Το χαρέμι

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΚΡΗΤΗ

Η ιστορία του Εθνικού Διχασμού (1915-1935). Όπως την εξέθεσαν εις σειράν άρθρων των οι Ελευθέριος Βενιζέλος και Ιωάννης Μεταξάς. Ιστορικόν Αρχείον του "Εθνικού Κήρυκος". Αθήναι, 1953, σελ. 284. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
Κρητική κουζίνα: 207 παραδοσιακές συνταγές για υγεία και μακροζωία. Συγκέντρωση, καταγραφή υλικού: Σοφία Κατσανεβάκη. Εκδόσεις ikons. Χανιά, χ.χ., σελ. 203. [7 Ευρώ]
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου. Συνέδριο στα Χανιά (7-9 Ιουλίου 2001) υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Επιμέλεια: Ν. Κλαμαρής, Ν. Παπαδάκης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 296. Σκληρόδετο. [17 Ευρώ]
Πεπραγμένα του Α΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Τεύχη τρία. Κρητικά Χρονικά (εκδ.: Ανδρέας Καλοκαιρινός), τόμος ΙΕ΄-ΙΣΤ΄. Ηράκλειον Κρήτης, 1962-1963. [120 Ευρώ]
Τεύχος πρώτον: Πρακτικά Α΄ Τμήματος (Προϊστορικής και αρχαίας ελληνικής περιόδου). Σελ. 342+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο.
Τεύχος δεύτερον: Πρακτικά Β΄ Τμήματος (Βυζαντινής - Μεσαιωνικής περιόδου). Σελ. 410+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο.
Τεύχος τρίτον: Πρακτικά Γ΄ Τμήματος (Νεωτέρας περιόδου. Ευρετήρια). Σελ. 321+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο.
Τιμή στην Κρήτη, 1884-1984. Έκθεση φωτογραφικού υλικού για τα 100 χρόνια της δράσης της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Κρήτη. Πρόλογος: Μανόλης Καρέλλης. Εισαγωγή: Antonino Di Vita. Έκδοση Δήμου Ηρακλείου και Scuola Archeologica Italiana di Atene. Ηράκλειο Κρήτης, 1984, σελ. 172. Βιβλιοδετημένη έκδοση (χωρίς την κουβερτούρα). [25 Ευρώ] 
Χανιά 1941-1991: 50 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. Ετήσια έκδοση Δήμου Χανίων, σελ. 151. [15 Ευρώ]
ΑΕΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Οι κρητικοί χοροί. Αθήνα, 1982, σελ. 61. [14 Ευρώ]
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, Δασκαλογιάννης. Αθήναι, 1962, σελ. 127. [17 Ευρώ]
ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΑΚΗΣ, Οι Γερμανοί στην Κρήτη. Αθήνα, 1947, σελ. 60. [15 Ευρώ]
ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Αξέχαστοι καιροί. Χρονικό της νιότης. Αθήναι, 1956, σελ. 155. [15 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Μινωικά και ελληνικά. Αρχαιολογικές μελέτες. Στιγμή, 2002, σελ. 214. Άκοπο αντίτυπο. [9,50 Ευρώ]
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ευμένιος Ξηρουδάκης, ο λόγιος και αγωνιστής ιεράρχης. Αθήνα, 1990, σελ. 112. [10 Ευρώ]
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο βυζαντινός ναΐσκος της Αγίας Ειρήνης εις Κουρνάν Χανίων. Αθήναι, 1974, σελ. 44. [12 Ευρώ]
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Γλωσσολαογραφικά της ελιάς και του λαδιού. Ανάτυπο από το περιοδικό "Κρήτη". Χανιά, 1982, σελ. 34. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τα ιστορικά ερείσματα των αξιώσεων των ανταλλαξίμων. Έχει δίκαιον ο κ. Βενιζέλος; Αθήναι, 1930, σελ. 40. [15 Ευρώ]
- ΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πολεμικός ηγέτης. Ιστορικαί σελίδες από την δημιουργίαν της Μεγάλης Ελλάδος (1910-1920). Μ. Σαλίβερος, 1950, σελ. 472. [45 Ευρώ]
- ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, Η ιστορία της Κρητικής Εστίας στην Αθήνα. Αθήναι, 1990, σελ. 93. [11 Ευρώ]
ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ο γάμος εν Κρήτη. Ήθη και έθιμα Κρητών. Ανατύπωση της έκδοσης του 1893. Βιβλιοπωλείο Διον. Καραβία, 1987, σελ. 182. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ]
ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ο Ελ. Βενιζέλος και το ιδιωτικό δίκαιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. 31. [6 Ευρώ]
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η μεταρρύθμιση του Βενιζέλου στη φορολογία εισοδήματος το 1919 και η μετέπειτα τύχη της. Ανάτυπο. Πειραιάς, 1992, σελ. 35. [6 Ευρώ]
- ΓΥΠΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ελευθέριος Βενιζέλος ο μέγας δημιουργός. Αθήναι, 1955, σελ. 384. [40 Ευρώ]
- ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Από τη ζωή και το ολοκαύτωμα του χωριού μου (Ιστορικό και λαογραφικό αφήγημα). Αθήναι, 1973, σελ. 142. [8 Ευρώ]
- ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Η Δόξα και ο Διχασμός (Από τα μυστικά αρχεία της Βιέννης, 1908-1916). Μπίρης, 1962, σελ. 401. [25 Ευρώ]
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Η Κρήτη και οι Σαρακηνοί (827-961 μ.Χ.). Με 27 εικόνες και 2 χάρτες. Εκδόσεις ΡΩΝΤΑ. Αθήνα, 1984, σελ. 303. [25 Ευρώ]
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η αρχαία Ρίθυμνα. Αθήναι, 1950, σελ. 146+ΙΧ πίνακες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [40 Ευρώ]
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η εικών "Μέγας ει Κύριε …" του κρητός ζωγράφου Ιωάννου Κορνάρου, εκδιδομένη επί τη διακοσιετηρίδι αυτής (1770-1970). Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Παράρτημα αρ. 6, του ΙΕ΄ τόμου. Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. 26+18 Πίνακες. [15 Ευρώ] 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας σχέσεις (1928-1932). Μτφρ.: Χρ. Χατζηεμμανουήλ. Β΄ έκδοση. Παπαζήση, 1995, σελ. 375. [8 Ευρώ]
ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ-ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΟΥΛΑ, Η κλεψά (Κρητική ηθογραφία). Πειραιάς, 1994, σελ. 156. [12 Ευρώ]
- ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Εξόριστοι στη γη τους. Αθήνα, 1985, σελ. 189. [8 Ευρώ]
- ΚΟΘΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως δημιουργός του νεοελληνικού κράτους. Αθήναι, 1978, σελ. 36. [8 Ευρώ] 
ΚΟΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ, Αρχείο Χρήστου Τζιφάκη (Αυτοβιογραφία - Η Μάχη της Κρήτης). Αθήνα, 1986, σελ. 391+σχεδιάγραμμα ανατ. παραλίας Ρεθύμνου. [35 Ευρώ]
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Ενόργανος μελέτη κρητικών τινων φθόγγων. Ανάτυπο. Ηράκλειον Κρήτης, 1972, σελ. 17. [4 Ευρώ]
ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διπλαί θεότητες εν Κρήτη και Μυκηναϊκή Ελλάδι. Ανάτυπο. Αθήναι, 1968, σελ. 13+εικόνες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [6 Ευρώ]
- ΚΟΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞ., Ο εθνικός διχασμός – Βενιζέλος και Κωνσταντίνος. Φυτράκη, σελ. 215. [14 Ευρώ] 
ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Άγιος Γεώργιος ο Ανυδριώτης. Ανάτυπο από τον ΙΓ΄τόμο των "Κρητικών Χρονικών". Ηράκλειον Κρήτης, 1959, σελ. 28+εικόνες. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [15 Ευρώ]
ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ιατρική και γιατροί των Χανίων. Β΄τόμος: Σέλινο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Αθήνα, 2008, σελ. 192. [22 Ευρώ]
- ΜΑΣΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Κρήτη: Τοπία και Άνθρωποι. Ψυχογιός, 2009. [11 Ευρώ]
ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 1915: Ο Εθνικός Διχασμός. Πατάκη, 2016, σελ. 343. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, L’ ex-roi Constantin. Souvenirs d’un ancien secrétaire. Avec une préface de R. Puaux. PayotParis, 1921, p. 276. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΖΩΗ, Ο δημοσιογράφος Ελευθέριος Βενιζέλος στα χρόνια της Κρήτης (1887-1910). Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη, 1992, σελ. 342. [35 Ευρώ]
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΖΩΗΤο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Η στέγη της ζωής του. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος". Χανιά, 2001, σελ. 108. [9 Ευρώ]
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Πρόσωπα και τόποι (Σχεδιάσματα μορφών πάνω σε γνώριμους τόπους). Εκδ. "Αίγαγρος". Αθήνα, 1966, σελ. 117. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μιγάδης και τα σχέδια του βιβλίου ο Μιχάλης Νικολινάκος. [10 Ευρώ]
ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜ., Η ρωμαιοκρατούμενη Κρήτη κατά τον Τάκιτο. Ανάτυπο. Ηράκλειο Κρήτης, 1986, σελ. 13. [3 Ευρώ] 
ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΑΤΑΛΑΝΤΗ, Τοπωνύμια Κρήτης: Σεργιάνι στη Βιάννο. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ηράκλειο, 2006, σελ. xiv+299. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κατάστασις της Ελλάδος. Άγνωστα και ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1920-1922 και 1934-1936. Τόμος πρώτος: Τα κείμενα. Λέσχη Φιλελευθέρων – Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου. Αθήναι, 2000, σελ. 690. [30 Ευρώ]
ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Οι Δαιμονισμένοι της Αχιβάδας. Τροχαλία, 1997, σελ. 123. [10 Ευρώ]
- ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Μπίρ Χακίμ: στη λεγεώνα των ξένων. Αθήνα, 1975, σελ. 191. [12 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η αθάνατη γη (Λογοτεχνικό χρονικό). Αθήνα, 1946, σελ. 91. [10 Ευρώ]
- ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, κ.ά., Η απελευθέρωση των δουλοπαροίκων της Βενετοκρατούμενης Κρήτης στις αρχές του 15ου αιώνα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1997, σελ. 22. [6 Ευρώ]
ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μελετήματα. Επιμέλεια: Ν. Παναγιωτάκη, Θ. Δετοράκη. Έκδοση Δήμου Ηρακλείου. Ηράκλειο Κρήτης 1980, σελ. ι΄+524+εικόνες. [30 Ευρώ]
ΠΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως δικηγόρος και νομικός [Διάλεξη]. Αθήνα, 1989, σελ. 49. [7 Ευρώ]
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αριστοτέλης και Κρήτη. Αίολος, 1995, σελ. 157. [8 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μορφαί του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης του 15ου και 16ου αιώνος κατά τας γραμματειακάς πηγάς (Διατριβή). Αθήναι, 1976, σελ. 206. [25 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Ο κρητικός γάμος στην περίοδο της Ενετοκρατίας. Έκδοση του Συλλόγου "Των εν Αθήναις Ιεραπετριτών". Αθήνα, 1980, σελ. 38. [8 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Η μάνα μου, η Κρήτη. Από τα βήματα των Καλοκαιρινών. Θεμέλιο, 1983, σελ. 223. [4 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Πως κρίνουν οι μεγάλοι της εποχής τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αθήνα, 1995, σελ. 42. [3 Ευρώ]
- ΠΑΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ο Μιχαληός και άλλα διηγήματα κρητικής ηθογραφίας. Αθήναι, σελ. 141. [9 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Μπουγιουρντί ... Αθήνα, 1981, σελ. 127. [7 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Οι Δροσουλίτες. Μορφές νεκρών και ζωντανών αγωνιστών ηρώων και μαρτύρων της εθνικής αντίστασης 1940-1945. Αθήνα, 1979, σελ. 318. [15 Ευρώ]
- ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Ο Εθνικός Διχασμός στην Ομογένεια της Αμερικής και η Αρχιεπισκοπεία του Αθηναγόρα. Περίπλους, 2008, σελ. 479. [15 Ευρώ]
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το ριζίτικο τραγούδι. Παδαιγωγική και κοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα, 1994, σελ. 23. [3 Ευρώ]
- ΡΗΓΟΣ ΑΛΚΗΣ, Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής. Θεμέλιο, 1988, σελ. 438. [10 Ευρώ]
- ΣΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Επιμέλεια), Ανθολογία σύγχρονων Κρητών ποιητών. Ελληνικά Γράμματα, 2002, σελ. 361. [8 Ευρώ] 
- ΣΙΒΕΤΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, Η Μάχη της Κρήτης συνεχίζεται. Κέδρος, 1979, σελ. 191. [17 Ευρώ]
ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Τσικουδιά: Κρήτης πνεύμα. Εκδ. Δοκιμάκης, 2010, σελ. 246. [22 Ευρώ]
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Η επανάσταση του 1770 και ο Δασκαλογιάννης [Διάλεξη]. Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιανάκη. Ηράκλειο Κρήτης, 1971, σελ. 32. [7 Ευρώ]
- ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Συμβολή στην ιστορία του Λασιθίου κατά τη βενετοκρατία. Εκδόσεις "Σφακιανός". Ηράκλειο Κρήτης, 1984, σελ. 159+ αναδιπλ. χάρτης. [20 Ευρώ] 
ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Οι Βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου (1540-1646). Συμβολή στη φρουριακή αρχιτεκτονική του 16ου και του 17ου αιώνα. Δύο τόμοι. Θεσσαλονίκη, 1979, σελ. 634+273+πίνακες. [80 Ευρώ]
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Δαρδανέλλια 1915 (Ιστορική αναψηλάφηση). Η ματαιωθείσα παρέμβαση του Βενιζέλου θα γίνονταν ο καταλύτης επιτυχίας της κοσμοϊστορικής επιχειρήσεως του Τσώρτσιλ. Λέσχη Φιλελευθέρων, 1987, σελ. 351. [20 Ευρώ]
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ελευθέριος Βενιζέλος, πλαστουργός ιστορίας. Αθήνα, 1977, σελ. ιε’+331+φωτογραφίες. [25 Ευρώ]
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιστορία της Κρήτης. Αχαιοί και Δωριείς (1500 π.Χ. - 66 π.Χ.). Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου. Αθήναι, 1967, σελ. 455. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία, οικονομία, πολιτική στην εποχή του. Επιμ.: Θ. Βερέμης, Γ. Γουλιμή. Γνώση, 1989, σελ. 569. [23 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου. Πρακτικά Συνεδρίου: Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Επιμέλεια έκδοσης: Βάλια Βαρουχάκη, Αργυρώ Βατσάκη. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 438. [30 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο. Πρακτικά Συνεδρίου. Εισαγωγή - Επιμέλεια: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος". Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 464. [30 Ευρώ] 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Τα ολοκαυτωμένα χωριά του Κέδρους. Ιστορία και παράδοση. Αθήνα, 1980, σελ. 80. [15 Ευρώ]
ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ, Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή Κρήτη. Πλέθρον, 2004, σελ. 318. [10 Ευρώ]
ΦΟΣΚΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Φορτουνάτος. Κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο: Alfred Vincent. Εκδοτική επιμέλεια: Θεοχάρης Δετοράκης. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Κρητικόν Θέατρον, αρ. 2. Ηράκλειον Κρήτης, 1980, σελ. οε΄+277+IV πίν. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ] 
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Από την κεντητική στην Κρήτη. Αθήναι, 1979, σελ. 68. [25 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Συνοικία Αρμένικη Εκκλησία. Αθήναι, 1980, σελ. 64. [15 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τα υπόλοιπα. Αθήναι, 1981, σελ. 142. [25 Ευρώ]
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Το χωριό μου οι Σκυλλοί. Αθήναι, 1974, σελ. 63. [13 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Χάνδαξ – Κάστρο – το Ηράκλειό μου. Αθήναι, 1978, σελ. 69+40 εικόνες+2 αναδιπλ. σχεδιαγράμματα. [30 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓΙΝΗ, Η Αμνάτος Ρεθύμνης (Πανάρχαια ιστορία - Τοπική παράδοση - Σύγχρονη όψη). Αθήνα, 1994, σελ. 383. Τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα. [25 Ευρώ] 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, Η κατσιφάρα. Χρονικά από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή. Εκδ. Κνωσός, 1974, σελ. 119. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΧΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΒΑΚΗ-ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΜΠΕΑΤΑ, Η μινωική ιατρική. Ιατρικές εκδόσεις Ζήτα, χ.χ., σελ. 158. [17 Ευρώ]
ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κατζούρμπος. Κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο: Λίνου Πολίτη. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Κρητικόν Θέατρον, αρ. 1. Ηράκλειον Κρήτης, 1964, σελ. ρκ΄+169+4 πίν. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] 
Eleftherios Venizelos: The Τrials of Statesmanship. Edited by Paschalis M. Kitromilides. Edinburgh University Press, 2006, p. xi+403. [30 Ευρώ]
- BERARD VICTOR, Κρητικές υποθέσεις. Οδοιπορικό 1897. Μέρες ναυάρχων και επανάστασης. Τροχαλία, 1994, σελ. 331. [25 Ευρώ]
CLARK ALAN, La chute de la Crète. Robert Laffont. Paris, 1966, p. 307+photos. [10 Ευρώ]
GIBBONS HERBERT ADAMS, Βενιζέλος, μια βιογραφία (1864-1920). Ευρασία, 2008, σελ. 423. [23 Ευρώ] 
MATTON RAYMONDLa Crète antique. Avev 107 photographies hors  texte et 5 cartes. Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, 1955, p. 120. [18 Ευρώ]
MATTON RAYMOND, La Crète antique. Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, 1960, p. 144. [15 Ευρώ]
- TUROT HENRI, Η Κρητική Επανάσταση και ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897. Μτφρ.: Λόισκα Αβαγιανού. Σχόλια – Εισαγωγή: Ελένη Διακάκη.Εκδόσεις Ειρμός, 1991, σελ. 243. [9 Ευρώ]


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

- "ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ", Αφιέρωμα στον Γιάννη Κονδυλάκη. Τεύχος 1-3, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 1938. Ηράκλειο Κρήτης, 1938, σελ. 144+2 εικόνες εκτός αρίθμησης. [30 Ευρώ]

- ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ:
ΤΕΥΧΟΣ 288-289, Μάρτ.-Απρ. 1983 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
FRIAR Κ., Ο δρόμος της Κνωσού (μτφρ.: Ν. Καζαντζάκη)
ΚΑΡΟΥΖΟΣ Γ., Πως το Ηράκλειο ετίμησε το Νίκο Καζαντζάκη στη ζωή και στο θάνατο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., Ο θηλασμός στην Ελλάδα κατά την τουρκοκρατία
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤ., Αποκριές και Καθαρή Δευτέρα στην Κρήτη
ΤΕΥΧΟΣ 284-285, Νοέμβρ.-Δεκ. 1982 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜΜ., Είδα τον Ψυχάρη με τα μάτια μου
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΣΤ., Οι δασικές πυρκαγιές στην Κρήτη
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡ., Κρητικές μαντινάδες
ΤΕΥΧΟΣ 282-283, Σεπτ.-Οκτ. 1982 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΚΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤ., Η Επαρχία Σελίνου
ΤΕΥΧΟΣ 278-279, Μάιος-Ιούν. 1982 [4 Ευρώ]
ΤΕΥΧΟΣ 274-275, Ιαν.-Φεβρ. 1982 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Ο στρατηγός Νικόλαος Γαγάρας και η Μάχη της Κρήτης
ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ ΝΑΠ., Οι Κρητικοί της Κέρκυρας
ΚΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤ., Από τη Μάχη της Κρήτης
ΤΕΥΧΟΣ 254-255, Μάιος-Ιούν. 1980 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝ., Ο κρητικός λαός στη Μάχη της Κρήτης
ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΕΥΤ., Οι πρωταγωνιστές της συνταρακτικής Μάχης της Κρήτης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ Γ., Ο Κλήδονας
ΤΕΥΧΟΣ 246-247, Σεπτ.-Οκτ. 1979 [4 Ευρώ] 
Εκ των περιεχομένων:
ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΙΣ Π., Βιβλία και Φυλλάδια τυπωμένα στην Αίγυπτο - Βιβλιογραφικές έρευνες για την Κρήτη και τους Κρήτες συγγραφείς
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ Γ., Δυσιδαιμονίες και προλήψεις της γέννας από το Χόντρο Βιάννου
ΤΕΥΧΟΣ 240-241, Μάρτ.-Απρ. 1979 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Η σύγχρονη ξυλογλυπτική τέχνη της Κρήτης
ΤΕΥΧΟΣ 225, Δεκ. 1977 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Ο Νίκος Καζαντζάκης ανοίγει την καρδιά του (και μια ανέκδοτη επιστολή του προς τον Μάρκο Τσιριμώκο)
ΜΟΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛ., Αναγνώστης Σκαλίδης (1822-1901)

- ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ:
 ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1963. Έτος τρίτο. Σελ. 216. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ
 ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1965. Έτος πέμπτο. Σελ. 254. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ

ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΑ, τεύχος 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975). Εκδίδεται υπό Ελευθ. Πλατάκη. Ηράκλειον Κρήτης, 1975, σελ. 203+σχεδιάγρ. ιεράς μονής Αγ. Παντελεήμονος. [25 Ευρώ]
Περιεχόμενα: 
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν., Οι Κρητολόγοι και η Κρητολογία
FAURE P., Villes et villages de la Crète orientale entre 1577 et 1629  
ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛ., Οι Μονές του Αγ. Αντωνίου στους Γαλήνους και του Αγ. Παντελεήμονος στη Φόδελε
ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧ., Στεφάνου Ξανθουδίδου, ανέκδοτος συλλογή παροιμιών
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν., Κρήτες εκκλησιαστικοί εξακριβούμενοι
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ν., Κρητικά ετυμολογικά. Το κουράδι και το νάκλι
ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛ., Ο Θεργιόσπηλιος εις Καβούσι Ιεραπέτρας

- ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:

ΤΕΥΧΟΣ 12, 1996, σελ. 257. [17 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Μ. Μανούσακας, Σελίδες από την παλαιότερη ιστορία της μονής Αρκαδίου
Κ. Αυγητίδης, Η Οδησσός και η Επανάσταση του 1866
Εμμ. Γενεράλις, Επί τη επετείω της Ολοκαυτώσεως του Αρκαδίου 8 Νοεμβρίου 1885
Εμμ. Καλλέργης, Ο Ματθαίος Καλλέργης και η συμβολή του στην εξέλιξη της μονής Αρκαδίου κατά τον 16ο αιώνα
Σπ. Μαρνιέρος, Ιστορία και παράδοση της μονής Αρκαδίου
Μ. Τρούλης, Ο Πέτρας Διονύσιος και "Το ιερόν και ηρωικόν της Κρήτης Αρκάδι"
Ζ. Σημανδηράκη, Προκηρύξεις της Επανάστασης 1866-1869
Γ. Γρυντάκης, Θύτες και θύματα του Ολοκαυτώματος
Ασπ. Παπαδάκη, Κατάλογος φονευθέντων Μυλοποταμιτών κατά τα έτη 1866-1867
Ν. Γεραρχάκης, Πως παρουσίασε η "Αλήθεια" τα γεγονότα στο Αρκάδι
Κ. Παπαδάκης, Η Αρκαδική εποποιία στη ρομαντική ποίηση του ΙΘ΄ αιώνα
Τζ. Ψαρουδάκη, Φονευθέντες και Ολοκαυτωθέντες κατά την άλωση της μονής Αρκαδίου
Μ. Φραγκάκης - Εμμ. Μιχαλοδημητράκης, "Μαρτυρίες" από τα οστά των θυμάτων του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου
Ν. Παπαδογιαννάκης, Ο Δανιήλ Κουφάκης και η Επανάσταση του 1866-69. Πέντε ανέκδοτες επιστολές

ΤΕΥΧΟΣ 18, 2002-2003, σελ. 420. [20 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Χρ. Μαλτέζου, Μια εικόνα χίλιες λέξεις: Ο αποκεφαλισμός επαναστατών στη βενετοκρατούμενη Κρήτη
Μ. Αρακαδάκη, Ο Francesco Basilicata στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (ή μήπως ο Angelo Oddi;)
Κ. Λαμπρινός, Οι νοτάριοι της Κρήτης ενώπιον του νόμου: Εξετάσεις καταλληλότητας και καθορισμός αμοιβών εργασίας τον 17ο αιώνα
Ι. Ραμουτσάκη, Ο ρεθύμνιος ιατρός Γεώργιος Σανγινάτιος ή Giorgio Sanguinazzo και η ανέκδοτη ιατρική πραγματεία του
Χ. Μηνάογλου, Μεθοδολογικά προβλήματα μελέτης της πανώλης: Η περίπτωση του λοιμού του 1522 στην Κρήτη
Μ. Δετοράκης, Τα υγειονομεία στην Κρήτη επί τουρκοκρατίας
Μ. Πεπονάκης, Κούρσος και πειρατεία στις κρητικές θάλασσες στην περίοδο 1770-1792
Γ. Γρυντάκης, Η επανάσταση του 1858 στο Ρέθυμνο
Π. Παρασκευάς, Η Κρήτη ως ιστορική πραγματικότητα στα βιβλία της Γεωγραφίας της περιόδου 1791-1889
Θρ. Παπαστρατής, Οι Εβραίοι του Ρεθύμνου
Ν.Ε. Παπαδογιαννάκης, Θεσμικός και παιδαγωγικός έλεγχος στα σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (η σύγκρουση Εμμανουήλ Γενεράλη και Αντωνίου Γιάνναρη)
Γ. Χρηστάκης, Δύο βιβλία του Αντ. Γ. Γιάνναρη, Γενικού Επιθεωρητή της "εν Κρήτη παιδείας"
Ζ. Αντωνάκης, Παράλληλες όψεις της Μάχης της Κρήτης (Μάιος 1941)
Ελ. Παπαγιαννάκης, Οι τελευταίες ώρες της Μάχης της Κρήτης στο Ρέθυμνο
Στ. Μανουράς, Μνήμη εκατόν πέντε Ρεθυμνίων κρητολόγων και λογίων
Ανδρ. Νενεδάκης, Ο εμπνευστής της ιδέας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης 
Μενέλαος Μιχ. Παπαδάκις, Δήμαρχος Ρεθύμνου 1922-1925

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 944, 1 Νοεμβρίου 1966, Αφιέρωμα στην Κρητική Επανάσταση του 1866. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] 

ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ALBRECHT MICHAEL VON, Ιστορία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας. Από τον Ανδρόνικο ως τον Βοήθιο και η σημασία της για τα νεότερα χρόνια. Μετάφραση, επιστημονική επιμέλεια: Δ. Ζ. Νικήτας. Τόμοι Α-Β. ΠΕΚ, 2009, σελ. xxxi+ix+2147. Σκληρόδετοι τόμοι. [70 Ευρώ]
BALSDON J.P.V.D., Ρωμαίες γυναίκες. Η ιστορία και τα έθιμά τους. ΜΙΕΤ, 1982, σελ. 444. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
BASLEZ M.-FR., Πολιτική ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Πατάκη, 2013, σελ. 367. [12 Ευρώ] 
BICHLER REINHOLD, ROLLINGER ROBERT, Ηρόδοτος. Εισαγωγή στο έργο του. Μτφρ.: Μαρία Καίσαρ. Επιμέλεια: Δανιήλ Ιακώβ. Καρδαμίτσα, 2006, σελ. 305. [10 Ευρώ]
BOARDMAN JOHN, Ελληνική πλαστική. Η Αρχαϊκή περίοδος. Καρδαμίτσα, 2001, σελ. 296. [12 Ευρώ]
BORMANN KARL, Πλάτων. Καρδαμίτσα, 2006, σελ. 261. [10 Ευρώ]
BURKERT WALTER, Homo necans. Ανθρωπολογική προσέγγιση στη θυσιαστήρια τελετουργία και τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας. Μτφρ.: Βάιος Λιάπης. ΜΙΕΤ, 2011, σελ. 596. [17 Ευρώ]
CANFORA LUCIANO, Εμείς και οι Αρχαίοι. Γιατί η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων ωφελεί την ευφυΐα των συγχρόνων. Μτφρ.: Γιώργος Κασαπίδης. Μεταίχμιο, 2003, σελ. 155. [6 Ευρώ]
CANFORA LUCIANO, Η χαμένη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Εισαγωγή του συγγραφέα στην ελληνική έκδοση. Πρόλογος: Μιχαήλ Στασινόπουλος. Μτφρ.: Φοίβος Αρβανίτης. Αλεξάνδρεια, 1990, σελ. 206. [7 Ευρώ]
CANFORA LUCIANO, Ιούλιος Καίσαρας. Ο δημοκρατικός δικτάτορας. Μτφρ.: Γεώργιος Κασαπίδης. Σαββάλας, 2005, σελ. 565. [10 Ευρώ]
CARCOPINO JÉRÔME, Passion et politique chez les Césars. Hachette, 1958, p. 222+photos. [7 Ευρώ]
CARLIER PIERRE, Όμηρος. Πατάκη, 2005, σελ. 293. [11 Ευρώ]
CICERO Q.T., Τέσσερις λόγοι κατά Κατιλίνα, οι λόγοι για τον Μάρκελλο και τον Λιγάριο. Μετάφραση, εισαγωγικά σημειώματα και σχόλια: Κων/νος Τσάτσος. ΣΤ΄έκδοση. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2010, σελ. 220. Άκοπο αντίτυπο[6,50 Ευρώ]
CITATI PIETRO, Η πολύχρωμη σκέψη. Ο Οδυσσέας και η "Οδύσσεια". Με ένα κείμενο του Marcel Detienne. Μτφρ.: Δημήτρης Αρβανιτάκης. Ωκεανίδα, 2005, σελ. 477. [20 Ευρώ]
CODINO FAUSTO, Εισαγωγή στον Όμηρο. Με σημειώσεις, σύντομη βιβλιογραφία, επιλογή από τη βιβλιογραφία σε ελληνική γλώσσα. Γ΄έκδοση. Παπαδήμα, 2009, σελ. 277. [14 Ευρώ]
COHEN ROBERTΑθηναϊκή δημοκρατία (Από τη γέννηση ως το θάνατό της). Μτφρ.: Αλέξ. Κόντος. Φιλότυπον, 2009, σελ. 295. [10 Ευρώ]
DELCOURT MARIE, Ο Ερμαφρόδιτος. Μύθοι της αμφιφυλοφιλίας στην αρχαία Ελλάδα. Δαίδαλος, 2006, σελ. 149. [4 Ευρώ]
DETIENNE MARCEL, Η ανακάλυψη της μυθολογίας. Σμίλη, 2006, σελ. 313. [7 Ευρώ]
EASTERLING P.E., KNOX B.M.W.Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Δέκατη έκδοση. Παπαδήμα, 2010, σελ. 1149. Βιβλιοδετημένο. [45 Ευρώ]
FERGUSON JOHN, Ήθη και αξίες στην αρχαία Ελλάδα. Μτφρ.: Λένα Ταχμαζίδου. Ενάλιος, 2006, σελ. 159. [5,50 Ευρώ]
FINLEY JOHN, Θουκυδίδης. Παπαδήμα, 1985, σελ. 402+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
FOUCART PAUL (1836-1926), Τα Ελευσίνια Μυστήρια. Μτφρ.: Δέσποινα Παπαθανασοπούλου. Ενάλιος, 2000, σελ. 571. [9,50 Ευρώ]
FUHRMANN MANFRED, Αρχαία λογοτεχνική θεωρία. Εισαγωγή στον Αριστοτέλη, τον Οράτιο και τον "Λογγίνο". Με παράρτημα αρχαίων κειμένων. Παπαδήμα, 2007, σελ. 470. [23 Ευρώ] 
GARNSEY P., SALLER R., Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία: οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός. ΠΕΚ, 1995, σελ. xvi+321. [11 Ευρώ]
GRAHAM ALEX.-JOHN, Αποικία και Μητρόπολη στην αρχαία Ελλάδα. Μτφρ.: Αναστασία Καλλία. Εκάτη, 2012, σελ. 273. [12 Ευρώ]
GREEN RICHARDHANDLEY ERIC, Εικόνες από το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Πρόλογος: Γ.Μ. Σηφάκης. Μτφρ.: Μαίρη Μάντζιου. Δ΄έκδοση. ΠΕΚ, 2003, σελ. 138. [9 Ευρώ]
- GRUBEN G., Ιερά και ναοί των αρχαίων Ελλήνων. Καρδαμίτσα, 2000, σελ. 543+1 αναδιπλ. χάρτης. [24 Ευρώ]
GUTHRIE W.K.C., Orphée et la religion grecque. Étude sur la pensée orphique. Traduit de l’ anglais par S.M. Guillemin. Payot, Paris, 1956, p. 328. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
HÄGG TOMAS, Το Αρχαίο Μυθιστόρημα. ΜΙΕΤ, 2006, σελ. 300+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
HAMEL DEBRA, Η δίκη μιας εταίρας. Το χρονικό μιας επίμαχης υπόθεσης στην Αθήνα του 4ου αιώνα π.Χ. Μτφρ.: Αγάπη-Σοφία Υψηλάντη. Κέδρος, 2006, σελ. 227. [15 Ευρώ]
[Γεννημένη πιθανότατα στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., η Νέαιρα υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες εταίρες της αρχαίας Ελλάδας. Η μοίρα της σφραγίστηκε όταν σε νεαρή ηλικία αγοράστηκε από τη Νικαρέτη, ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής στην Κόρινθο (πόλη τόσο γνωστή για τις πόρνες της που οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δημιουργήσει το ρήμα κορινθιάζειν ως συνώνυμο του μοιχεύω). Ύστερα από μια πολυτάραχη ζωή κέρδισε την ελευθερία της και κατέληξε σε μια τριαντάχρονη σχέση με τον Αθηναίο πολίτη Στέφανο.  
Γύρω στο 340 π.Χ., κατηγορήθηκε από τον Απολλόδωρο, στον περίφημο λόγο του Κατά Νεαίρας, για τον παράνομο γάμο της με τον Στέφανο, με τον οποίο εκείνος διατηρούσε βεντέτα. Ο Απολλόδωρος μηνύει τη Νέαιρα γιατί, όπως ισχυρίζεται, ήταν μια ξένη και είχε παραβεί το νόμο περί γάμου στην πόλη των Αθηνών. Η ρητορική του στρατηγική επικεντρώνεται στην απόδειξη δύο βασικών ισχυρισμών: πρώτον, ότι η Νέαιρα ήταν όντως ξένη και δεύτερον, ότι ο Στέφανος ζούσε μαζί της ως σύζυγος, έχοντας αναγνωρίσει τα παιδιά της, τον Πρόξενο, τον Αρίστωνα και τη Φανώ ως Αθηναίους πολίτες. Η ταπεινωτική περιγραφή του Απολλόδωρου σχετικά με την προγενέστερη ζωή της Νέαιρας στον κορινθιακό οίκο ανοχής αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της επιχειρηματολογίας του. Εάν καταδικαζόταν, η Νέαιρα θα γινόταν δούλη ενώ ο Στέφανος θα τιμωρούνταν με ένα αυστηρό πρόστιμο.
Η Hamel επιχειρεί μια ανασύσταση της ζωής της Νέαιρας, φωτίζοντας τη ζωή μιας γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα. Συγχρόνως, διατρέχοντας το νομικό σύστημα της εποχής, προσφέρει μια αποκαλυπτική όσο και διαφορετική παρουσίαση της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της κλασικής Αθήνας: οι αθηναϊκοί νόμοι, οι θρησκευτικές πρακτικές, η δουλεία και η διαδικασία πολιτογράφησης ξένων υπηκόων, η πορνεία, η μοιχεία, η ιδιωτική διαιτησία, κ.ά.]
HORNBLOWER SIMONΘουκυδίδου Ιστορίαι. Τόμος Α: Βιβλία 1-3. Τόμος ΒΒιβλία 4-5.24. University Studio Press, 2006, σελ. xv+839 και xxii+748. [57 Ευρώ]
KIRK G.S., Η φύση των ελληνικών μύθων. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ηράκλειο, 2006, σελ. ιε΄+314. Σκληρόδετο. [16 Ευρώ]
KNIGGE URSULA, Ο Κεραμεικός της Αθήνας (Ιστορία – Μνημεία – Ανασκαφές). Εκδόσεις Κρήνη, 1990, σελ. 191+αναδιπλ. τοπογραφικό σχέδιο. [5,50 Ευρώ]
KNOX BERNARD, Οι αρχαιότεροι νεκροί λευκοί Ευρωπαίοι άνδρες και άλλες σκέψεις για τις κλασικές σπουδές. Μτφρ.: Νίκος Νταγιαντάς. Αλεξάνδρεια, 2005, σελ. 135. [5 Ευρώ]
KRUG ANTJE, Αρχαία ιατρική. Επιστημονική και θρησκευτική ιατρική στην αρχαιότητα. Παπαδήμα, 2008, σελ. 247. [24 Ευρώ]
KURTZ D., BOARDMAN J.Έθιμα ταφής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Καρδαμίτσα, 1994, σελ. 381. [15 Ευρώ]
LANE-FOX ROBINΟ κλασικός κόσμος. Μια επική ιστορία από τον Όμηρο στον Αδριανό. Ωκεανίδα, 2006, σελ. 928+εικόνες. Σκληρόδετο. [65 Ευρώ]
LEFKOWITZ MARY, Γυναίκες στον ελληνικό μύθο. Μτφρ.: Αμαλία Μεγαπάνου. Καστανιώτη, 1993, σελ. 254. [15 Ευρώ]
LLOYD G.E.R., Αρχαία ελληνική επιστήμη. ΠΕΚ, 2008, σελ. 158. [7 Ευρώ]
MAUTIS GEORGE, Οι θεοί της Ελλάδος και τα Ελευσίνια Μυστήρια. Μτφρ.: Τάσος Ραπαντζίκος. Εκάτη, 2005, σελ. 136. [4,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
MAYOR ADRIENNE, Υγρό Πυρ, Δηλητηριώδη Βέλη και Σκορπιοί – βόμβες. Βιολογικά και χημικά όπλα στον αρχαίο κόσμο. Ενάλιος, 2006, σελ. 409. [11 Ευρώ]
- McCALL HENRIETTA, Μύθοι της Μεσοποταμίας. Παπαδήμα, 1996, σελ. 96. [8 Ευρώ]
MOMIGLIANO ARNALDO, Τα κλασικά θεμέλια της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Πατάκη, 2006, σελ. 239. [10 Ευρώ]
MONTESQUIEU CH., Εκτιμήσεις για τα αίτια του μεγαλείου και της παρακμής των Ρωμαίων. Πόλις, 2009, σελ. 299. [10 Ευρώ]
MOSSÉ CLAUDE, Αλέξανδρος. Το πεπρωμένο ενός μύθου. Με πρόλογο της συγγραφέως για την ελληνική έκδοση. Μτφρ.: Σταύρος Βλοντάκης. Παπαδήμα (Γ΄έκδοση), 2004, σελ. 337+5 χάρτες+8 εικόνες. [18 Ευρώ]  
- MOSSÉ CLAUDE, Δικαιοσύνη και πολιτική στην Αθήνα της κλασικής εποχής. Παπαδήμα, 2013, σελ. 263+9 εικόνες+1 χάρτης. [10 Ευρώ]
- NOGARA BARTOLOMEO, Les Étrusques et leur civilization. Édition française par M.T. Dromard-Mairot. Payot. Paris, 1936, p. 270+10 figures et 74 gravures hors texte. [18 Ευρώ]
PAPADOPOULOS JOΗΝ K., Ο Piet de Jong και η Αρχαία Αγορά: Η τέχνη της αρχαιότητας. Ποταμός, 2006, σελ. xxii+322. [42 Ευρώ]
PEKRIDOU AN., Η μόδα στην αρχαία Ελλάδα. Παπαδήμα, 2008, σελ. 213. [11,50 Ευρώ]
- PETTAZZONI RAFFAELE, La religion dans la Grèce antique des origines à Alexandre le Grand. Traduction de Jean Gouillard. Préface de Charles Picard. Payot, Paris, 1953, p. 268. [10 Ευρώ]
RENFREW COLIN, Η ανάδυση του πολιτισμού. Οι Κυκλάδες και το Αιγαίο στην 3η χιλιετία π.Χ. ΜΙΕΤ, 2009, σελ. 965. [23 Ευρώ] 
RICHTER GISELA, Αρχαία ελληνική τέχνη. Μτφρ.: Κατερίνα Κορρέ. Καρδαμίτσα, 1974, σελ. 453. [20 Ευρώ]
ROMILLY JACQUELINE de, Η αφήγηση της Ορέστειας του Αισχύλου. Μτφρ.: Ανθή Ξενάκη. Ωκεανίδα, 2008, σελ. 165. [13 Ευρώ]
ROMILLY JACQUELINE deΟ Θουκυδίδης και ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμόςΠαπαδήμα, 2004, σελ. 567. [28 Ευρώ
- SCHADEWALDT WOLFGANG, Από τον κόσμο και το έργο του Ομήρου. Μτφρ.: Φάνης Κακριδής. Δύο τόμοι. ΜΙΕΤ, 1980 και 1982, σελ. 281+εικόνες και 297. Άκοπα αντίτυπα. [15,50 Ευρώ]
- SNELL BRUNO, Μετρική της αρχαίας ελληνικής ποιήσεως. Μτφρ.: Αναστάσιος Νικήτας. Αθήναι, 1969, σελ. 104. [15 Ευρώ]
- SPAWFORTH TONY, Αρχαίοι Ελληνικοί Ναοί. Ελευθερουδάκης, 2006, σελ. 240. [20 Ευρώ]
TABOUIS GENEVIÈVE, Sybaris: Les Grecs en Italie. Préface de Mario Meunier. Payot, Paris, 1958, p. 208. [12 Ευρώ]
THOMAS ROSALINDΓραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία Ελλάδα. ΠΕΚ, 2001, σελ. xvi+244. [10 Ευρώ]
THOMSON G., Αισχύλος και Αθήναι. Μελέτη γύρω από τις κοινωνικές πηγές του δράματος. Μτφρ.: Γ. Βιστάκη, Φ. Αποστολόπουλου. Ορίζοντες, 1954, σελ. 478+με΄. Βιβλιοδετημένο. [50 Ευρώ]
THOMSON G., Η αρχαία ελληνική κοινωνία: Το προϊστορικό Αιγαίο. Μτφρ.: Γιάννης Βιστάκης. Εκδοτικόν Ινστιτούτον Αθηνών, 1959, σελ. xxiv+555. Σκληρόδετο. [20 Ευρώ]
THOMSON G., Μελέτες στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Τόμος ΙΙ: Οι πρώτοι φιλόσοφοι. Ζήτρος, 2011, σελ. xviii+306. [10 Ευρώ]
- TREUIL R., DARCQUE P., κ.ά., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού. Καρδαμίτσα, 1996, σελ. 657. [24 Ευρώ]
VEYNE PAUL, L’empire gréco-romain. Éditions du Seuil. Paris, 2005, p. 875+photos. [10 Ευρώ]
WEIGALL ARTHURΣαπφώ η ΛεσβίαΗ δεκάτη μούσα. Μτφρ.: Δέσποινα Παπαθανασοπούλου. Ενάλιος, 2001, σελ. 404. [8 Ευρώ]
- WEST M.L., Αρχαία ελληνική μουσική. Με 35 εικόνες εκτός κειμένου, σχήματα και πίνακες. Παπαδήμα, 1999, σελ. xxi+551. [25 Ευρώ]
WINNINGTON-INGRAM R.P.Σοφοκλής: Ερμηνευτική προσέγγιση. Καρδαμίτσα, 1999, σελ. 480. [17 Ευρώ]
ZAGORIN PEREZ, Θουκυδίδης. Μια πλήρης εισαγωγή για όλους τους αναγνώστες. Ποιότητα, 2006, σελ. 303. [10,50 Ευρώ]
ZIEBART ERICHΤο αρχαίον ελληνικόν εκπαιδευτικόν σύστημα. Μτφρ.: Ευριπίδης Κωνσταντόπουλος. Αθήναι, 1936, σελ. 165. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ZIELINSKI THADDEUS, Ομηρική ψυχολογία. Μτφρ.: Αναστασία Καλλία. Εκάτη, 2012, σελ. 79. [3 Ευρώ]
- Ανθολογία ελληνιστικής ποίησης. Επιλογή κειμένων, σχόλια: Neil Hopkinson. Μεταίχμιο, 2005, σελ. 365. [10 Ευρώ]
Ερωτικών λόγων συγγραφείς - Ερωτικοί συγγραφείς (Erotici scriptores). Αρχαίο ελληνικό κείμενο και παράλληλη λατινική μετάφραση, με ιστορικό πίνακα. [Ανατύπωση της παρισινής έκδοσης του Αmbrosio Firmin Didot, 1856] Κύπειρος, 2005, σελ. XXXIV+644+69. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [37 Ευρώ]
Περιεχόμενα: Parthenius, Achilles Tatius, Longus, Xenophon Ephesius, Heliodorus, Chariton Aphrodisiensis, Antonius Diogenes, Iamblichus.
Η Φυλλάδα του Μεγ’ Αλέξαντρου ή Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Βίος, πόλεμοι και θάνατος αυτού. Νέα εικονογραφημένη έκδοση με ιστορική εισαγωγή του Α.Α. Πάλλη και εικόνες από παλαιά περσικά και ινδικά χειρόγραφα. Πυρσός Α.Ε., Αθήνα, 1935, σελ. 164+30 ολοσέλιδες εικόνες εντός και εκτός αρίθμησης. [65 Ευρώ]
Η φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου. Προλεγόμενα και ιστορική εισαγωγή: Α. Πάλλη. Γαλαξία, 1968, σελ. 213+εικόνες. [10 Ευρώ]
Ομηρικοί Ύμνοι στη Δήμητρα στον Απόλλωνα. Μτφρ.: Δημήτρης Κοπανίτσας. Εικονογράφηση: Μαρία Κοπανίτσα. Το Ροδακιό, 2005, σελ. 83. [10 Ευρώ]
- ΑΙΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Ιεροί Λόγοι. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Γ. Γιατρομανωλάκης. Άγρα, 2012, σελ. 443. [10 Ευρώ]
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Μινωικά και ελληνικά. Αρχαιολογικές μελέτες. Στιγμή, 2002, σελ. 214. Άκοπο αντίτυπο. [9,50 Ευρώ]
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ελευσίνα. Θέατρο μιας αντιδραστικής ουτοπίας. Καρδαμίτσα, 2006, σελ. 207. [8 Ευρώ]
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ, Ο γυρισμός του Οδυσσέα και ο νόστος της ποίησης στην Πολιτεία. Καστανιώτη, 1986, σελ. 119. [6 Ευρώ]
- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Σοφοκλής ως παιδαγωγός. Αθήναι, 1973, σελ. 415. [24 Ευρώ]
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αρχαίοι Έλληνες μουσικοί και σωζόμενα μουσικά αποσπάσματα με μεταγραφήν τους εις την σύγχρονον Ευρωπαϊκήν μουσικήν σημειογραφίαν. Δαυλός, 1997, σελ. 238. [8 Ευρώ]
- ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΠΑΝΟΣ, Ιερά και Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα (Ολυμπία, Δελφοί, Ισθμία, Νεμέα, Αθήνα). ΚΑΠΟΝ, 2004, σελ. 450. [60 Ευρώ]
ΒΑΡΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Δυτική πολιτική των Αθηνών κατά τον πέμπτον π.Χ. αιώνα. Εκδόσεις ΙΜΙΑΧ. Ιωάννινα, 1978, σελ. 83. [15 Ευρώ]
- ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Θείο δράμα και μητριαρχία στην Οδύσσεια. Μια σύγκριση του έπους με την Καινή Διαθήκη. Γαβριηλίδης, 2011, σελ. 335. [9 Ευρώ]
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Προς την πλευρά του ήλιου ή Η εποποιΐα του Μεγαλέξανδρου. Αθήναι, 2002, σελ. 214. [7,50 Ευρώ]
- ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εισαγωγή εις την αρχαιογνωσίαν και την κλασσικήν φιλολογίαν. Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία. Αθήναι, 1967, σελ. 531. [25 Ευρώ]
ΒΡΑΧΑΣ ΦΡΙΞΟΣ, Ζωή και προπαγάνδα στην αρχαία Ελλάδα. Μιά ανατομία στο χώρο της πολιτικής σκέψης και πράξης των Ελλήνων με επίκεντρο την κίνηση και διάδοση των ιδεών. Εκδ. Πιτσιλός. Αθήνα, 1981, σελ. 199. [15 Ευρώ]
ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ζει και βασιλεύει. Μυθιστορηματική βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εικονογράφηση: Σταμάτη Λαζάρου. Βιβλιοπωλείον "Ο Ερμής", 1973, σελ. 270. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΓΚΙΡ ΚΑΘΥ, Ο τάφος του Αγαμέμνονα. Οι Μυκήνες και η αναζήτηση του ήρωα. Πατάκη, 2007, σελ. 230. [9,50 Ευρώ]
ΓΟΓΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τον αθλητισμό. Τυπωθήτω, 2003, σελ. 451. [9 Ευρώ]
- ΓΟΥΔΗΣ Δ., Τα μυστήρια της Ελευσίνος. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Π.Δ. Κυριακού, 1935, σελ. 128+πίνακες. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
- ΓΥΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φίλιππος ο Ε'. Η πρώτη σύγκρουσις του Ελληνισμού προς την Ρώμην. Πρόλογος: Στίλπων Κυριακίδης. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 22. Θεσσαλονίκη, 1959, σελ. ζ'+304+1 αναδιπλ. χάρτης. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
- ΔΕΚΑΖΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, Παυσανίου Λατρευτικά. Τα λατρευτικά επίθετα και οι θεσμικές τους αναφορές στην "Περιήγηση" του Παυσανία. Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 223. [7 Ευρώ]
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Μέγας Αλέξανδρος, ο πρόδρομος του Ιησού. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", χ.χ., σελ. 268+χάρτης. [15 Ευρώ]
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η πολιτική της Ρώμης εις τους Λατίνους συγγραφείς και η εθνική συνείδησις αυτών. Αθήναι, 1974, σελ. 222. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Το Περί ζώων ιδιότητος έργον του Αιλιανού ως πηγή ειδήσεων περί μαγικών και δεισιδαιμόνων δοξασιών και συνηθειών. Δημοσιεύματα Βιβλιοθήκης Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 19. Αθήναι, 1972, σελ. 162. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., Εισαγωγή στην αττική ρητορεία: Η γέννηση της ρητορείας, οι δέκα ρήτορες, η ρητορική τέχνη. Επικαιρότητα, 1989, σελ. 148. [10 Ευρώ]
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Ο Μέγας Αλέξανδρος: Στην περσική επική ποίηση. Έλλην, 2007, σελ. 579. [25 Ευρώ]
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Πολιτισμικές προκαταλήψεις και αλληλεπιδράσεις στην αρχαιότητα. Το παράδειγμα της Ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου. Καρδαμίτσα, 2001, σελ. 253. [9 Ευρώ]
ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΦΑΝΗΣ, Αρχαία ελληνική γραμματολογία. ΙΝΣ, 2005, σελ. 320+αναδιπλ. πίνακες. [12 Ευρώ] 
ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΦΑΝΗΣ, Κόιντος Σμυρναίος: γενική μελέτη των "Μεθ’ Όμηρον" και του ποιητή τους. Αθήνα, 1962, σελ. ια΄+221. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ανάταξη της ερώτησης στο μάθημα των κλασικών γλωσσών. Παπαδήμα, 2007, σελ. 237. [10,50 Ευρώ]
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, "Γοργείη κεφαλή": Καταγωγή και νόημα της γοργονικής μορφής εν τη λατρεία και τη τέχνη των αρχαϊκών χρόνων (Διατριβή επί διδακτορία). Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 69. Αθήναι, 1970, σελ. ιγ΄+158+πίνακες. [20 Ευρώ]
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΖΑΚΛΙΝ, Η ελληνίστρια Ζακλίν ντέ Ρομιγύ. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, γαλλικά. Gutenberg, 2012, σελ. 133. [10 Ευρώ]
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Περικλής χορηγός των "Περσών" του Αισχύλου (472 π.Χ.). Αθήναι, 1969, σελ. 90. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Συμβολή εις το πρόβλημα της σχέσεως θρησκείας και πολιτικής εις τας αρχαίας Αθήνας. Αθήναι, 1972, σελ. 61. [8 Ευρώ]
ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σολώνειοι επιτροπικαί διατάξεις, κατά την εποχήν των αττικών ρητόρων και το Συγκλητικόν δόγμα (Digesta 23,2,59). Συμβολαί εις την ερμηνείαν των αττικών ρητόρων και εις την συγκριτικήν μελέτην του ιδιωτικού βίου Αθηνών και Ρώμης. Διατριβή. Αθήναι, 1976, σελ. 144. [17 Ευρώ]
ΚΑΣΙΜΑΚΟΣ ΝΙΚΩΝ, Ο Δημοσθένης ως ανθρωπιστική αξία (Εισαγωγή εις τον Δημοσθένη και ειδικώτερον τον "περί Στεφάνου"). Αθήναι, 1951, σελ. 101. [10 Ευρώ]
- ΚΑΧΙΛ ΤΟΜΑΣ, Γι' αυτό έχουν σημασία οι Έλληνες. Ταξιδεύοντας στον οίνοπα πόντο. Ωκεανίδα, 2004, σελ. 419+εικόνες. [11 Ευρώ]
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η Ποιητική του Ποσειδωνίου από την Απάμεια. Το Ροδακιό, 2006, σελ. 196. Άκοπο αντίτυπο. [11 Ευρώ]
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, Ο Ισοκράτους "Ευαγόρας" και η χρονολόγησις των Κυπριακών λόγων. Αθήναι, 1971, σελ. 16. [4 Ευρώ]
- ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η Δημοκρατία των Αθηνών. Αθήναι, 1975, σελ. 49. [7 Ευρώ]
ΚΟΥΡΑΚΟΥ-ΔΡΑΓΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Κρατήρ μεστός ευφροσύνης. Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη, 1998, σελ. 141. [17 Ευρώ]
- ΚΡΑΒΑΡΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ, Αρχαία νομίσματα: Ιστορικά τεκμήρια. Άμφισσα, 2009, σελ. 247. [15 Ευρώ]
ΛΑΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Προπέρτιος (Sextus Propertius): ο μεγάλος Λατίνος ερωτικός ποιητής. Ολόκληρο το ελεγειακό ποιητικό του έργο. Προλεγόμενα, έμμετρη μετάφραση, σχόλια. Γ΄έκδοση. Παπαδήμα, 2008, σελ. 243+4 εικόνες. [12 Ευρώ]
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Μέγας Αλέξανδρος στα πεδία της ιατρικής. Αθήνα, 1997, σελ. 334. [25 Ευρώ]
ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Έρως - Ερμηνεία μιας μορφής της προϊστορικής και ορφικοδιονυσιακής θρησκείας. Δίφρος, 1963, σελ. 179. [40 Ευρώ]
ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Η Πολιτεία του Ήλιου. Η κοινοχτημονική επανάσταση των δούλων και προλετάριων της Μικρασίας (133-128 π.Χ.). Εκδ. "Τα Νέα Βιβλία". Αθήνα, 1946, σελ. 81. // Οι πόλεμοι των δούλων στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα. Εκδοτικόν Ινστιτούτον Αθηνών. Αθήνα, 1957, σελ. 217.
Τα δύο βιβλία είναι δεμένα σε έναν πανόδετο τόμο. [50 Ευρώ]
- ΛΕΚΥ ΓΟΥΪΛΛΙΑΜ, Η ιστορία των αρχαιοελληνικών ηθών. Ερωδιός, 2002, σελ. 87. [3 Ευρώ]
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗ νομοθεσία της αρχαίας αθηναϊκής πολιτείας. Κυρομάνος, 1999, σελ. 509. Σκληρόδετο. [17 Ευρώ]
ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατρική στην αρχαία Ελλάδα. Από τον Όμηρο στον Ιπποκράτη. Επίκεντρο, 2008, σελ. 283. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [24 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους. Παπαζήση, 2009, σελ. 468+εικόνες. [17 Ευρώ]
ΜΑΝΩΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, The homeric tradition in Syrianus. Αντ. Σταμούλη, 2004, σελ. 300. [13 Ευρώ]
- ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Οι επικές παραδόσεις. Μία άλλη προσέγγιση. Κέδρος, 2008, σελ. 156. [7,50 Ευρώ]
ΜΕΡΑΚΛΗΣ Μ., Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς: η ζωή και το έργο του. Παιδαγωγικόν Ινστιτούτον, αρ. 3. ΟΕΔΒ, 1966, σελ. 106. [12 Ευρώ] 
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Αι ιδεώδεις πνευματικαί και ηθικαί αρεταί του ανθρώπου παρά Πινδάρω. [Εναρκτήριον μάθημα γενόμενον τη 5η Απριλίου 1963, εν τη αιθούση των τελετών του Παν/μίου Αθηνών]. Αθήναι, 1963, σελ. 66. [13 Ευρώ]
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η έννοια της "καθάρσεως" παρ' Αριστοτέλει (Ποιητική) και Goethe (Wilhelm Meister). Έκδοσις δευτέρα. Αθήναι - Μόναχον, 1980, σελ. 50. [10 Ευρώ]
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μύρτις και Κόριννα, δυο σύγχρονοι του Πινδάρου Θηβαίαι ποιήτριαι. Αθήναι, 1970, σελ. 33. [5 Ευρώ]
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο κόσμος των θεών παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν. Αθήναι, 1969, σελ. 54. [8 Ευρώ]
ΜΗΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Μύθοι της αρχαίας Μακεδονίας. University Studio Press, 2006, σελ. xliii+174. [11 Ευρώ]
ΜΗΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΟΥΕΡΕΦ ΚΩΣΤΑΣ, Μυστήρια των Μεγάλων Θεών και των Καβείρων (Σαμοθράκη, Λήμνος, Θήβα, Θεσσαλονίκη). University Studio Press, 2011, σελ. 152. [8 Ευρώ]
- ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜ., Δυναστεία Αντιπατριδών. Αθήναι, 1972, σελ. 42. [5 Ευρώ]
ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.Παθολογία πολιτευμάτων στην αρχαιότητα. Καρδαμίτσα, 1992, σελ. 232. [9 Ευρώ]
- ΜΙΡΩ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Η καθημερινή ζωή στην εποχή του Ομήρου. Παπαδήμα, 2009, σελ. 269+εικόνες. [17 Ευρώ]
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΟΛΩΝ, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής. ΜΙΕΤ, 1982, σελ. 364. Άκοπο αντίτυπο. [11 Ευρώ]
- ΜΠΑΡΑΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Γνωμικά και παροιμίες. Γνωμικά και αποσπάσματα των αρχαίων Ελλήνων (αρχαίο κείμενο - μετάφραση). Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2004, σελ. 284. [9 ευρώ]
- ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η ρητορική της ομηρικής μάχης. Καρδαμίτσα, 1996, σελ. 404. [15 Ευρώ]
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το θρησκευτικόν κέντρον των Μυκηνών. Πρόλογος: Γρηγόριος Κασιμάτης. Περίληψη στα αγγλικά. Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 33. Αθήναι, 1972, σελ. 42+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, PUELLA FORMOSA: Το γυναικείο κάλλος στον Κάτουλλο και τους Ρωμαίους ελεγειακούς. Στιγμή, 1994, σελ. 172. Άκοπο αντίτυπο. [6,50 Ευρώ]
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων, κατά τους συγγραφείς, τας επιγραφάς και τα μνημεία. Τεύχος 1: Το ξύλον και ο πηλός. Τεύχος 2: Τα μέταλλα, το ελεφαντοστούν, τα κονιάματα και οι λίθοι. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 37. Αθήναι, 1955-56 και 1959-60, σελ. 154 και 426. [70 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ Π., Η αθηναϊκή δημοκρατία και οι εχθροί της (Μια απάντηση στον E. Borneman). Ανάτυπο. Αθήνα, 1992, σελ. 95. [12 Ευρώ]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.Ν.Η οργάνωση της παιδείας στους "Νόμους" του Πλάτωνα. Εκδόσεις "Νίκη". Αθήνα, 1962, σελ. 38. [7 Ευρώ]
ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗ, Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς στο Κεφάλαιο του Μαρξ. Άγρα, 2008, σελ. 154. [7 Ευρώ]
ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Συμβολαί εις το σατυρικόν δράμα και την αττικήν κωμωδίαν [Ανάτυπο]. Αθήναι, 1935-36, σελ. 42. [10 Ευρώ]
ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο Μέγας Αλέξανδρος. Αθήναι, 1944, σελ. 103. [15 Ευρώ]
- ΡΑΪΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η Μέλισσα και ο Λυκάνθρωπος. Μια αλληγορία της πολιτικής σύγκρουσης στα χρόνια του Νέρωνα. Ιωάννινα, 2001, σελ. 355. [11 Ευρώ]
ΡΑΜΟΥ-ΧΑΨΙΑΔΗ ΑΝΝΑ, Από τη φυλετική κοινωνία στην πολιτική. Πολιτειακή εξέλιξη της Αθήνας. Καρδαμίτσα, 1982, σελ.198+2 αναδιπλ. χάρτες. [8 Ευρώ] 
- ΡΕΓΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Το χαμόγελο του Αχιλλέα. Θέματα αφήγησης και ποιητικής στα ομηρικά έπη. Πατάκη, 2006, σελ. 230. [8 Ευρώ]
ΡΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αρχαία δημοκρατία για πάντα νέα ή Η σύγχρονη δημοκρατία ως τερατογένεση της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας και της φιλοσοφικής κριτικής της. Γκοβόστη, 1999, σελ. 307. [8 Ευρώ]
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο Παρθενών, ήτοι Διαμαρτυρία κατά πάσης διορθώσεως του Παρθενώνος και μέθοδος προς σωτηρίαν αυτού. Εισαγωγή: Βασίλειος Χ. Πετράκος. Φιλιππότη, 2008, σελ. 120+98. [8 Ευρώ]
ΣΑΚΟΡΡΑΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Έρως προϊστορικός, πλατωνικός. Κατά τους: ΟΜΗΡΟΝ, ΗΣΙΟΔΟΝ, ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΝ, ΘΕΟΓΝΙΝ, ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΑ, ΑΛΚΑΙΟΝ, ΣΑΠΦΩ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΝ, ΠΛΑΤΩΝΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΝ, ΣΤΡΑΒΩΝΑ. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", χ.χ., σελ. 271. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
ΣΑΛΗ ΤΕΣΗ, Το μυκηναϊκό μέγαρο με βάση τις πινακίδες της Γραμμικής γραφής Β. Παπαδήμα, 1990, σελ. 165. [10 Ευρώ]
ΣΑΛΛΟΥΣΤΙΟΣ, Ο πόλεμος με τον Κατιλίνα/Ο πόλεμος με τον Ιουγούρθα/Ιστορίες. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Νίκος Πετρόχειλος. ΜΙΕΤ, 2002, σελ. 340. Σκληρόδετη έκδοση. [8 Ευρώ]
ΣΑΜΑΡΑ-ΚΑΟΥΦΜΑΝ ΑΛΙΚΗ, Η θάλασσα θεών, ηρώων και ανθρώπων στην αρχαία
ελληνική τέχνη. Δίγλωση έκδοση: ελληνικά, γαλλικά. Καπόν, 2008, σελ. 176. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Το βιβλίο αυτό συνδέεται με τον πανηγυρικό εορτασμό για την επέτειο των 10 χρόνων αδελφοποίησης της γαλλικής πόλης Villeneuve-lez-Avignon με το Γύθειο, τον οποίο έχει προγραμματίσει ο εξαιρετικά δραστήριος γαλλοελληνικός σύλλογος "Ελιά". Ως θέμα αυτής της εορταστικής επετείου επιλέχθηκε η θάλασσα, απόλυτα συνυφασμένη με την ίδια την Ελλάδα και την ιστορία της, έτσι όπως εικονογραφείται με ιδανικό τρόπο στην αρχαία ελληνική κεραμική. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι τα αγγεία που διακρίνονται για τον πλούτο της διακόσμησης και την ποικιλία των σχημάτων τους οφείλουν την ευρεία διάδοσή τους εκτός Ελλάδος στους θαλάσσιους δρόμους. Πάμπολλα αγγεία -αττικά και κορινθιακά- είχαν διοχετευτεί, ως γνωστό, στις αγορές της Δύσης, κυρίως στην Ετρουρία, όπου βρέθηκαν κατά χιλιάδες στη διάρκεια των ανασκαφών του 19ου αιώνα προκαλώντας το θαυμασμό των αρχαιολόγων.]
ΣΑΜΨΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου. Καρδαμίτσα, 2007, σελ. 547. [25 Ευρώ]
ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οι Αθηναίοι στρατηγοί των ελληνιστικών χρόνων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1953, σελ. 63. [7 Ευρώ] 
ΣΑΡΙΣΧΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Πλουτάρχου Περί  Ίσιδος και Οσίριδος. Ο μύθος. University Studio Press, 2011, σελ. 306. [12 Ευρώ]
ΣΔΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του θεού Άμμωνος - Διός. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 110. [17 Ευρώ]
ΣΗΜΑΝΤΩΝΗ-ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΕΥΑ, Θέματα από το μύθο και το έπος στους ανάγλυφους πίθους του Ζ΄ αιώνα π.Χ. [Ανάτυπο]. Αίγινα, Αύγουστος 1977, σελ. 30. [8 Ευρώ]
- ΣΗΦΑΚΗΣ Γ.Μ., Μελέτες για το αρχαίο θέατρο. ΠΕΚ, 2007, σελ. 248+εικόνες. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [13 Ευρώ]
- ΣΙΔΕΡΗ-ΤΟΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ, Οράτιος: παρομοίωση και μήνυμα. Β΄έκδοση, αναθεωρημένη και επαυξημένη. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2005, σελ. 184. [5 Ευρώ]
- ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤ., "Γλυκύς βίοτος - Μείλιχος αιών". Έρευνα εις τους πρώτους Έλληνας λυρικούς ποιητάς. Αθήναι, 1964, σελ. 64. [8 Ευρώ]
ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Πολιτεία του Πλάτωνος και η Νεωτέρα Παιδαγωγική. Έκδοσις Δευτέρα. Αθήναι, 1962, σελ. η΄+263. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΣΛΗΜΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ, Ανταποκρίσεις από την Τροία. Ωκεανίδα, 2000, σελ. 427+εικόνες. [13 Ευρώ]
ΣΛΗΜΑΝ ΕΡΡΙΚΟΣ, Ίλιον: η πόλη και η χώρα των Τρώων. Το χρονικό μιας ανακάλυψης. Μτφρ.: Σοφία Οικονόμου. Εκάτη, 2006, σελ. 263. [9 Ευρώ]
ΣΟΥΗΤΩΝΙΟΣ, Οι βίοι των Καισάρων. Α΄τόμος: Ι. Ο αποθεωμένος Ιούλιος ΙΙ. Ο αποθεωμένος Αύγουστος ΙΙΙ. Τιβέριος IV. Γάιος Καλιγούλας. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Νίκος Πετρόχειλος. ΜΙΕΤ, 1997, σελ. 443+εικόνες. Σκληρόδετη έκδοση.
ΣΟΥΗΤΩΝΙΟΣ, Οι βίοι των Καισάρων. Β΄τόμος: V. Ο αποθεωμένος Κλαύδιος VΙ. Νέρων VII. Γάλβας, Όθων, Βιτέλλιος VΙΙΙ. Ο αποθεωμένος Βεσπασιανός, ο αποθεωμένος Τίτος, Δομιτιανός. Και  "Περί επιφανών ανδρών": Γραμματικών, ρητόρων, ποιητών. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Νίκος Πετρόχειλος. ΜΙΕΤ, 1999, σελ. 433+εικόνες. Σκληρόδετη έκδοση. [24 Ευρώ]
ΣΤΑΪΚΟΣ Κ., Η Βιβλιοθήκη του Πλάτωνα και της Ακαδημίας. Εκδόσεις ΑΤΩΝ Ε.Ε., 2012, σελ. ΧΧΙ+287. [13 Ευρώ]
ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορική γεωγραφία του αρχαίου κόσμου. Ελλάδα – Ρώμη. Με 132 εικόνες, 109 χάρτες, 197 σχεδιαγράμματα, 68 σχέδια. Παπαδήμα, 2009, σελ. 840. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [50 Ευρώ]
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Οι υπεύθυνοι πολέμου κατά τους αρχαίους χρόνους. Ι. Σιδέρη, 1952, σελ. 202. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [20 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Θάλεια. Δεκαπέντε μελετήματα για τον Αριστοφάνη. Σμίλη, 2007, σελ. 502. [17 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Οβίδιος [The Cambridge Companion]. Εισαγωγή: Philip Hardie. Μετάφραση, επιμέλεια: Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος, Χαρίλαος Ν. Μιχαλόπουλος. Παπαδήμα, 2010, σελ. xvi+584. [32 Ευρώ]
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Τα μετά τον Αλέξανδρο. Οι φυγόκεντρες δυνάμεις των ελληνιστικών βασιλείων (323-281 π.Χ.). Ιωλκός, 2005, σελ. 366. [10,50 Ευρώ]
ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΡΕΝΕΕκάτη, Διόνυσος, Ερμής. Περιδιάβαση σε κείμενα αρχαίων μυθογράφων. Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 1998, σελ. 253. [8 Ευρώ]
ΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Συμβολή εις την έρευναν της ιεράς οικονομίας. Αθήναι, 1939, σελ. 43. [15 Ευρώ]
ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Από τον Όμηρο στον Αλέξανδρο. Ελληνικά Γράμματα, 1995, σελ. 590. [24 Ευρώ]
ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η ξένη ιστορική επιστήμη για την αρχαία Ελλάδα (Στο φως των νέων και νεότερων ερευνών). Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 392. [18 Ευρώ]
ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ο Πολύβιος και η εποχή του. Καλέντης, 1990, σελ. 158. [15 Ευρώ]
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΝΙΚΟΣ, Ο κόσμος των φανταστικών όντων των αρχαίων Ελλήνων. Δαιμονικά, τέρατα, πλάσματα της νύχτας και χθόνιες θεότητες. Κέδρος, 2005, σελ. 388. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [11 Ευρώ]
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ζωή και τέχνη. Από τον πρωτόγονο κόσμο ως τη δημοκρατία της Αθήνας. Β΄έκδοση συμπληρωμένη. Μέλισσα, 1966, σελ. 564. Σκληρόδετο (χωρίς την κουβερτούρα). [30 Ευρώ]
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΕΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Αθηναίων αλφαβητικά. Προοίμιον και σχόλια υπό Δημητρίου Σ. Εμμανουήλ-Λασκάρεως. Αθήνησιν, 1963, σελ. 36. [10 Ευρώ]


ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Εν τω σταδίω. Άγρα, 2004, σελ. 156. [12 Ευρώ]
ΑΘΛΗΤΕΣ, ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ, ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ -ΠΡΩΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.