Κινηματογραφική Λέσχη Βιβλιοθήρα

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ARMSTRONG KAREN, Η Βίβλος. Η βιογραφία του πιο πολυδιαβασμένου ιερού κειμένου. Μτφρ.: Σοφία Λαζαρίδου. Ελληνικά Γράμματα, 2008, σελ. 338. [18 Ευρώ]
BERKI FERIZ, Η εν Ουγγαρία ορθόδοξος εκκλησία. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1964, σελ. 61. [12 Ευρώ]
- BRAUN W., McCUTCHEON R., Εγχειρίδιο θρησκειολογίας. Βάνιας, 2003, σελ. 796. [16 Ευρώ]
BRETON STANISLAS, Απόστολος Παύλος. Πατάκη, 2005, σελ. 193. [7 Ευρώ]
DIEL PAUL, SOLOTAREFF JEANINE, Ο Συμβολισμός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μτφρ.: Λήδα Παλλαντίου. Χατζηνικολή, 1993, σελ. 215. [11,50 Ευρώ]
- GAFFNEY MARK, Τα Γνωστικά Μυστικά των Ναασσηνών. Η μυητική διδασκαλία του Μυστικού Δείπνου. Ενάλιος, 2009, σελ. 457. [10 Ευρώ]
- GRIMALDI NICOLAS, Το βιβλίο του Ιούδα. Κέδρος, 2006, σελ. 128. [4 Ευρώ]
HERING GUNNAR, Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική 1620-1638. ΜΙΕΤ, 2003, σελ. 477. Άκοπο αντίτυπο. [11 Ευρώ]
KEPEL GILLES, Η επιστροφή του θεού. Ισλαμικά, χριστιανικά, εβραϊκά κινήματα στην επανάκτηση του κόσμου. Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, 1992, σελ. 331. [8,50 Ευρώ]
- LENOIR FR., Ο Χριστός φιλόσοφος. Πόλις, 2010, σελ. 368. [10 Ευρώ]
MERLIER OCTAVE, Le Quatrième Évangile. La question johannique. Athènes, 1961, p. 484+1 fold. map. [35 Ευρώ
MOSCHOPOULOS NICÉPHORE, La Terre Sainte. Essai sur l’ histoire politique et diplomatique des Lieux Saints de la chrétienté. Athènes, 1957, p. 436. [40 Ευρώ] 
NICOLAS AUGUSTE, Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού, εξελληνισθείσαι υπό Πέτρου Βράιλα Αρμένη και Α. Μαυρομμάτου. Έκδοσις δευτέρα. Τρεις τόμοι. Α΄τόμος: τυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη. Κέρκυρα, 1864, σελ. 548. Β΄τόμοςτυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη. Κέρκυρα, 1864, σελ. 515. Γ΄τόμος: τυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη. Αθήναι, 1865, σελ. 484.
[150 Ευρώ] 
- STARK RODNEY, Η εξάπλωση του χριστιανισμού. Πώς το άσημο και περιθωριακό κίνημα του Χριστού εξελίχθηκε σε κυρίαρχη θρησκευτική δύναμη στο Δυτικό Κόσμο μέσα σε λίγους αιώνες. Άρτος Ζωής, 2005, σελ. 356. [9,50 Ευρώ]
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, "Δίκαιον" και "Δικαιοσύνη" εις τους "Ψαλμούς του Δαβίδ". Αθήναι, 1981, σελ. 77. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [17 Ευρώ]
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Η κοινοκτημοσύνη εν τη πρώτη Εκκλησία. Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. 30. [5 Ευρώ] 
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ματθαίος ο Ευαγγελιστής (Διδάσκαλος της Αρχικής και της Σημερινής Εκκλησίας). Εκδ. Άρτος Ζωής, 2000, σελ. 317. [9 Ευρώ]
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ο χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των χριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. 34. [5 Ευρώ]
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ο χριστιανισμός έναντι του ιουδαϊσμού και ελληνισμού κατά το Β΄αιώνα μ.Χ. Β΄έκδοση [Αποστολικοί Πατέρες - Απολογητές]. Ελληνικά Γράμματα, 1997, σελ. 166. [16 Ευρώ]
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΣ, Η οικονομία κατά το κανονικόν δίκαιον της ορθοδόξου εκκλησίας. Εκδ. οίκος "Αστήρ". Αθήναι, 1949, σελ. 112. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Σύντομος ιστορία της Ιεράς Μονής του Σινά. "Ελληνικά" - Παράρτημα 3. Θεσσαλονίκη, 1953, σελ. 114+φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σιναϊτικά του ΙΣΤ΄και ΙΖ΄αιώνος. Διενέξεις δια την δικαιοδοσίαν επί της μονής. Το Μετόχιον του Καΐρου. Αι αξιώσεις δι’ ανεξαρτησίαν του αρχιεπισκόπου Ανανία. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. 114. [15 Ευρώ]
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η ερμηνεία των μαρτυριών της Κ.Δ. για την ανάσταση του Ιησού Χριστού στη σύγχρονη εποχή. ΟΕΔΒ, 1986, σελ. 226. [18 Ευρώ]
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κρυπτοχριστιανικά κείμενα. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 36. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 246. [30 Ευρώ] 
- ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ελληνισμός υποφήτης του χριστιανισμού. Αθήναι, 1973, σελ. ια΄+90. [15 Ευρώ]
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η εκλογή του μητροπολίτου Μελετίου Μεταξάκη κανονικώς και κατά τους γενικούς κανονισμούς εξεταζομένη. Αθήναι, 1921, σελ. 42+στ΄. [8 Ευρώ]
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σύστημα ηθικής. Τυπογραφείον Γ. Βάρτσου. Αθήναι, 1925, σελ. 383. Με αφιέρωση του συγγραφέα. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
ΑΝΘΙΜΟΣ (Μητροπολίτης Νουβίας), Η κυριαρχική εξουσία εν τη ορθοδόξω εκκλησία και τη Αλεξανδρινή ιδία. Β΄έκδοσις. Αλεξάνδρεια, 1950, σελ. 189. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Κοπτική Εκκλησία. Αθήναι, 1965, σελ. 124. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] 
- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ιστορία της Ασσυριακής Νεστοριανικής Εκκλησίας. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, αρ. 50. Αθήναι, 1968, σελ. 321. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ] 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ, Η ποιμαντική διακονία κατά τους ιερούς Κανόνας. Εκδόσεις Άθως, 2003, σελ. 201. [10 Ευρώ]
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Νέα θεώρησις των ερίδων της αποστολικής Εκκλησίας της Κορίνθου και των εν αυτή αντιπάλων του αποστόλου Παύλου. Αθήναι, 1976, σελ. 162. [15 Ευρώ]
ΒΡΑΝΟΥΣΗ ΕΡΑ, Τα αγιολογικά κείμενα του οσίου Χριστοδούλου, ιδρυτού της εν Πάτμω Μονής. Φιλολογική παράδοσις και ιστορικαί μαρτυρίαι. Δωδεκανησιακή Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία – Αυτοτελή Δημοσιεύματα, αρ. 2. Αθήναι, 1966, σελ. 208+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [28 Ευρώ]
ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ, Τετρακοσιετηρίς πατριαρχικής δωρεάς 1538-1938. Ανάτυπο. Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1957, σελ. 15. [6 Ευρώ]
ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Θεολογία και διαπροσωπικαί σχέσεις κατά τον Μέγαν Φώτιον. Ανάλεκτα Βλατάδων αρ. 20. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 186. [18 Ευρώ]
ΓΚΟΛΝΤΧΙΛ ΣΑΪΜΟΝ, Ο Ναός της Ιερουσαλήμ. Η ιστορία του ιερού τόπου χριστιανών, μουσουλμάνων και εβραίων. Πατάκη, 2006, σελ. 211. [9 Ευρώ]
ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, Χριστιανισμός και Κοράνι. Μια έρευνα στα χριστιανικά στοιχεία του Ισλάμ. Μαΐστρος, 2010, σελ. 253. [10 Ευρώ]
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Αι εκκλησιολογικαί θέσεις της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ως δογματικόν πρόβλημα του θεολογικού διαλόγου. Διατριβή. Αθήναι, 1969, σελ. 200. [15 Ευρώ]
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Ορθοδοξία σήμερον. Αθήναι, 1969, σελ. 59. [7 Ευρώ]
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (Αρχιμανδρίτου), Μελέτη περί του Χαρτοφύλακος της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τύποις "Φοίνικος". Αθήναι, 1924, σελ. VI+63. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα στον μητροπολίτη Κερκύρας Αθηναγόρα. [50 Ευρώ]
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο Μέγας Βασίλειος και Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός ως φοιτηταί του αρχαίου Πανεπιστημίου Αθηνών [Εκφωνείς λόγος]. Πανεπιστήμιον Αθηνών, 1931, σελ. 30. [6 Ευρώ]
- ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ο Σταυρός (Ιστορία, πίστις, λατρεία). Αθήναι, 1953, σελ. 70. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ]
- ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Τα ιερατικά άμφια των εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής (Θεώρησις ιστορική, τελετουργική, αντιρρητική, εποικοδομητική, εξ επόψεως ορθοδόξου). Αθήναι, 1981, σελ. 116. [15 Ευρώ]
ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Το μυστήριον του Γολγοθά: θυσία εξιλαστική και δύναμις απολυτρωτική. Έκδοσις Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχαι". Αθήναι, 1974, σελ. 112. [10 Ευρώ]
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ", Η Εκκλησία Ιεροσολύμων κατά τους τέσσαρας τελευταίους αιώνας (1517-1900). Τυπογραφείον Π.Δ. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1900, σελ. 432. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ, Ελληνισμός και Χριστιανισμός. Η συνάντηση των δύο κόσμων. Αποστολική Διακονία, 2003, σελ. 197. [4 Ευρώ]
ΖΙΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Οι θρησκείες του Θιβέτ και ο Δαλάι Λάμα. Αρχέγονη θρησκεία, Μπον και θιβετικός Βουδισμός. Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 165. [16 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Αι παιδαγωγικαί ιδέαι του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1988, σελ. 103. [14 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Η εν Αθήναις και εν έτει 1896 έκδοσις των Μηναίων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1976, σελ. 69. [10 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας εν τη υμνογραφία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1989, σελ. 22. [3 Ευρώ]
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η θεολογία του Ιουστίνου, φιλοσόφου και μάρτυρος, και αι σχέσεις αυτής προς την ελληνικήν φιλοσοφίαν. Αθήναι, 1960, σελ. 168. [20 Ευρώ]
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η βασιλεία του θεού κατά την διδασκαλίαν της Καινής Διαθήκης. Ανάτυπο. Αθήναι, 1955, σελ. 56. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ]
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, Εκκλησιαστική γραμματολογία. Συγγραφείς και Πατέρες της Δύσης (Β΄- ΣΤ΄αι.). Τόμος Α΄. Βάνιας, 2004, σελ. 337. Τόμος Β΄: Αμβρόσιος Μεδιολόνων "Περί Μετανοίας". Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια. Βάνιας, 2004, σελ. 238. [12 Ευρώ]
- ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα: Προλεγόμενα [Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος - Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών]. Ίνδικτος, 2007, σελ. 186. [19 Ευρώ]
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η πνευματικότης της ορθοδόξου πατερικής παραδόσεως εις την οικουμενικήν αυτής επικαιρότητα. Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 62. [6 Ευρώ]
ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜ., Βενέδικτος Κραλίδης: αρχιεπίσκοπος Δαλματίας, Ιστρίας και Αλβανίας (1765-1862). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 36. Θεσσαλονίκη, 1990, σελ. 99. [15 Ευρώ]
ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ερμηνεία της προς Εφεσίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Ανάτυπο. Αριστοτέλειον Παν/μιον Θεσσαλονίκης, 1973, σελ. 107. [12 Ευρώ]
ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ερμηνευτικόν υπόμνημα εις την προς Κολοσσαείς επιστολήν του Αποστόλου Παύλου. Ανάτυπο. Αριστοτέλειον Παν/μιον Θεσσαλονίκης, 1989, σελ. 110. [12 Ευρώ]
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, Θρησκεία, εκπαίδευση, μετανεωτερικότητα. Η θρησκευτική αγωγή στο σύγχρονο σχολείο. Κριτική, 2011, σελ. 316. [12,50 Ευρώ]
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΤΙΤΟΣ, Η αξία των τε Θείων και Ιερών Κανόνων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1974, σελ. 16. [2 Ευρώ]
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΤΙΤΟΣ, ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Η θέσις του Χριστού και της Παναγίας εν τω Κορανίω. Αθήναι, 1990, σελ. 74. [8 Ευρώ]
ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, Παγανισμός και χριστιανική θρησκεία. Περίπλους, 2002, σελ. 210. [20 Ευρώ]
- ΚΙΝΓΚ ΚΑΡΕΝ, Τι είναι γνωστικισμός; Ενάλιος, 2010, σελ. 476. [9,50 Ευρώ]
- ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, Το επιστημονικόν γεγονός προ του Μυστηρίου. Μελέται και διαλέξεις. Έκδοσις Ιδρύματος Ευρώπης ΔΡΑΓΑΝ. Αθήναι, 1971, σελ. 83. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [12 Ευρώ]
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Η άρσις του Βουλγαρικού Σχίσματος εν τω πλαισίω της Καθολικής Ορθοδοξίας του Ελληνισμού. Έκδοσις Γ΄, επηυξημένη. Αθήναι, 1971, σελ. 176. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] 
- ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Η διαμόρφωσις της Καθολικής Εκκλησίας μέχρι των αρχών του Ε΄αιώνος και οι Τρεις Ιεράρχαι. Ανάτυπο. Αθήναι, 1955, σελ. 96. [10 Ευρώ]
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Η Ελληνική Εκκλησία ως πολιτιστική δύναμις εν τη ιστορία της Χερσονήσου του Αίμου. Αθήναι, 1948, σελ. κδ΄+210. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (1919-1968). Αθήναι, 1969, σελ. 152+φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Περί των πηγών του βίου Κωνσταντίνου (Κυρίλλου) και Μεθοδίου των ιεραποστόλων παρά τοις Σλάβοις (κατά τον F. Grivec). Ιστορικόν σημείωμα περιέχον και δια το θέμα και γλώσσα εν τη ελληνική εκκλησία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 60. [11 Ευρώ] 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Αχρίδος: α) Περί την γένεσιν της Αρχιεπισκοπής Αχριδών. β) Τακτικά του ι΄και ια΄αιώνος εις παραλλήλους πίνακας. γ) Συνοπτική ιστορία της Αρχιεπισκοπής Αχριδών. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 80. [17 Ευρώ]
ΚΟΡΝΙΤΣΕΣΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο ανθρωπισμός κατά τον ιερόν Χρυσόστομον. Ανάλεκτα Βλατάδων αρ. 10. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 146. [10 Ευρώ]
- ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μητροπολίτης Νεοκαισάρειας, Ο πατριάρχης Μάξιμος ο Ε΄. Σταμπούλ, 1946, σελ. 7. [5 Ευρώ]
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Περί του κύρους της ιερωσύνης των Αγγλικανών από της απόψεως του κανονικού δικαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1958, σελ. 47. [6 Ευρώ]
ΚΟΥΙΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Φραγκίσκος Σκούφος - Γεράσιμος Ιαννούλης. Αθήναι, 1935, σελ. 56. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [20 Ευρώ]
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τα ιερατικά άμφια και ο συμβολισμός αυτών εν τη ορθοδόξω ελληνική εκκλησία. Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1991, σελ. 86. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η αντιησυχαστική κακοδοξία του ΙΔ΄αιώνα. Τροχαλία, 1996, σελ. 74. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΡΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΩΝ, Ο εθνεγέρτης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος Β΄Παγκώστας ο Πάτμιος (1805-1825). Αθήνα, 2006, σελ. 377. [20 Ευρώ]
- ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Απόστολος Παύλος, διδάσκαλος της Οικουμένης και οι συνεργάτες του Τιμόθεος και Σίλας. Παράρτημα: Οι δυο Προς Θεσσαλονικείς επιστολές του (κείμενο, ερμηνευτική απόδοση). University Studio Press, 2001, σελ. 148. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΥΒΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Συμβολή εις την έννοιαν του όρου δικαιοσύνη κατά την Παλαιάν Διαθήκην. Αθήναι, 1970, σελ. 124. [17 Ευρώ]
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, Η χριστιανική εκκλησία στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Αθήνα, 1959, σελ. 84 + XXIX φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [26 Ευρώ]
ΛΕΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αγορεύσεις ενώπιον της Γ΄εν Αθήναις Εθνικής Συντακτικής Συνελεύσεως των Ελλήνων περί Θρησκείας, Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας, αναλλοιώτου του κειμένου των Αγίων Γραφών. Αθήναι, 1926, σελ. 42. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ]
ΛΙΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ποινική εξουσία της Εκκλησίας και δικονομία της εκκλησιαστικής δίκης. Αθήναι, 1975, σελ. 34. [3 Ευρώ]
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1831-1905), Η χριστιανική φιλοσοφία ή Δίκη ανάμεσον της φιλοσοφία της Ελλάδος και εκείνης των της Δύσεως Σχολών. Έκδοσις δευτέρα, υπό του εν Αθήναις ορθοδόξου χριστιανικού Συλλόγου "Ιωάννης ο Βαπτιστής" και του ορθοδόξου χριστιανικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Σικάγου Η.Π. Αμερικής. Αθήναι, 1968, σελ. 152. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αποκατάσταση του Ωριγένη. Όλη η αλήθεια για τη ζωή και τη διδασκαλία του Ωριγένη και την Ε΄οικουμενική σύνοδο. Εκδ. Πνευματιστικού Ομίλου Αθηνών "Το Θείον Φως". Αθήνα, 2008, σελ. 341. [10 Ευρώ]
- ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μοναστηριακά Τυπικά - Διαθήκαι. Μελέτη φιλολογική. Περιοδικό "Αθηνά" - Σειρά Διατριβών και Μελετημάτων, αρ. 7. Αθήναι, 1970, σελ. 201. [20 Ευρώ] 
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παράδοσις και ανανέωσις εις την θεολογίαν Γρηγορίου του Παλαμά. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 29. [5 Ευρώ]
ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Η ιδιότης του ρασοφόρου μοναχού. Ανάτυπο. Αθήναι, 1979, σελ. 20. [4 Ευρώ]
ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ο οραματιστής ζώσης και ελευθέρας Εκκλησίας Μελέτιος Μεταξάκης (Εξ επόψεως Κανονικής Διοικήσεως). Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 39. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τα αδικήματα αιρέσεως και σχίσματος κατά τους οκτώ πρώτους αιώνας. Αθήναι, 1977, σελ. 190. [20 Ευρώ] 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Χαρισματική ζωή. Το Βασίλειον ιεράτευμα των πιστών εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Δωδώνη, 1972, σελ. 139. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Αι περί της Ιεράς Συνόδου απόψεις της Πολιτείας κατά το έτος 1845. Έκδοσις "Εκκλησιαστικού Βήματος". Αθήναι, 1952, σελ. 44. [12 Ευρώ]
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Η αναχειροτόνησις. Έκδοσις Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ακτημόνων Κληρικών κ.τ.λ. Αθήναι, 1949, σελ. 90. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ]
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Σύντομος ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής και υμνολογίας. Δακτυλογραφημένο. Αθήναι, 1967, σελ. 89. [8 Ευρώ]
- ΜΕΛΑΝΙ ΑΤΟ, Τα μυστικά των Κονκλαβίων. Διήγηση, 2005, σελ. 92. [4 Ευρώ]
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, Γάμος κληρικών καταχθέντων εις την τάξιν των λαϊκών ανίερος. Αθήναι, 1964, σελ. 35. [9 Ευρώ] 
- ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπερφυής διάβασις θαλασσών και ποταμών εν τη αρχαία Ισραηλιτική και τη κλασσική γραμματεία (Συμβολή εις την ορθήν γραμματικήν και φιλολογικήν ανάλυσιν και ερμηνείαν αρχαίων κειμένων). Αθήναι, 1961, σελ. 100. [16 Ευρώ]
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, Ο γνήσιος συγγραφεύς των εις Διονύσιον τον Αρεοπαγίτην αποδιδομένων συγγραμμάτων. Αθήναι, 1932, σελ. 108. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η ουσία και το πολίτευμα της Εκκλησίας κατά την διδασκαλίαν του Ιωάννου Χρυσοστόμου. Συμβολή εις τα θεμελιώδη προβλήματα του Κανονικού Δικαίου. Διατριβή. Εκδόσεις Παν/μίου Αθηνών, 1977, σελ. 253. [20 Ευρώ]
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Βενιαμίν ο Λέσβιος. Οι κατήγοροι των ιδεών του και η Μεγάλη Εκκλησία. Αθήνα, 1982, σελ. 237. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τα χαριστικά και ελεύθερα μοναστήρια. Αθήναι, 1964, σελ. 112. [16 Ευρώ]
ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ, Γρηγόριος Νύσσης. Βίος, συγγράμματα, διδασκαλία. Αθήναι, 1997, σελ. 539. [25 Ευρώ]
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο μυστηριακός χαρακτήρ του χριστιανισμού. Δογματική και Συμβολική μελέτη. Αθήναι, 1962, σελ. 6+ια΄+296. [28 Ευρώ]
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ερνέστος Ρενάν (Επί τη εκατονταετηρίδι του). Τύποις "Φοίνικος". Αθήναι, 1923, σελ. 80. [20 Ευρώ]
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβολα και συμβολικά βιβλία. Εκ του τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού. Αθήναι, 1919, σελ. 39. [13 Ευρώ]
ΜΠΕΓΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Νεοελληνική φιλοσοφία της θρησκείας. Θεολογία, τεχνολογία και ιδεολογία. Ελληνικά Γράμματα, 1998, σελ. 363.  [19 Ευρώ] 
ΜΠΕΓΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Φαινομενολογία της θρησκείας. Ελληνικά Γράμματα, 1995, σελ. 350. [23 Ευρώ]
- ΜΠΕΓΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Φιλοσοφική ανθρωπολογία της θρησκείας. Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 360. [10 Ευρώ]
ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γρηγόριος ο Θεολόγος ήτοι το γενεαλογικόν δένδρον Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και ο προς τον Αμφιλόχιον Ικονίου συγγενικός αυτού δεσμός. Πατρολογική και γνεαλογική μελέτη. Αθήναι, 1953, σελ. 200. [20 Ευρώ]
ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ερμίου (ή Ερμείου) φιλοσόφου, Διασυρμός των έξω φιλοσόφων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1989, σελ. 39. [8 Ευρώ] 
- ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος οι των Σλάβων απόστολοι και η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. (Συμβολή προς διαλεύκανσιν του προβλήματος του οίκου των αγίων και ερμηνείαν ωρισμένων ψηφιδωτών και επιγραφών του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης). Αθήναι, 1969, σελ. 141+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΓΙΕ ΛΟΥΪ, Οι Καθολικοί της Δύσεως και η βυζαντινή λειτουργία. Αθήναι, σελ. 29. [9 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Οι Εξωκατάκοιλοι ή Εξωκατάκηλοι άρχοντες (Προέλευσις και νομοκανονική σημασία της διφυούς προσωνυμίας). Αθήναι, 1969, σελ. 179. [20 Ευρώ]
ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τα αναθέματα Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως και κανονικότης της άρσεως αυτών. Αθήναι, 1980, σελ. 253. [25 Ευρώ]
ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ψυχολογία της θρησκείας. Μαΐστρος, 2006, σελ. 273. [9 Ευρώ]
ΝΙΝΙΚΑΣ ΣΟΛΩΝ, Φιλάρετος Μητροπολίτης Μόσχας (1782-1867): εκατόν έτη από του θανάτου του. Ανάτυπο. Αθήναι, 1969, σελ. 64. [6 Ευρώ] 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ, Αι εν Παλαιστίνη αρχαιολογικαί έρευναι και η Αγία Γραφή. Αθήναι, 1969, σελ. 53+αναδιπλ. χάρτης+εικόνες. [15 Ευρώ]
ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ορθοδοξία και Παράδοση. Δοκιμή αυτοβιογραφίας. Με ένα παράρτημα για τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967. Επιμέλεια, εισαγωγή και σημειώσεις: Όλγα Γκράτζιου. ΠΕΚ, 2005, σελ. 235. [7,50 Ευρώ]
[Ο αρχαιολόγος Δημήτρης Πάλλας (1907-1995) εργάστηκε πολλά χρόνια στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, έγινε το 1965 καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Παν/μιο Αθηνών και απολύθηκε το 1968 από τη χούντα των συνταγματαρχών. Το αυτοβιογραφικό κείμενο που δημοσιεύεται από τα κατάλοιπά του γράφτηκε το 1972 με αφορμή το λόγο περί ορθοδοξίας που βρισκόταν την εποχή εκείνη σε έξαρση, άλλοτε στην επίσημη εκδοχή του "ελληνοχριστιανικού πολιτισμού", άλλοτε ως αντιπολιτευόμενη "νέα" προσέγγιση της ορθοδοξίας, που διακήρυσσε την αποκάθαρση της παράδοσης από τον δυτικό ορθολογισμό. Στις απόψεις αυτές ο Πάλλας απαντά εκθέτοντας τις εμπειρίες του από τη λαϊκή, σχεδόν δεισιδαιμονική, λατρεία των παιδικών του χρόνων. Περιγράφει μετά την πορεία του προς μια λόγια θρησκευτικότητα και στη συνέχεια στην αμφισβήτησή της, καθώς σταδιακά ανακάλυπτε την ιστορική διάσταση της θρησκείας, του χριστιανισμού και της έννοιας της ορθοδοξίας. Μαζί με την "Αυτοβιογραφική δοκιμή" δημοσιεύεται ένα δοκίμιο για την ελληνοχριστιανική ιδεολογία των δικτατόρων της 21ης Απριλίου, τις πηγές της και τη σημασία που είχε η παραεκκλησιαστική οργάνωση "Ζωή" στη μεταπολεμική Ελλάδα. Το κείμενο αυτό, γραμμένο στις αρχές του 1974, προοριζόταν να δημοσιευθεί στην εφημερίδα "Το Βήμα", αλλά κόπηκε γιατί δεν θα πέρναγε από τη λογοκρισία της χούντας.]
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Περί των Οικουμενικών Συνόδων και των επί της εποχής των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Αθήναι, 1939, σελ. 111. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το Αρχιεπισκοπικόν Ζήτημα. Αθήναι, 1946, σελ. 101. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο Άγιος Δημήτριος εις την ελληνικήν και βουλγαρικήν παράδοσιν. Π. Πουρναρά. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 187. [15 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Η θέσις της Εκκλησίας και του ελληνικού έθνους εν τω Τουρκικώ κράτει. Αθήναι, 1935, σελ. 40. [12 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ιστορία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Έκδοσις δευτέρα επηυξημένη. Αθήναι, 1970, σελ. μη΄+932. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Η αληθής νηστεία κατά το Τριώδιον. Διατριβή. Αθήναι, 1980, σελ. 307. [18 Ευρώ]
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Αι κακοδοξίαι του Παπισμού (Ανατολή και Δύσις). Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ". Αθήναι, 1992, σελ. 89. [7 Ευρώ]
ΠΗΔΑΛΙΟΝ. Περίπλους, 2006, σελ. 123. [4 Ευρώ]
- ΠΗΛΙΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Ο ιερός Αυγουστίνος: μια μεγάλη προσωπικότης της Εκκλησίας. Αθήναι, 2003, σελ. 393. [18 Ευρώ]
- ΠΗΛΙΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Ωριγένης: Ο Αλεξανδρινός θεολόγος. Αθήναι, 2002, σελ. 303. [25 Ευρώ]
ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Οι τελώναι. Συμβολή εις την ιστορίαν των χρόνων της Καινής Διαθήκης. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 226. [25 Ευρώ]
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Ο ιεροεθνομάρτυς πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄. Αθήναι, 1973, σελ. 189. [20 Ευρώ] 
- ΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης. Α΄: Ιστορία ανευρέσεως και περιγραφή αυτών. Αθήναι, 1961, σελ. 136. [15 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. (Καθ. Θεολογικής Σχολής Χάλκης),  Μάξιμος Α. Ρεπανέλλης, μητροπολίτης Σταυρουπόλεως (1919-1991). Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 16. [2 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. (Καθ. Θεολογικής Σχολής Χάλκης), Το Οικουμενικόν Ινστιτούτον του Μποσσαί. Ανάτυπο. Αθήναι, 1983, σελ. 6. [2 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. (Καθ. Θεολογικής Σχολής Χάλκης), Χρυσόστομος Σ. Κωνσταντινίδης, μητροπολίτης Μύρων (1921 - ). Ανάτυπο. Κατερίνη, 1990, σελ. 23. [2 Ευρώ]
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Ιερεμίας Α', Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1522-1546). Ο βίος και το έργο του. Εκδόσεις Φανάριον, 2004, σελ. 384. [12 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Θρησκευτική παιδεία και σύγχρονη κοινωνία. Θέσεις και αντιθέσεις. Εν Πλω, 2006, σελ. 313. [6,50 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ο Καθολικισμός. Επιμέλεια: Θεόδωρος Κοντίδης. Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 397. [18 Ευρώ]
ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η διαμόρφωσις του αυτοκεφάλου της Βουλγαρικής Εκκλησίας (864-1235). ΕΜΣ - Επιστημονικαί Πραγματείαι: Σειρά Φιλολογική και Θεολογική, αρ. 13. Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 187. [20 Ευρώ] 
ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Κυριλλο-Μεθοδιανή λατρευτική παράδοση στη Μοραβία και Παννονία. Συμπεράσματα από τη μελέτη των σλαβικών χειρογράφων, που βρέθηκαν στο Σινά το έτος 1975. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 19. [2 Ευρώ]
ΤΑΧΙΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Ο ρωσικός κόσμος μου. Αναμνήσεις, βιώματα, εμπειρίες. Εν πλω, 2015, σελ. 276. [7 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων: Μετάβαση νέων Ρώσων μοναχών στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος/ Το Ρωσικό Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι/ Αλησμόνητες συναντήσεις με Ρώσους επιστήμονες της διασποράς: Ουσπένσκυ, Λόσσκυ, Φλορόφσκυ, Μέγιεντορφ/ Νικόλαος Καρμίρης/ Ο Ρώσος ψυχίατρος Ίγκορ Καρούζο/ π. Βασίλειος Κριβοσέιν/ Ιππόλυτος Γκοφστέτερ 
ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Γρηγόριος Παλαμάς Μεθοδολογικά. Ίνδικτος, 1999, σελ. 99. [8 Ευρώ]
ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μασσωνισμός. Β΄έκδοσις, επηυξημένη. Αδελφότης Θεολόγων η "Ζωή". Αθήναι, 1958, σελ. 229. Σκληρόδετο. [18 Ευρώ]
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Το θεοβάδιστον όρος Σινά - Μονή Αγίας Αικατερίνης. Ρίζες της ορθοδοξίας και του ελληνισμού. Αθήναι, 1988, σελ. 38. [5 Ευρώ]
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αι Ωδαί Σολομώντος (Εισαγωγή - Κείμενον - Ερμηνεία). Αθήναι, 1974, σελ. 199. [18 Ευρώ]
ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οι Ορθόδοξες Αδελφότητες (3ος – 20ός αι.). Π. Πουρναρά. Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 479. [17 Ευρώ]
ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΜΗΝΑΣ, Αποκάλυψις Ιωάννου: Κείμενα και ερμηνείες (1ος – 19ος αι.). Ανάλυση περιεχομένου. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ηράκλειο, 2006, σελ. 279. [7,50 Ευρώ]
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ, Ιωσήφ ο Υμνογράφος. Βίος και έργον. Διατριβή. Περιοδικό "Αθηνά" - Σειρά Διατριβών και Μελετημάτων, αρ. 11. Αθήναι, 1971, σελ. 306. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]  
- ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΕΓΑ, Το Παπικόν πρωτείον. Δογματική θεώρησις εξ επόψεως ορθοδόξου. Αθήναι, 1969, σελ. 47. [9 Ευρώ]
ΦΕΙΔΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Ενδημούσα σύνοδος. Γένεσις και διαμόρφωσις του θεσμού άχρι της Δ΄Οικουμενικής συνόδου (451). Αθήναι, 1971, σελ. 94. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
- ΦΕΙΔΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Η προεδρία της Α' Οικουμενικής Συνόδου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1974, σελ. 100. [15 Ευρώ]
- ΦΕΙΔΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Η πρώτη εν Ρωσία εκκλησιαστική ιεραρχία και αι ρωσικαί πηγαί (Μελέτη ιστορικοκανονική και κριτική). Διατριβή. Αθήναι, 1966, σελ. 156. [25 Ευρώ] 
ΦΕΙΔΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Ιστορικοκανονικά προβλήματα περί την λειτουργίαν του θεσμού της Πενταρχίας των πατριαρχών. Η εν μέσω των παπικών και πολιτειακών αντικανονικών τάσεων κανονική λειτουργία του θεσμού της Πενταρχίας των πατριαρχών και η επίδρασις τούτου επί του συνοδικού συστήματος (451-553). Αθήναι, 1970, σελ. 275. [25 Ευρώ]
- ΦΕΙΔΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Το Κολλουθιανόν σχίσμα και αι αρχαί του Αρειανισμού. Αθήναι, 1973, σελ. 132. [18 Ευρώ]
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της νήσου Τήνου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1963, σελ. ι΄+178. [20 Ευρώ]
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Το ύψιστον ηθικόν ιδεώδες κατά Βούδδαν. Ανάτυπο. Αθήναι, 1936, σελ. 49. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [10 Ευρώ]
- ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Η ελληνιστική Ιουδαϊκή παράδοση. Α.Α. Λιβάνη, 1995, σελ. 238. [8 Ευρώ]
- ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Ορθοδοξία, ρωμαιοκαθολικισμός και αγγλικανισμός. Α.Α. Λιβάνη, 1996, σελ. 470. [13 Ευρώ]
- ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Το ελληνικό υπόβαθρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι ελληνικές ρίζες της Ευρώπης. Α.Α. Λιβάνη, 1999, σελ. 364. [9 Ευρώ]
ΦΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Θεηγόροι οπλίται: Οι Πατέρες και εκκλησιαστικοί συγγραφείς από του 325-750 μ.Χ. Αθήναι, 1975, σελ. 248. [20 Ευρώ]
- ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΗΝΑΣ, Σκιαγραφία του σοφωτάτου διδασκάλου της Γεραράς «Σχολής του Λόγου» Σωτηρίου Δ. Φιλαρέτου επί τη πεντηκονταετηρίδι από του θανάτου αυτού (†1913-1963). Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ιωάννης Ο Βαπτιστής». Αθήναι, 1964, σελ. 32. [11 Ευρώ]
- ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κουμρανικά χειρόγραφα. Τάξις της κοινότητος και τάξις της ομηγύρεως. Αθήναι, 1979, σελ. 68. [13 Ευρώ]
- ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι., Ο Ακάθιστος Ύμνος. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις. Με 24 έγχρωμες τοιχογραφίες των Χαιρετισμών από το Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων. Αλκυών, 1994, σελ. 111. Σκληρόδετο. [10 Ευρώ]
ΧΙΛ ΤΖΟΝΑΘΑΝ, Η ιστορία του χριστιανισμού. Εκδ. Ουρανός, 2010, σελ. 559. Σκληρόδετο. [17,50 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΙΣ, Έκθεσις προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Βενιαμίν τον Β΄ περί όσων προηγήθησαν της τη 11 Φεβρουαρίου 1936 γενομένης εκλογής Πατριάρχου Αλεξανδρείας και περί αυτής της εκλογής. Εν Καΐρω, 1936, σελ. 104. [30 Ευρώ]
ΨΕΥΤΟΓΚΑΣ ΒΑΣ., Φιλοθέου Κοκκίνου πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως "Eις την κοίμησιν της Θεοτόκου". Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1984, σελ. 130. [10 Ευρώ]
- ΨΥΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Χριστιανική ηθική. Τα κυριώτερα χριστιανικά καθήκοντα. Αθήναι, 1961, σελ. 242. [10 Ευρώ]
Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης Άπαντα. Αποτυπώσεις πνευματικής ζωής. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Παναγιώτης Υφαντής. Μαΐστρος, 2010, σελ. 248. [10 Ευρώ]
Ευχαριστήριον - Τιμητικός τόμος επί τη 45ετηρίδι της επιστημονικής δράσεως και τη 35ετηρίδι τακτικής καθηγεσίας Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου. Αθήναι, 1958, σελ. ρ΄+651+LXXXVIII. [30 Ευρώ]
Θρήνος της υπεραγίας Θεοτόκου λεγόμενος τη αγία και μεγάλη Παρασκευή. Κριτική έκδοση, επιμέλεια: Wim F. Bakker. ΜΙΕΤ, 2005, σελ. 244+εικόνες. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [13 Ευρώ]
Θρησκειολογικό Λεξικό. Επιμέλεια: Μάριος Μπέγζος. Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 594. [40 Ευρώ]
Μνήμη αγίων Γρηγορίου του Θεολόγου και Μεγάλου Φωτίου, αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως. Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου (14-17 Οκτωβρίου 1993) υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 669. Πανόδετη έκδοση. [35 Ευρώ]
Ο Παπισμός και η Ουνία [Εκ του έργου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου ‘Φύσις και χαρακτήρ της Ουνίας’]. Αθήναι, 1958, σελ. 32. [7 Ευρώ] 
Χριστιανικός γνωστικισμός. Τα κοπτικά κείμενα του Nag Hammadi στην ΑίγυπτοΕπιμέλεια: Σάββας Αγουρίδης. Β΄έκδοση. "Άρτος Ζωής", 2004, σελ. 351. [9,50 Ευρώ]