1924, σελ. η΄+509.
Β΄ τόμος: μετά πλείστων προσθηκών και βελτιώσεων υπό Μιχαήλ Γ. Λιβαδά. Ν. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα, 1925, σελ. 580.
Γ΄ τόμος: μετά πλείστων προσθηκών και βελτιώσεων υπό Μιχαήλ Γ. Λιβαδά και Λουκά Γ. Γιδοπούλου. Ν. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα και Σια, 1926, σελ. 487. [150 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Απαραβίαστον και ετεροδικία των διπλωματικών υπαλλήλων, μετ' αναφοράς και εις περί των προξενικών υπαλλήλων κρατούντα (Ανάλυσις των Συμβάσεων της Βιέννης του 1961 και 1963). Αθήναι, 1975, σελ. 297. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Το θεσμικό πλαίσιο σύναψης των δημοσίων συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα. Η δημόσια ηλεκτρονική προμήθεια - Το ενιαίο κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο. Σάκκουλα, 2009, σελ. XVIII+309. [19 Ευρώ]
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Φυσιογνωμική. Μια σύγχρονη εγκληματολογική προσέγγιση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2007, σελ. 538. [30 Ευρώ]
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκκλησία και Δίκαιον εις την χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1960-63, σελ. 91. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το δια της επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι Έλληνες νομικοί. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 75. [15 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., Η ενέγγυος πίστωσις εν τη πράξει. Αθήναι, 1965, σελ. 107. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το δίκαιον περί φαρμακείων. Διατριβή. Αθήναι, 1967, σελ. η΄+334. [20 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η πολιτική δυνατότητα της δικαιοσύνης. Νήσος, 1994, σελ. 181. [7 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΟΝΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ο βρασμός ψυχικής ορμής στο ποινικό δίκαιο. Π.Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. XIV+269. [25 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ, Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Β΄έκδοση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999, σελ. XXIV+556. [20 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συνύπαρξις διαδοχής εκ διαθήκης και εκ του νόμου κατά τον αστικόν κώδικα. Συμβολή εις την ερμηνείαν της διαθήκης. Αθήναι, 1951, σελ. 79. [12 Ευρώ] 
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ., Εκτέλεσις (Πολ. Δικ. Άρθρα 854-997). Έκδοσις δευτέρα. Ερμούπολις-Σύρου, εκ του τυπολιθογραφείου Ν. Φρέρη, 1931, σελ. 539. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Νομικός δημοτικισμός. Ανάτυπο. Πειραιεύς, 1980, σελ. 18. [3 Ευρώ]
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ερμηνεία των λόγων αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των κοινών ποινικών δικαστηρίων. Τυπογραφεία "ΑΓΚΥΡΑΣ". Αθήναι, 1923, σελ. 88. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Κράτος και διεθνές δίκαιο. Η συνταγματική διαρρύθμιση των σχέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. 445. [18 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Η ετεροδικία των διπλωματικών αντιπροσώπων. Δευτέρα έκδοσις. Αθήναι, 1971, σελ. 127. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ, Ποινική προστασία του καταναλωτή. Νομική Βιβλιοθήκη, 1996, σελ. 218. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Η συνταγματική θεμελίωση της κοινοτικής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο. ΑντΝΣάκκουλα, 2009, σελ. XXVII+615. [35 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικαί μελέται. Αθήναι, 1965, σελ. 187. [17 Ευρώ]
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ ΛΥΔΙΑ, Ελληνικές ιατρικές – φιλοσοφικές επιδράσεις αναφερόμενες στην πώληση κατά το ρωμαιοβυζαντινό δίκαιο. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 2004, σελ. 31. [5 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Το εν Ελλάδι ισχύον αστυκόν δίκαιον. Βιβλίον έβδομον περιέχον το κληρονομικόν δίκαιον [τόμος όγδοος]. Εκδότης Σ.Κ. Βλαστός. Αθήναι, 1875, σελ. η΄+788. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΠΑΠΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ.Εγχειρίδιον περί των εξόδων της ποινικής δικαιοσύνης και περί ανακρίσεων, δημοσίων κατηγόρων και επιτροπειών και κηδαιμονίων, μετά των αναγκαίων υποδειγμάτων, πινάκων των αποστάσεων και διαφόρων εγκυκλίων. Τύποις Π.Α. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1861, σελ. 271+159+πίν.+2 πτυσσ. πίν. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κριτήρια διακρίσεως δημοσίας υπηρεσίας και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η νομική φύσις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 29. [8 Ευρώ]
ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Το εκ συντακτικών πράξεων απαράδεκτον της αιτήσεως ακυρώσεως. Ανάτυπο. Αθήναι, 1975, σελ. 54. [8 Ευρώ]
ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η ιστορία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ηράκλειον Κρήτης, 1965, σελ. 200+σχεδιαγράμματα. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Στοιχεία δακτυλοσκοπίας. Η δια των δακτυλικών αποτυπωμάτων και ετέρων επιστημονικών μεθόδων εξιχνίασις του εγκλήματος. Αθήναι, 1950, σελ. 128. [13 Ευρώ]
- ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πραγματεία περί προικός. Βραβευθείσα κατά τον Γ΄ Σγούτειον διαγωνισμόν. Έκδοσις δευτέρα. Εν Αθήναις, 1924, σελ. xvi+656. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ]
- ΠΟΜΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υγειονομική νομοθεσία. Τόμος Β΄. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1932, σελ. 1075. [60 Ευρώ]
ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Επιτομή εμπορικού δικαίου. Δ΄έκδοση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 504. [25 Ευρώ]
ΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Δικαιοπρακτικές απαγορεύσεις διαθέσεως. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009, σελ. 361. [25 Ευρώ]
ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Περί παραιτήσεως επισκόπων κατά το δίκαιον της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Τυπογραφείον της "Εστίας", Κ. Μάϊσνερ - Ν. Καργαδούρη. Αθήναι, 1911, σελ. 98. [30 Ευρώ] 
ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περιορισμός της ερημοδικίας και της ανακοπής εις τας πολιτικάς δίκας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1943, σελ. 43. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΡΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Το διεθνές νομικό καθεστώς των ελληνικών ποταμών και λιμνών. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, αρ. 4. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 174. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Κήρυξις παύσεως των εργασιών της πτωχεύσεως ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. 9. [1 Ευρώ]
ΡΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πτωχευτικόν δίκαιον. Έκδοσις 7η. Αθήναι, 1972, σελ. ιστ΄+352. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] 
ΡΟΚΑΣ ΝΙΚ., Εμπορικαί εταιρίαι. Αθήναι, 1974, σελ. XIX+259. [14 Ευρώ]
ΡΟΚΑΣ ΝΙΚ., Η ελευθερία ανταγωνισμού και οι περιορισμοί αυτής. Ανάτυπο. Αθήναι, 1975, σελ. VIII+56. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Aspects juridiques de la protection du “patrimoine mondial, culturel et naturel”. Ανάτυπο. Αθήνα, 1973, σελ. 45. [4 Ευρώ]
ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Περί του δικαστηρίου των λειών και της εφαρμογής του δικαίου του κατά θάλασσαν πολέμου. Τυπογραφείον της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη. Αθήναι, 1913, σελ. 46. [15 Ευρώ] 
ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το σύστημα της κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως εν τη νεωτάτη αυτού εξελίξει. Μελέτη συγκριτικού συνταγματικού δικαίου επί τη βάσει των νεωτάτων πολιτευμάτων. Τυπογραφείον της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη. Αθήναι, 1921, σελ. 91. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΣΑΤΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εισαγωγή στο δίκαιο της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 400. [20 Ευρώ]
ΣΙΜΑ ΧΑΝΣ, Σκέψεις επί της μεταρρυθμίσεως της πολιτικής δικονομίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, σελ. 16. [1 Ευρώ]
ΣΙΝΑΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Η αναγνώρισις παρ' ημίν της ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων εκκρεμοδικίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 8. [1 Ευρώ]
ΣΚΟΥΡΑΣ ΘΕΜΗΣ, Η κωδικοποίηση του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, με ιστορική αναδρομή. Αθήνα, 1996, σελ. ΧΙΙΙ+345. [20 Ευρώ]
ΣΜΥΡΝΙΑΔΟΥ ΒΙΩΝΟΣ (Πρώην δικαστού παρά τοις Μικτοίς Δικαστηρίοις Αιγύπτου), Η Εισαγγελία εν τη Αθηναίων Πολιτεία. Πρόλ.: Γεωργίου Π. Οικονόμου. Αθήναι, 1952, σελ. 129. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
- ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Ο ιδιαίτερος προσωπικός θεσμός του ελληνορθοδόξου τούρκου υπηκόου (Άρθρον 42 Συνθήκης Λωζάννης) - Η νομική κατάστασις του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αθήναι, 1947, σελ. 80. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Εγχειρίδιον διοικητικού δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1977, σελ. 533. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ]
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Παραδόσεις διοικητικού δικαίου. Β΄έκδοσις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1976, σελ. 457. [25 Ευρώ] 
ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Βασικά στοιχεία ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας (Πανεπιστημιακό βοήθημα). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990, σελ. 135. [10 Ευρώ]
ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Η εσχάτη προδοσία, ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1979, σελ. 115. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ]
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Περί εναλλαγής υποθηκικών τάξεων. Ι. Ζαχαρόπουλος, 1969, σελ. ιστ΄+245. [25 Ευρώ]
ΣΤΑΘΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Χρύσανθου Νοταρά "Προθεωρία εις τους νόμους". Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 2000, σελ. 98. [15 Ευρώ]
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων. Ένα κριτικά πρακτικό πρότυπο ερμηνείας του δικαίου. Σάκκουλα, 2009, σελ. ΧΧΧ+557. [30 Ευρώ]
- ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η σύμβαση χρονομερισμού (Time Sharing). Συγκριτική επισκόπηση και δικαιική αντιμετώπιση στις διεθνείς συναλλαγές. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 216. [10 Ευρώ]
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Δίκαιον των διοικητικών πράξεων. Αθήναι, 1951, σελ. κγ’+498. [30 Ευρώ]
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Νεοελληνική νομική γλώσσα και ορολογία. Αχαϊκές Εκδόσεις, 2000, σελ. 227. [15 Ευρώ]
ΣΤΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Φιλοσοφία του κράτους και του δικαίου. Οι Μέσοι χρόνοι και η Αναγέννηση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. 294. [20 Ευρώ]
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Περί μέμψεως της αστόργου διαθήκης, της αστόργου δωρεάς και της αστόργου προικός και περί διαθήκης και κωδικέλλων πλαστών λεγομένων ή γενομένων κατά το νυν ισχύον εν Ελλάδι βυζαντιακόν αστικόν δίκαιον. Τυπογραφείον "Εστία" Κ. Μάισνερ - Ν. Καργαδούρη. Αθήναι, 1904, σελ. 209. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών υπό το πρίσμα του Διεθνούς, Κοινοτικού και Ελληνικού Δικαίου. Γενικός συντονισμός και εποπτεία: Αναστασία Γραμματικάκη-Αλεξίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. 251. [14 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Τρομοκρατία και δικαιώματα: Από την ασφάλεια του κράτους στην ανασφάλεια δικαίου. Σαββάλας, 2004, σελ. 252. [9 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
Μανιτάκης Αντ., Προλεγόμενα
Μανωλεδάκης Ι., Ασφάλεια κράτους ή ελευθερία;
Παρασκευόπουλος Ν., Ασφάλεια του κράτους και ανασφάλεια δικαίου
Παπατόλιας Απ., Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Κατάσταση σεβασμού δικαιωμάτων ή ισορροπίας συμφερόντων;
Βουτσάκης Β., Ο ρεαλισμός των ρεαλιστών
Τάκης Ανδρ., Πιστεύουμε αληθινά στα δικαιώματα του ανθρώπου;
Μπελαντής Δ., Ανθρωπιστική επέμβαση και τρομοκρατία: Η Δύση ως εγγυητής της ελευθερίας και ασφάλειας;
Σαραφιανός Δ., Τσαϊτουρίδης Χρ., Η υπεράσπιση της δημοκρατίας από τρομοκρατικά αδικήματα και η προάσπιση της ελευθερίας από αντιτρομοκρατικά νομοθετήματα
Χριστόπουλος Δ., Η αυτοδικία ως αυτοάμυνα
Κατρούγκαλος Γ., Η 11η Σεπτεμβρίου: Δίκαιο και ιδεολογία
Τσακυράκης Στ., Τρομοκρατία και ατομικές ελευθερίες
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία. Σύγχρονες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και ελληνική έννομη τάξη. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005, σελ. XIV+260. [11 Ευρώ]
- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο δανεισμός τίτλων. Το συμβατικό, χρηματιστηριακό και λογιστικό δίκαιο των συμβάσεων repos και δανείου επί κινητών αξιών. Νομική Βιβλιοθήκη, 2005, σελ. 267. [20 Ευρώ]
ΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η ασφάλεια των τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 2009, σελ. XXII+360. [20 Ευρώ]
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η κοινωνία και το Σύνταγμα στην Ελλάδα. Μεταξύ πολιτικού ενθουσιασμού και ευπρέπειας. Σάκκουλα, 2006, σελ. XVI+231. [10 Ευρώ]
ΤΕΝΕΚΙΔΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Η αδικοπραξία κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. Αργ. Παπαζήσης, 1956, σελ. XVI+204. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΙΒΑ ΕΦΗ, Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων. Εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. XV+443. [30 Ευρώ]
ΤΖΩΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. Σε Παράρτημα η Βασική Νομοθεσία τους. Παπαζήση, 2010, σελ. 441. [15 Ευρώ]
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Παρθενοφθορία και εύρεσις θησαυρού. Βυζάντιον, τουρκοκρατία, μετεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι και του Καποδιστρίου. Αθήναι, 1963, σελ. 208. [35 Ευρώ] 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η Εξάβιβλος του Αρμενοπούλου και η νομική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον 14ον αιώνα. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1960, σελ. 38. [7 Ευρώ]
- ΤΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αι διεκδικήσεις των εργαζομένων. Αθήναι, 1948, σελ. 169. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ανεργία εν τη ελληνική νομοθεσία. «Αετός», 1946, σελ. 288. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠ., Η εκκλησιαστική δικονομία μέχρι του θανάτου του Ιουστινιανού. Διατριβή. Αθήναι, 1964, σελ. στ΄+170. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠ., Νομοκάνων "πάνυ ωφέλιμον και πλουσιώτατον". Ο υπ’ αριθμόν 8 κώδιξ της Λίνδου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1969, σελ. 73. [15 Ευρώ]
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου. Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999, σελ. 348. [17 Ευρώ] 
- ΤΣΑΓΚΑΡΙΣ ΗΛΙΑΣ, Η σύμβασις ναυτικής εργασίας (Νόμος 1752/1951), από ιστορικής, δογματικής, συγκριτικής και νομολογιακής απόψεως. Διατριβή. "Το Νομικόν", Ν.Α. Σάκκουλα. Αθήναι, 1953, σελ. VIII+95. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πολιτεία. Γαβριηλίδης, 2010, σελ. 506. [27 Ευρώ]
ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου. Μετά προλόγου Κ.Ι. Δεσποτόπουλου. Β΄έκδοσις επηυξημένη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, σελ. 291. [25 Ευρώ] 
ΤΣΑΤΣΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Το πειθαρχικόν δίκαιον των δικηγόρων (Μετά πλουσίας νομολογίας). Αθήναι, 1970, σελ. 289. [20 Ευρώ]
ΤΣΙΤΣΕΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Αι διοικητικαί συμβάσεις. Διακριτικά γνωρίσματα και συνέπειαι. Ανατύπωσις εκ του “Νέου Δικαίου”. Αθήναι, 1958, σελ. 74. [8 Ευρώ]
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η ηθική βλάβη και η ψυχική οδύνη ως ειδικώτεραι μορφαί μη περιουσιακής ζημίας κατά τον αστικόν κώδικα (Συμβολή εις την ερμηνείαν του άρθρου 932 Α.Κ.). Ανάτυπο. Αθήναι, 1977, σελ. 23. [10 Ευρώ]
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Μητρώον Κληροδοτημάτων των εις την άμεσον διαχείρισιν και των εις την εποπτείαν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπαγομένων. Α΄τόμος: Παλαιάς Ελλάδος. Τυπογραφείον Παρασκευά Λεωνή. Αθήναι, 1929, σελ. 1168+πίνακες+ 203 (Παράρτημα του Α΄τόμου του Μητρώου Κληροδοτημάτων). [200 Ευρώ]
- ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Γ., Ερμηνευτικοί κανόνες του δικαίου. Προς εξήγησιν της εννοίας του άρθρου 17ου του νόμου ΑΥΛΘ΄ της 26 Μαΐου 1887 περί συντάξεως εργοδηγού. Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Αποστολοπούλου, Αθήναι, 1905, σελ. 16. [8 Ευρώ]
- ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οδηγός των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων. Εκδ. Σ.Κ. Βλαστός. Αθήναι, 1890, σελ. 944. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δικαιοδοσία επί διεθνών διαφορών ιδιωτικού δικαίου. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1934, σελ. 151. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [20 Ευρώ]
ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ, Η απαγόρευση της αναδρομικότητας στην ποινική δικονομία. Ιστορική, συγκριτική και δογματική έρευνα. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 377. [13 Ευρώ]
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ, Σταθμίζοντας την ελευθερία του λόγου. Δικαστικές τεχνικές και ελευθερία του λόγου στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα. Σάκκουλα, 2006, σελ. XVI+337. [16 Ευρώ]
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Δικηγόρος), Θέματα θαλασσίων λειών κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (Διατριβή). Αθήναι, 1974, σελ. XV+128. [24 Ευρώ]
ΧΟΡΤΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς. Αθήναι, 1966, σελ. 112. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] 
ΧΟΡΤΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το δίκαιον της ανιθαγενείας. Διατριβή. Αθήναι, 1961, σελ. 87. [14 Ευρώ]
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το άρθρον 114 του Συντάγματος και αι κυβερνήσεις του 1965. Αθήναι, 1966, σελ. 29. [6 Ευρώ]
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το πρόβλημα των συνταγματικών εγγυήσεων και η συνταγματική δικαιοσύνη εν Γερμανία και Ιταλία. Συμβολή εις την ίδρυσιν Ελληνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αθήναι, 1964, σελ. 173. [18 Ευρώ]
- ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Η κατάργησις της πατρικής εξουσίας εις Γαλλίαν. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 9. [2 Ευρώ]
ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη. Νομική φύση. Νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος. Αφοί Σάκκουλα, 1982, σελ. 219. [25 Ευρώ]
BONET GEORGES, Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ανάτυπο. Αθήνα, 1986, σελ. 68. [6 Ευρώ]
DABIN JEAN, Le droit subjectif. Dalloz. Paris, 1952, p. 313. [15 Ευρώ]
PERELMAN CHAÏM, Droit, morale et philosophie. Bibliothèque de Philosophie du Droit, volume VIII. L.G.D.J. Paris, 1968, p. VII+147. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
VECCHIO GIORGIO DEL, L'état et le droit. Essais de philosophie politique. Dalloz. Paris, 1964, p. 184. [20 Ευρώ]
VECCHIO GIORGIO DEL, Επί της πολιτικότητος του δικαίου. Μτφρ.: Σόλων Ε. Δασκαλάκης. Αθήναι, 1957, σελ. 34. [4 Ευρώ]
WALINE MARCEL, L'individualisme et le droit. Deuxième édition. Domat-Montchrestien, 1949, p. 436. [25 Ευρώ]
WIGNY PIERRE, Propos constitutionnels. Établissements Émile Bruylant. Bruxelles, 1963, p. 349. [23 Ευρώ]
- ZIPPELIUS REINHOLD, Θεμελιώδεις έννοιες της Κοινωνιολογίας του Δικαίου και της Πολιτείας. Εκδ. Σάκκουλα, 2008, σελ. VIII+188. [10 Ευρώ]
- Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τόμος 35 (2001).[20 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ., Το βυζαντινό δίκαιο και η επίδρασή του στο ποινικό δίκαιο των μετεπαναστατικών χρόνων
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ Γ., "Νέον οσπίκιον εκ θεμελίων …". Συμβάσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην Ύδρα (1802-1833)
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ Λ., Αποφάσεις Εφετείου Πάργας (1803-1805). Εισαγωγή – Σχολιασμός
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ Δ., ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ Λ., Το Βιβλίον των Αποφάσεων του "Συλλόγου της Επικλήσεως των πέντε" Πάργας (1803-1805) – [Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας, φάκελος 9 (1)]
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ Λ., Δικονομικές διατάξεις και απονομή αστικής δικαιοσύνης στις περιοχές Πάργας – Πρέβεζας – Βόνιτσας (1800-1806)
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ Δ., Περί της απονομής και οργάνωσης της ποινικής δικαιοσύνης στις περιοχές της "Συμπολιτείας του Ακρωτηρίου" και των Ιονίων Νήσων με αφορμή μια απόφαση του Εφετείου Πάργας των αρχών του 19ου αιώνα
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΗΛ., Η ρωμαϊκή νομοθεσία περί σωματείων και η εφαρμογή της στη Μικρά Ασία
ΚΑΡΑΣΗΣ Μ., Περί της φύσεως της δικαιικής αποφάσεως στο αρχαίο ελληνικό δίκαιο ή από τον άλογο στον έλλογο χαρακτήρα του δικαίου
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΗΛ., ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ Γ., Βιβλιογραφία Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, 1990-2000
- Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τόμος 36 (2002). [13 Ευρώ] 
Περιεχόμενα:
ΚΑΡΑΣΗΣ Μ., Η ρωµαϊκή έννοια του δικαίου κατά τον ορισµό του Κέλσου (D. 1, 1, 1 pr.) και οι ελληνικές επιδράσεις
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ∆., Το patrimonium Gildonis και η comitiva Gildoniaci patrimonii κατά την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας  
ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ι., Σχέσεις γονέων και τέκνων στο µέσο Ιταλικό µεσαίωνα. Πληροφορίες από το βίο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ Λ., Μορφές δωρεών και νοµικοί περιορισµοί στον κυκλαδικό χώρο κατά τη µεταβυζαντινή περίοδο (17ος-18ος αι.)
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ Γ., "...δίδει εις ναύλον την πολάκα του η Καλή Ελπίς". Μία ναύλωση, δύο σηµαίες, τρία ναυλοσύµφωνα (Ύδρα, 3-6-1807)
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΗΛ., "Η ιδέα της αποκαταστάσεως των συναφίων …". Ένας διοργανισμός συναφίων του 1831 (Παράρτημα – Γλωσσάρι)
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Μιχαήλ Ποτλής: Ο πρώτος καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΙΟΥΛ., Κωδικοποιήσεις στην αρχαϊκή Ελλάδα
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Είναι ο Δωδεκάδελτος κωδικοποιητικό έργο;
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΗΛΙΟΥΝΗ ΑΘ., Ο Δωδεκάδελτος Νόμος
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛ., "Οι κωδικοποιήσεις της μετακλασικής περιόδου: Γρηγοριανός, Ερμογενειανός και Θεοδοσιανός κώδικας"
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Η κωδικοποίηση του Ιουστινιανού
- Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τόμος 37 (2003). [11 Ευρώ] 
Περιεχόμενα:
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ Λ., "Ειρηνάρχες" της Μ. Ασίας. Παρατηρήσεις επί των αρμοδιοτήτων και ενεργειών τους σε υποθέσεις ληστείας (D. 48.3.6, MarcDe judpubl.)
ΓΙΟΥΝΗ Μ., Ο ανθύπατος Τερτυλλιανός Ακύλας και η κωδικοποίηση των απελευθερωτικών πράξεων στην ρωμαϊκή Μακεδονία
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ Δ., Η προσωπική περιουσία της Αυγούστας: Παρατηρήσεις επί των διατάξεων για την αυτοκρατορική περιουσία στον Θεοδοσιανό κώδικα και στην Ιουστινιάνεια νομοθεσία
KARABÉLIAS ÉV., Les sujets et les factions de l’empire d’ Orient et leur rôle constitutionnel pendant l’Antiquité Tardive
PAÏZI-APOSTOLOPOULOU M., Du charisticariat et des droits patriarcaux à l’exarchie patriarcale. Survivances et transformations des institutions byzantines
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΗΛ., Συλλογές εθιμικών κανόνων δικαίου στις Κυκλάδες (τέλη 17ου – αρχές 19ου αι.)
AROSTOLOPOULOS D., Vivre sous deux ordres juridiques: l’expérience des chrétiens de l’ Empire ottoman
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ Β., "Κωδικοποιήσεις" στο χώρο της Εκκλησίας
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Οι κωδικοποιήσεις στα χρόνια των Μακεδόνων αυτοκρατόρων
KARABÉLIAS ÉV., Le droit ecclésiastique byzantin dans ses rapports avec le droit impérial (du IVe au XIIe siècle)
- Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τόμος 38 (2004). [16 Ευρώ] 
Περιεχόμενα:
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Δ., "Ο βασιλεύς των Σακαίων". Αντιστροφή των θεσμών, θανατική ποινή και αποδιοπομπαίος τράγος σε ένα χωρίο του Δ΄ Περί Βασιλείας λόγου του Δίωνα Χρυσοστόμου
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ Λ., Ελληνικές ιατρικές-φιλοσοφικές επιδράσεις αναφερόμενες στην πώληση κατά το ρωμαιοβυζαντινό δίκαιο
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ Δ., Consilium Principis - Consistorium Principis. Το συμβούλιο του αυτοκράτορα από τον Αύγουστο (consilium principis) έως και τον Ιουστινιανό (consistorium principis)
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Μ., Περί της αρχής " έγκλημα δεν υπάρχει ουδέ ποινή επιβάλλεται άνευ νόμου". Βυζάντιο - Τουρκοκρατία - Μετεπαναστατικοί χρόνοι
PITSAKIS C., "La tradition du droit canonique de l' Église d' Orient dans l' ordre juridique chypriote: Histoire et survivances contemporaines
ΧΑΤΖΑΚΗΣ Γ., "Φυσικά τέκνα" στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες και νομικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Η τρίτη χειρόγραφη "έκδοση" του Νομίμου του Μανουήλ Μαλαξού. Πρόδρομη ανακοίνωση
ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ Γ., Η ναυτική νομοθεσία της Ύδρας (1803-1818). Τα "Θεσπίσματα", οι "Πολιτικοί και θαλασσοεμπορικοί νόμοι", οι "Θαλασσοεμπορικοί νόμοι"
- Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τόμος 39 (2005). [9 Ευρώ] 
Περιεχόμενα:
KARABÉLIAS ÉV., Quelques articles de dictionnaire sur l'histoire des institutions grecquesanciennes et romanobyzantines
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΗΛ., Ανθρωπωνύμια και δίκαιο
ΔΕΚΑΖΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ., Δίκες, δικαστές και δικαστήρια στις κωμωδίες του Αριστοφάνη
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΕΛ., Η απονομή της δικαιοσύνης στην ελληνιστική Αίγυπτο: Η θέση της γυναίκας ως διαδίκου
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, "Μια νέα ευκαιρία για ένα αποτελεσματικότερο δίκαιο": Η αναλογία στο πλαίσιο της ερμηνευτικής μεθόδου των κλασικών ρωμαίων νομομαθών
MARCOVIĆ B., Το κληρονομικό δίκαιο στον κώδικα του Δουσάν και στο νόμο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού
ΧΑΤΖΑΚΗΣ Γ., Η πατρική εξουσία στο δικαιϊκό περιβάλλον της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Νομική διάσταση και εξελικτική πορεία ενός θεσμού
- Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, τόμος 40 (2007). [10 Ευρώ] 
Περιεχόμενα:
ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΗΛ., Θεμελιώδη δικαιώματα στην Αθηναίων Πολιτεία;
ΔΕΚΑΖΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ., Επιτρέποντες: Η ιδιωτική διαιτησία στον Μένανδρο
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ ΑΙΚ., Το πολίτευμα των Κρητών στην ελληνιστική Αίγυπτο
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ Λ., Ανεκπλήρωτες "επαγγελίαι" προς τις πόλεις. Συμβολή στη μελέτη της νομικής τους αντιμετώπισης κατά τη ρωμαιοβυζαντινή περίοδο
RODOLAKIS G., Les mesures de l’ empereur de Byzance Nicéphore Ier (802-811) concernant les naukleroi: forms atypiques de sûreté de créances en droit maritime byzantine?
ΧΑΤΖΑΚΗΣ Γ., Η διαφορετική λειτουργία των αντικειμένων. Το ενέχυρο στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούμενης Κρήτης
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ., Η δικαστική υπεράσπισις των συμφερόντων του Δημοσίου, 1833-1882
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΛ., Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών. Μια ιστορικοδικαιική προσέγγιση